รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร

  (อ่าน 10437 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พยายาม

  • บุคคลทั่วไป

รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร

« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 05:38:29 PM »
ขอตัวอย่างรายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร  :o
ขอบคุณครับ

ผู้ต้องหา

  • บัญชีเบื้องต้น
  • *
  • กระทู้: 38
  • Like 0
    • ดูรายละเอียด

Re: รายงานการประชุม ใช้เปิดบัญชีธนาคาร

« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 05:54:51 PM »
รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน  ครั้งที่  1/255x
ของ
บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

          ประชุมเมื่อวันที่ ...../.........../255x เวลา 9.00 ณ.บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตำบล .......... อำเภอ .......... จังหวัด .......... มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน  ครบเป็นองค์ประชุม  โดย นาย/นาง/นางสาว ............................. เป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้

1.พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร

          ประธานได้เสนอต่อที่ประชุม พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  และกระแสรายวันของบริษัทฯ  กับธนาคาร เพื่อความสะดวก  คล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ  ต่อไป  ประธานเสนอให้บริษัทฯเปิดบัญชีกับ ธนาคาร .............................. สาขา .............................. ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

          ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ  ทำการเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวันกับธนาคาร .............................. สาขา .............................. ตามที่ประธานเสนอ

          ประธานได้เสนอต่อที่ประชุม พิจารณาเรื่อง เลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็ค และเอกสารต่างๆ แทนบริษัทฯ   ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

          ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือก นาย/นาง/นางสาว ............................. เป็นผู้ทำการแทนบริษัทฯ ในครั้งนี้  มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ และการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัทฯ โดยกำหนดให้ นาย/นาง/นางสาว ............................. ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

2.พิจารณาเรื่องอื่น  ๆ (ถ้ามี)

          เรื่องอื่นๆ ไม่มีการพิจารณา  ประธานกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา  10.50  น.
(ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม

(.................................................)
รับรองถูกต้อง(ลงชื่อ)...........................................................

(.................................................)
กรรมการ

หาต่อ >> รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป: