อัตราภาษีใหม่ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2557
ภาษีป้าย
รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
ภงด1คืออะไร
รายงานการประชุม ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด
การปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย
ขอแบบฟอร์มใบเพิ่มหนี้ - ใบลดหนี้
เงินเดือนหุ้นส่วน ต้องนำไปคำนวณในแบบ กท.20 ก หรือไม่ (เพราะไม่ได้เข้าประกันสังคม)
อยากได้แบบ ใบแนบภงด.1 เป็นโปรแกรม Excel
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย excel
ขอแบบฟอร์มการจัดทำสต๊อกสินค้าคงเหลือ
หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไรค่ะ
แบบฟอร์มรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษี ตัวอย่าง
ฟอร์มกระดาษต่อเนื่องสำเร็จรูป ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ราคาถูกมากกกก
ปิดงบการเงิน ไม่ยาก อย่างที่คิด !
ถามเรื่องการยื่นแบบ ภงด.90 ครับ
การวางระบบบัญชี ภาคปฏิบัติ
ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
อยากได้แบบฟอร์มใบกำกับภาษีครับ และแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ขอบคุณมากครับ
หลักสูตรอบรมบัญชี Online เก็บชั่วโมง CPD ได้ 7 ชั่วโมง
เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก
การเสียค่าปรับกรณียื่น ภงด.1ก ช้า
สอบถามการยื่นภาษีของคนมีรายได้2ทางครับ
อบรมบัญชี Online เก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ 500 บาท 7 ชั่วโมง
การคิดอัตราค่าล่วงเวลา
บัญชีที่ต้องจัดทำ
วิธีการกรอก ภงด 50
ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์
โสหุ้ยการผลิตคืออะไร
ภาษีซื้อต้องห้าม มีอะไรบ้าง
เจาะลึก การใช้สูตร & ฟังก์ชั่น exel เพื่อการใช้งาน (Advanced Exel) (ภาคปฏิบัติ)
เงินมัดจำไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายใช่มั้ยค่ะ แล้วเราจะบันทึกบัญชี อย่างไรค่ะ
ยื่นแบบ ภพ.30 ผิด ต้องทำอย่างไร
ห้องคำถามเกี่ยวกับเรื่องบัญชี โพสคำถามบัญชี
หัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้า
ภงด3 แรงงานต่างด้าว
หลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงของ TA (บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด)
ปรับโครงสร้างภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา 2556
การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด
สอนทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน
กรณีออกใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือเปล่าค่ะ
ถูกสรรพากรทวงภาษีย้อนหลัง ขอปรึกษาด้วยครับ
นำเข้าเศษทองแดง จากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
การบันทึกบัญชี ภงด1 3 53 บันทึกยังไง เมื่อมีการจ่ายเงินบันทึกยังไง
ใส่เลขที่ประจำตัวผ้จ่ายเงินได้ผิด ใส่เป็นเลขที่บัตรประชาชนตัวเอง จะเป็นไรมั้ยค่ะ
การยื่น ภงด.1 และ ภงด.1ก กรณีไม่ต้องเสียภาษี
การนำยอดมาเสียภาษีครึ่งปี
อ่านงบการเงิน ที่นี่ !!
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการนำเข้า เงื่อนไข FOB และ CIF
แผนธุรกิจเพื่อวิเคราะห์โครงการลงทุน !!!
ตัวอย่างกรอกหนังสือสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน
สบช.5
การยื่น ภพ36 และ ภงด 54 สำหรับประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน
จ่ายโบนัส จะต้องยื่นแบบอะไร
การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมี 1% , 3% แตกต่างกันยังไงคะ
จ่ายเงินค่า แรงงานต่างด้าว
การประมาณการ กำไร ครึ่งปี ยื่นภายในกี่วัน
ประมาณการกำไรสุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25%
การบันทึกบัญชีกรณี กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยื่นภาษี ภงด.3 และ ภงด.53 แต่ ได้นำเอกสารไปยื่นภาษีผิดประเภทค่ะ
การเสียภาษี ภงด.1
สรรพากรขยายเวลายื่นภาษี
เอกสารและหลักเกณฑ์ในการใช้ลดหย่อนบุตร
ตั้งบริษัทเดือนมกราคม ต้องยื่นภาษีกลางปีหรือเปล่า
การคิดต้นทุนขาย ของธุรกิจรถยนต์มือสอง
มาแล้ว!!! เจาะลึกโปรแกรม Express
ลงชื่อในแบบ สบช.3
สอบถามเรื่องการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เกี่ยวกับการให้เช่าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
ผู้ที่ต้องการโพสหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี TA CPA CPD
การใช้แรงงานเด็ก
หัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า
กรอกแบบภงด.91
คู่สมรถ แยกยื่นภาษีเงินได้ ในทุกประเภทของรายได้
หัก ณ ที่จ่ายค่าโฆษณา
การดำเนินการในการตั้งโรงานตัดหินอ่อนและแกรนิต และภาษีที่เกี่ยวข้อง
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง
การลงบัญชีค่าอาหารกลางวัน
หัก ณ ที่จ่ายค่าขนส่ง
การกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ
อยากได้แบบ สบช.3 กับ สบช 3/1 เป็นภาษาอังกฤษ
ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร
ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ไปต่างจังหวัด
ต้องหักณที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ คะ และถ้านาย ก ขายสินค้าด้วยที่ไม่ใช่การบริการ
หักณที่จ่าย ค่าซ่อมรถโฟล์คลิฟท์
เปิดบริษัทรับงาน ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์
ลักษณะรายจ่ายต้องห้าม
ภาษี คนลี้ยงกุ้ง กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
การออกใบกำกับภาษี สินค้าตัวอย่าง
รับสมัครอาจารย์บัญชี 2556
การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีเช่ารถมารับส่งผู้บริหาร
การนำใบลดหนี้มาหักภาษีในเดือนถัดไป
เงินจ่ายล่วงหน้าต้องทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายในการทำงบสิ้นปี
จะมีวิธีการ ประหยัดภาษี ใน ธุรกิจห้องเช่า ได้อย่างไร
การให้รางวัลเป็น Cash Back หรือ Voucher กับลูกค้า
การเปรียบเทียบวิธีระหว่าง FOB กับ CIF
ไม่ได้จ่ายภาษีปี 55 แต่ผ่อนผันไปจ่ายปี 56 ต้องใช้ใบอนุโนธนาบัตรปีไหนค่ะ
การรับรู้การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สามารถ เก็บชั่วโมงบัญชี ในนามบริษัท ได้หรือไม่
การเขียน รายงานของผู้สอบ แบบมีเงื่อนไข
ขอคำเเนะนำจดทะเบียนเเบบหจก จะขายส่งไอติม
อยากจดทะเบียนบริษัท รับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
รับทำบัญชีอิสระ
สำนักงานบัญชี ปังปอน ที่ตั้ง นนทบุรี ปากเกร็ด
ผลกระทบในการขายชุดฟอร์มบริษัทให้พนักงาน 50%
สอบถามเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย เมื่อเราจ่ายภาษีโรงเรือน
ใช้เงินทุนต่ำสุด ในการ จดทะเบียนบริษัท
การลงบัญชีของงานฟู้ดคอร์ท
การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง
แบบ รายงาน ภาษีขาย
เครดิตภาษีซื้อ ได้กี่เดือน
วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือของธุรกิจซื้อขายสินค้า
ลืมยื่น ภ.ง.ด. 1
ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า
ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ เราจะต้องถูกหน่วยงานหัก ณ ที่จ่ายไว้ 1 เปอร์เซ็นต์
ภงด.1 ต้องยื่นทุกเดือนหรือเปล่าครับ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา รายได้ต้องไม่เกินกี่บาทค่ะ
การลงบัญชีค่าใช้จ่ายในกรณีที่บริษัทเช่าสำนักงาน
การเสียค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบฟอร์ม รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด
วิธีใส่ลายเซ็นต์ในบอร์ด smf
การเสียภาษีจากรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ประจำ
กติกา การใช้บอร์ด ในการประกาศโฆษณา
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายอาคาร
ขอตัวอย่างหนังสือชี้แจงต่อกรมสรรพากร กรณีเขียนที่อยู่ในแบบ ภพ.30 ผิด
การนำค่าโทรศัพท์พนักงานที่บริษัทจ่ายให้มารวมคำนวณเป็นรายได้
จะหา แบบฟอร์ม ภาษี ประกันสังคม แบบ excel ได้ที่ไหนค่ะ
ค่าเช่า ยื่นภงด.3 หักไว้แค่ 3 % จะไปยื่นเพิ่มเติมอีก 2 % ต้องทำยังไงบ้าง
ปีใหม่นี้ คนบัญชี ไปเที่ยวไหนมา
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่
หมากแห้งส่งออก สำหรับผู้ส่งออก เรามีสินค้าให้ท่านค่ะ
รับทำบัญชีอิสระ รายเดือน รายปี คิดภาษี ยื่นแบบ งานประกันสังคม
การบัญทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าขนส่ง
สอบถามเรื่อง BOI ค๊าบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมายถึง
บิลเงินสดและใบเสร็จรับเงินต่างกันอย่างไร
บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องทำอย่างไรค่ะ
ทำงานอยู่บริษัท ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และมีใบเสร็จ ค่า ยกตู้ 1000 บาท ต้องหักภาษี
อยากทราบการทำบัญชีของร้านค้าบุคคลธรรมดาที่จด VAT ค่ะ
ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทขององค์กรธุรกิจ
อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชีขายฝากที่ดิน
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กรมสรรพากรปลื้มผู้เสียภาษีชอบใจยอดรวมยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 17%
การอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี
การหักค่าเสื่อมราคาค่าลิขสิทธิ์
การยื่นแบบ ภงด 1ก
การส่งคืนสินค้าคือ
ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
หนังสือบริคณห์สนธิคืออะไร
วิธีกระทบยอดขายในภพ.30,ภงด.50 ให้สรรพากรยอมรับ
ส่วนเกินมูลค่าในการซื้อกระเช้าของขวัญ
จ่ายเงินปันผล ไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ ต้องมีการปรับปรุงบันชีรึป่าวค่ะ
เกี่ยวกับการที่ บริษัทให้ทอง แก่ พนักงานเมื่อทำงานจนครบกำหนด
ค่านายหน้าคืออะไร ค่านายหน้าใช่ค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่า
การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
โดนหมายเรียกเนื่องจากไม่ยื่นงบการเงิน
การแยกยื่นภาษี สามีภรรยา สามีภรรยาสามารถ แยกยื่นภาษีเงินได้แล้ว
การนำค่าใช้้จ่ายในการซื้อกระติกน้ำร้อนให้พนักงานมาเคลม Vat
การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีของเงินได้ที่เป็นเงินปันผลหรือดอกเบี้ยธนาคาร
การนำค่าน้ำมันรถยนต์มาเคลม Vat กรณีเป็นของแถม
เกณฑ์การเลือกสำนักงานการฝึกงานเก็บ ชม.ผู้สอบ
การขายสินค้าให้สหประชาชาติ
จ่ายค่าบริการทรูวิชั่น โดยจ่ายเงินสดผ่านธนาคาร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
แบบฟอร์ม ภงด.1, 3 และ 53
ในกรณีสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี
การลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตของภรรยาไม่มีเงินได้
ขับรถตู้รับจ้าง จะได้ภาษีหักณที่จ่ายคืนหรือเปล่า
การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ
การใช้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
การลดอัตราภาษีให้กับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
ตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์
เราสามารถนำ หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน ได้หรือเปล่า เป็น พนักงานขาย นะครับ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ
ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตัวอย่างที่ ไม่ต้องหักภาษีณที่จ่าย
งบการเงิน
การรับซื้อทองแดงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญบริษัท ลงบัญชีอะไรได้ครับ
การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับแลกเปลี่ยน
ส่วนเกินทุน จากการ ตีราคาทรัพย์สิน ทางภาษี ต้องเป็น รายได้ หรือเปล่า
ชาวต่างชาติมาทำงานที่ประเทศไทย จะต้องเสียภาษีหรือไม่และเสียเท่าไหร่
นสพ.ท้องถิ่น รับลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ประกาศทางกฎหมาย ต่าง ๆ
รบกวนหาตัวอย่างใบ PO เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยคะ
ค่าน้ำมันที่สามารถนำมาเคลม vat ได้
การจัดทำบัญชีตาม พรบ.2543
การหัก ณ.ที่จ่าย ควรเป็นหน้าที่ของใคร
ความหมายของบัญชีแยกประเภท
ใบเสร็จรับเงินหาย ทำไงดี
การจดทะเบียนร้านค้า
ในการทำหอพัก หากเรา จดทะเบียนบริษัทจะดีเปล่า
การบัญทึกบัญชี ส่วนลดการค้า
วิธีเลือกสำนักงานบัญชี
นิติบุคคลที่พึ่งจดทะเบียนบริษัท เป็นปีแรก ต้องยื่น ภาษีกลางปี หรือไม่
จะคิดคำนวณ ภงด.1ก อย่างไร เมื่อมีการแยกพนักงานกลุ่มหนึ่งออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในเครือ
บริษัทจ้างบุคคลธรรมดา ขนส่งสินค้า หักณ.ที่จ่าย 1% หรือเปล่า
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผิด และการยื่นแบบ ภพ.30
การเครดิตภาษีซื้อในการซื้อโต๊ะกินข้าวของพนักงาน
ขอตัวอย่างรายงานการประชุมเลิกบริษัท-อำนาจของผู้ชำระบัญชี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เปิดให้สมาชิก สำนักงานบัญชี โพสบริการ ของสำนักงานบัญชีท่าน อ่านกติกาก่อนโพส
การลดหย่อนและการรวมคำนวณภาษีกรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินได้
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กรณีบรรจุสารเคมี
การนำค่าอะไหล่ Printer มาเป็นภาษีซื้อ
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย เราได้รับการบริการไปแล้วแต่เราไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย
แนะนำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสำหรับประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคะ
อยากเปิด สำนักงานบัญชี
นินทาเจ้านาย
ไม่ยอมให้หักภาษีณที่จ่าย เพราะบอกว่าทุกอย่างเป็นวัตถุดิบของเขา
การยื่นแบบพร้อมชำระภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
จดทะเบียนบริษัท ต้องประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
วิธีการนับวันสุดท้ายของการยื่นภาษีของกรมสรรพากร
ขายอุปกรณ์ตรายางครบวงจร
การบันทึกบัญชีภาษีขาย
นักศึกษาฝึกงาน ต้องเสียภาษีหรือเปล่า
ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
ยื่น ภงด.53 เพิ่มเติม
รับทำบัญชีค่ะ บางบัวทอง นนทบุรี
ขั้นตอนในการเปิดรับทำบัญชี
การบันทึกบัญชีของ เงินกู้ ดอกเบี้ย นอกระบบ
การลงบัญชีเช่าซื้อกับลิสซิ่งต่างกันอย่างไร (ทางบัญชีและทางภาษีอากร)
การบวก 7% หัก 3% มันคืออะไรครับ
ให้เช่า ที่ดิน ใช้ทำการเกษตรอยู่ต่างจังหวัด ต้องเสี่ยภาษีหรือเปล่า
การยกเลิกบริษัท ที่ยังไม่มี Transaction
เงินสมทบประกันสังคม
ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท
เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง
ภงด 1 ก กรอกยังไงคะ
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการทำลายของเสีย
เป็นผู้รับเหมาถ้าหัก 3% ต้องไม่เกินเท่าไรถึงจะยื่นขอภาษีคืนได้คะ
การจ่ายเงินปันผลนั้นต้องทำไงบ้าง ต้องมีการประชุมหรือไม่
บริษัทจ้างให้ทำใบพัดลม ตามแบบที่ลูกค้างแจ้ง สามารถให้เขา หัก ณ ที่จ่าย ได้มั้ยคะ
ผังทางเดินเอกสารระบบรายได้ของธุรกิจโรงแรม
ภพ.20 ตัวจริง หาย สำเนาก็ไม่มี ต้องขอใหม่อย่างไร
ขายรถมือสอง ต้องจดทะเบียนอะไร ที่ใหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ตอบด่วนค่ะ
ในกรณีซื้อรถสิบล้อในนามบริษัท ช่วยตอบคำถามด้วยค่ะ
ภ.พ.30 ต้องจ่ายทุกวันที่เท่าไรครับ
ขั้นตอนการยกเลิก หจก.
การคำนวณภาษีเงินได้ ภงด.1
จองชื่อบริษัท ได้ที่ไหน จองชื่อนิติบุคคลได้ที่ใดบ้าง
จ่ายค่าบริการ โทรศัพท์แบบเหมาจ่ายรายเดือน
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ ถือเป็นค่าใช้จ่าย
จะทำอย่างไรกับเครื่องใช้ที่หมดสภาพ
คัดหนังสือรับรองผ่านธนาคาร
มาตรฐานบัญชี ให้รับ รู้ผลขาดทุน จากการ ด้อยค่า เป็น รายจ่ายทางภาษี ได้หรือเปล่า
ทำงานกับบริษัท เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3% ตลอดเลย
การแสดงประมาณการกำไรสุทธิ กฎหมายให้คลาดเคลื่อนได้เท่าไหร่
จ่ายเงินประกันสังคม คิดยังงไงครับ
ภาษีบำรุงท้องที่
เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี
ภพ36 คือภาษีอะไรค่ะ
ให้กรรมการยืมเงินกิจการไป ไม่คิดดอกเบี้ยได้ไหม
ภงด.50
หสม มีสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ เหมือนรูปแบบบริษัทฯ ได้หรือเปล่า
การเคลม Vat ของกระดาษห่อของขวัญ
วิธีแก้ไข เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย
การเปิดบริษัททัวร์แบบบุคคลธรรมดา
ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
การคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท
การขอคืน ภาษีที่ถูกหักไว้ณที่จ่าย3% ของ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ
การถอนรายชื่อผู้ถือหุ้นออกจากบริษัท
เราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์
ค่าล่วงเวลาต้องยื่น ภงด 1ก. ด้วยหรือเปล่าค่ะ
ราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ ต้องออกใบเสร็จหรือเปล่าค่ะ
ขายใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีปลอม
การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
เกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายสินค้า
ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย
แบบ ฟอร์ม รายงานการประชุม เปิดบัญชี ธนาคาร ใน นาม บริษัท
การตรวจนับสินค้าคงเหลือของผู้สอบบัญชี‏
โอนหุ้นต่ำกว่าราคา par value
ปรับปรุงภาษีคณะบุคคล
รายงานการประชุม ใช้เปิดบัญชีธนาคาร
เรื่องเกี่ยวกับ การคืนเงิน ภาษีหักณที่จ่าย
งบการเงินและผังบัญชีของโรงแรม
ไปจ้างคนอื่นต่อ เขาไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย แต่พอผมส่งงานกับถูกหัก
การยื่นแบบภาษี
download โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ ภงด.53 ได้ที่ไหนค่ะ
ไทยเป็นตลาดหลักของโนเกียในเอเชีย-แปซิฟิก
ขอแบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ค่าเสื่อมราคาอาคาร สามารถหักได้ กี่เปอร์เซ็นต์
จ่ายเงินประกันสังคม ต้องทำอย่างไร
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าโฆษณาไม่ได้หัก 2% หรอค่ะ
จดทะเบียนจาก หจก.เป็น บริษัท ทำได้ไหม
ภาษีจากค่าเช่า
การลงทุน จดทะเบียน เพื่อล้างขาดทุนสะสมทางภาษี หายไปด้วยหรือไม่
การจัดทำบัญชีโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงบัญชี
ตัวอย่าง การทำบัญชีแยกประเภท
รับจดทะเบียนบริษัท,หจก.ครั้งแรก ขอคำปรึกษาค่ะ
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว แต่ได้ได้มีการหักกันจริง แก้ไขยังไง
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การรับคืนสินค้า คือ
ประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต
ลืมบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ปิดงบไปแล้ว
5 วิธีสร้างเสน่ห์ให้คนรักคนหลง
ค่าน้ำมันเคลมภาษีได้ไหมครับ
การลงบัญชีจ่ายเงินโบนัสให้ลูกน้อง
ยื่นบอจ.5 เกิน 14วันหลังที่ประชุมเสียค่าปรับหรือไม่
กิจการร่วมค้า หมายถึง อธิบายความหมายกิจการร่วมค้า
เป็นเจ้าของเรือทัวร์หางยาว จดทะเบียนแบบไหนดีคะ
การหักลดหย่อนบุตร
กิจการขนส่ง ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
การยื่นแบบ บอจ.5
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น คือ
ขอทราบการบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง หจก.ตามงานที่เสร็จ ค่ะ
อยากจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำบัญชีคะ
การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
จะยื่นภงด.90ต้องมี่รายได้เท่าไหร่ค่ะ และให้เจ้าหน้าที่สรรพากรทำให้เลยได้ไหมค่ะ
รายได้เกิน 1 ล้านบาทควรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่
การประเมินราคา ซากทรัพย์สิน
ตรวจสอบชื่อบริษัทจดทะเบียน คำแนะนำในการจองชื่อนิติบุคคล
เซ็นงบเปล่า
การจัดทำบัญชีและงบการเงิน
ขอดูตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่ไหนบ้าง
ตัวอย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน
ไม่เข้าใจ ภงด ค่ะ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำไงบ้างค่ะ
ปูพื้นซิเมนต์หน้าสำนักงาน ต้องหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
การขอคืน ภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย 3% ของผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ค่าเช่ารถยนต์ เป็นรายวัน เพื่อให้พนักงานไปปฎิบัติงาน
การจ่ายเงินปันผล จะช่วยให้ ประหยัดภาษี แก่ ผู้ถือหุ้น
บริษัท ตัดบัญชีทรัพย์สิน อย่างไร
เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ยเท่าไรครับ
หลักเกณฑ์ของค่ารับรองหรือค่าบริการที่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้
สินค้าให้ลูกค้าทดลอง ต้องออกใบกำกับภาขายไหม
การตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสาระสำคัญ
ภงด.50,51 คืออะไร
รับสมัครอาจารย์บัญชี 2555
หาติวเตอร์สอนบัญชี
มูลค่าหุ้นที่ต่ำที่สุด ในการจดทะเบียนบริษัท
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นส่วน
ถ้าในเดือนนั้น ถ้าเราไม่ได้มีการหักภาษีณ.ที่จาย เราต้องยื่นแบบไหม
การประเมินราคาที่ดิน
ภงด 50 ยังใช้อัตราภาษีเหมือนเดิมหรือไม่
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ทำบัญชี ผมต้องการแจ้ง CPD
ขายปลาสลิด ดองเกลือมี vat หรือไม่
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าเช่าต้นไม้
การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก
วิธีคำนวณภาษีโรงเรือน กรณีผู้เช่าเป็นผู้จ่าย
ขอคืนภาษี
ชดเชยค่าเสียหาย ถือเป็น รายจ่ายทางภาษี
คนพิการ ที่มี หนังสือพรบ.คนพิการ ต้องเสียภาษี ไหมครับ
ถ้าเราซื้อสินค้าจากร้านที่ไม่มีบิล VAT จะทำอย่างไร
การกรอกแบบภงด.91 ข้อ1
ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายในการทำร้าน มาเป็นรายจ่ายของร้าน
การดำเนินการในการเลิกกิจการ
ค่าบริการทำบัญชีต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ
นำสินค้าไปฝากขาย
มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ
จดทะเบียน เป็น หสม วิธีการเสียภาษีคิดยังไง
รับทำบัญชีอิสระ
อยากจดทะเบียนนิติบุคลล
ค่านายหน้า คือ อะไรครับ
ปริ้นแบบฟร์อมการเสียภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตแล้วกรอกข้อมูลไปเสียภาษีได้ไหมคะ
การจัดทำบัญชีและงบการเงิน
ลงบัญชี เงินกู้นอกระบบ
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ยกยอดภาษีที่ชำระเกิน ปีนี้ไว้ใช้ปีหน้า
ภงด 1 กับ ภงด 1ก. เหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับ
ไมทราบวีธีการบันทึกสินทรัพย์ ต้องบันทึกอย่างไร
สภาวิชาชีพบัญชีตั้งอยู่ที่ไหน
กรณีภาษีซื้อยื่นเกินต้องทำอย่างไร
ทุนจดทะเบียนเท่าไร ถึงจะเหมะสมกับกิจการ
ไม่ได้ปิดงบการเงิน มีความผิดไหม
บริษัทบ้านบัญชี.ดอท จำกัด รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท สอนทำบัญชี
การลดหย่อนภาษีจากการทำบุญ
การบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า
โปรแกรมบัญชี ฟรี
การคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การคิด ภงด.54 กรณีเสียค่าปรับเพิ่ม
ขั้นตอนการเปิดบริษัทนำเที่ยว
เอกสารการจ่ายเงินภายในกิจการ
ค่าปรับของกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ยื่นงบล่าช้า
การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าซื้อลิสซิ่ง
ทำสต๊อคสินค้าคงเหลือในกิจการทำอย่างไร
การบันทึกเกี่ยวกับการเช้าซื้อสินทรัพย์ธุรกิจเช่ารถยนต์
การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี
ลืมบันทึกทรัพย์สินต้องทำอย่างไร
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปไม่ต้องเสียภาษีจริงหรือไม่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้มีการปรับลดจากเดิม
การขนส่งทางอากาศยาน
การยกเลิก ห้างหุ้นส่วน จำกัด ต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายประมาณ เท่าไหร่ ครับ
เงินประกันผลงานของงานบริการรับเหมาก่อสร้าง
ช่วงเทศกาล ด้วยความห่วงใยจากประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในสัญญาเช่าอาคาร
การบันทึกบัญชีเงินกู้และดอกเบี้ยนอกระบบ
"เอกชนจีนคาดหวังอะไรกับอาเซียน"
โปรแกรม สต๊อก ฟรี
วิธี แก้ไข เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินทดแทนกรณีคลอดบุตร เงินทดแทน กรณีคลอดบุตร
อาชีพที่จะเปิดเสรี ให้ ทำงานได้ทุกประเทศในอาเซียน
การเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย
การยื่นงบต่อกรมพัฒานาธุรกิจกรณีเลิกกิจการ
บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างทำต้นงวด
การจัดทำเอกสารสัญญาเงินกู้
ผู้ที่ชำระภาษีไม่ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี จะต้องเสียครับปรับอย่างไร
การกรอกแบบภงด.90 จะแยกยื่นหรือว่ายื่นรวมกับคู่สมรส
การลงค่าโทรศัพท์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท
การขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ
การบันทึกเป็นสินทรัพย์และการเครดิตภาษีของรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน
ต้องการยกเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
การจดทะเบียนบริษัททัวร์
สิทธิที่ได้จากการจ่ายประกันสังคม
ยื่นภงด.1ย้อนหลัง
ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ
การลงรายการในบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศ
ของแถม ออกบิล vat อย่างไร
การยื่นภาษีกรณีมีรายได้จากการสอนร้องเพลง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เงินชดเชยที่ได้รับเนื่องจากการเลิกจ้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าต้องทำอย่างไร
การยื่นแบบภาษีของเงินได้จากการขายของในตลาดสด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
ขอตัวอย่างรายงานการประชุมเลิกบริษัท
การชำระค่าธรรมเนียมในอนุญาติของผู้สอบบัญชี
ห้ามโพสรับงานโดยตรงจากกระทู้
ลักษณะตัวแทนจำหน่ายสินค้า
การบันทึกบัญชีในการปรับโครงสร้างหนี้กรณีลูกหนี้โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้
ยื่น ภงด 93 ไม่ทัน
การถูกจำกัดขอบเขตของผู้สอบบัญชี
สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ
ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
ร้านที่ไม่มีคำนำหน้าว่า บรษัท หรือ หจก. ใช้แบบไหนครับภงด.53 กับ ภงด.3
ใครต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน
หักภาษีมาตรา50ทวิ (ภงด3)
อัตราค่าบริการทำบัญชีควรจะเป็นเท่าไร
การถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบบัญชี
อยากได้แบบ ภ.ง.ด. 50 ภาษาอังกฤษ
การลงบัญชีปรับปรุงรั้วบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
การฝึกหัดงานสอบบัญชี
ใบกำกับภาษีสำหรับกิจการรับเหมา
มีปัญหาเรื่องการกรอกและคำนวณภงด.3,53,90,91
การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
สินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดเกี่ยวกับกำไรขาดทุนหรือไม่
มีเงินได้ เงินเดือน จาก2แหล่ง และ มีเงินค่าจ้างทำของ ยื่นภงด.?ครับ
ภาษีเงินได้ ต้องจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้ชาวต่างประเทศ
ตัดบัญชีทรัพย์สิน
การเปลี่ยนรอบงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสินค้าล้าสมัย
ร้านขายกาแฟ ข้างทางต้อง เสียภาษียังไง
อินเทอร์เน็ตสาธารณะของประชาชนผ่านโครงการไอซีทีฟรี Wi-Fi
ค่าส่งเสริมการขายที่บริษัทลูกค้าขอคืน 3% ย้อนหลังได้กี่เดือน
ค่าอากร
การทำบัญชีของบุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน
การบันทึกบัญชีโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี
โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !!
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม
สัญญาเช่าที่ดินมีอายุสัญญา 2 ปี ต้องติดอากรเท่าไหร่คะ
ทำธุรกิจสปา จะตั้งบัญชีรายได้ว่าอย่างไรค่ะ
ได้เช่าอาคาร แล้วมีส่วนปรับปรุงอาคารไม่ทราบว่าคิดค่าเสื่อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและผู้สอบ
งานรับเหมาก่อสร้าง ยื่นภาษีอย่างไรครับ
ประเมินการด้อยค่า
การรับรู้รายได้ในการขายผ่อนชำระ
บัญชีโรงเรียนกวดวิชา
ผู้ทำบัญชีคือใคร
ส่วนสดเงินสดคืออะไรและมีกี่ประเภท
สินค้าประเภทอะไรค่ะ ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เปิดร้านป้ายค่ะ รับออกแบบแล้วไปส่งงานพิมพ์อีกที
การลงบัญชีในการซื้อสินค้าและการนำภาษีซื้อมาเคลม Vat
การนำใบกำกับภาษีค่าน้ำมันมาขอเคลมภาษี
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
การจัดทำใบสำคัญรับประกอบการลงรายการเงินยืมกรรมการ
ประเด็นความผิดของงบการเงิน
การลงบัญชีของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
การยื่น ภพ.30 เกินกำหนดเวลา
ยื่นภงด91 ผิดข้ามปี ปรับปรุงยังไงค่ะ
ขอดูตัวอย่างใบลดหนี้หน่อย
ลืมใส่ ภ.พ.36 ในรายงานภาษีซื้อ ในเดือนภาษีเดียวกัน เอาไปใส่เดือนหน้าได้ไหมคะ?
ถามเรื่องการยกเว้นภาษี ครับ
ขายทรัพย์สินที่ถูกขโมยไป ขายราคาต่ำสุดได้เท่าไหรครับ
PO ย่อมาจากคำว่าอะไร
การแก้ไขออกใบกำกับภาษีขายเลขที่ซ้ำกัน
หากต้องการจะบันทึกเป็น สินทรัพย์ของกิจการ
การบันทึกค่าเสื่อมราคา
ภาษีซื้อจากค่าซ่อมแซมอาคารที่เช่าใช้เป็นเครดิตภาษีได้หรือไม่
ปรึกษาเรื่อง Vat
ภาษี BOI
เงินปันผล ได้รับเงินปันผล จากหลายบริษัท
สัญญาเช่าทรัพย์สิน
ค่าเสื่อมราคาอาคาร
การเขียนรายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข
จดทะเบียนนำเที่ยวต้องจดอย่างไร
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี
ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า
การตัดเป็นหนี้สูญ
บอจ 5 คืออะไรค่ะ
เดบิต / เครดิต หมายถึงอะไร
ภงด.1 ต้องยื่นไม่เกินวันที่เท่าไร หากเกินวันยื่นต้องเสียค่าปรับเท่าไร
หลักเกณฑ์ของหลักประกัน
งบการเงิน บริษัททัวร์
กิจการรับเหมาก่อสร้างให้หน่วยราชการในการแสดงงบการเงินและเปิดเผยถึงกรณีขาดทุน
สินค้าคงเหลือเกิน ขาด
การจะขอ สิทธิประโยชน์ จาก BOI ว่าจะต้องทำอย่างไร
ขอตัวอย่างหนังสือชี้แจงยื่นต่ออายุผู้ทำบัญชีล่าช้า
การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
มีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว ไปรับงานพิเศษงานโดนหัก 3% แล้วภงด.90 ต้องแจ้งรายได้เพิ่มด้วยไหม
ตั๋วสัญญาใช้เงินมีกี่ประเภทครับ
จ่ายค่าช่าบ้านในการเปิดบริษัท กับมารดา
ยื่นภาษีซื้อไว้เกิน ต้องทำอย่างไรกับรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มคะ
มีรายได้พิเศษแต่หักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้วไม่ยื่นภงด90ได้ไหมคะ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ
ธุรกิจสปา
การวางระบบบัญชีงานรับเหมาก่อสร้าง ทำอย่างไรค่ะ
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างทำต้นงวด
ขอคืนภาษี
ได้รถกระบะมาใช้ในกิจการ
เปิดบัญชีบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
ค่าอากรที่ข้ามรอบบัญชี บันทึกอย่างไร
ขายของผ่านเน็ตต้องเสียภาษีอย่างไร
การแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบ
เบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับการยื่น ภ.พ. 30 คิดยังไงค่ะ
จดทะเบียนการค้าธุรกิจ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ NEWZONE.SSO.GO.TH
การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง หมายถึงอะไร และมีวิธีการรับรู้อย่างไร
เนื่องจากบางสัญญาใช้ชื่อว่าสัญญาเช่าทรัพย์
กรณีที่บริษัทต่างประเทศเข้ามาเปิดสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย
การสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่สะดวกที่สุดในกรุงเทพ
มือใหม่ รบกวนถามเรื่องการเขียนใบสำคัญจ่าย
ยื่นภาษีขายขาด
การรับรู้รายการในการกู้ยืมเงิน
หน้าที่ของพนักงานบัญชี มีข้อกำหนดอย่างไรครับ
เครดิตภาษี
ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม
ภ.ง.ด. 2,2ก คืออะไร
การเปิดใบกำกับในการขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว
การดำเนินการทางบัญชีของเงินปันผลค้างจ่าย
ความรับผิดกรณีที่ไม่ได้หักภาษีและนำส่ง
ดิฉันอยากได้ผังการเดินเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในการดำเนินธุรกิจในรูปบริษัท
การกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.94ต้องทำอย่างไร
จ้างบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด
การบันทึกบัญชีในการรับชำระค่าหุ้น
สอบถามเรื่องภาษีต่างๆ ที่กิจการขนส่ง ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์(บัญชี Claim) ไว้ก่อนได้หรือไม่
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นอะไรได้บ้าง
การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternet
ความแตกต่างในการแสดงความเห็นหน้ารายงานผู้สอบบัญชี
แจกบัตรดูหนัง หรือ เข้าสวนสนุกฟรี ต้องยื่นVATหรือไม่
ชา กาแฟ น้ำตาล คอฟฟี่เมต ขอคืน vat ซื้อได้หรือไม่
การยื่นแบบภงด.94
การเข้าเงื่อนไขของการบันทึกรายรับรายจ่าย
ภงด.50 ต้องยื่นภายในวันไหนคะ
รถตู้ให้เช่า หักภาษีณ.ที่จ่ายแบบไหน
ขอคำแนะนำการเปิดใบกำกับภาษี การให้บริการ ซึ่งผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาครับ
กรณีเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย
สินทรัพย์ด้อยค่า
ควรเก็บเอกสารที่ยื่น ภ.ง.ด.91 ไว้นานแค่ไหนค่ะ
ขอแบบฟอร์มสัญญาฝากขายสินค้า
วิธีสมัครประกันสังคม มาตรา 40
งานระหว่างทำในกิจการรับเหมา
การได้รับเครดิตภาษี
การเสียภาษีกรณีมีรายได้เสริม
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดูวันไหนค่ะ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการ ต้องเสียภาษีอะไรหรือป่าวค่ะ
การแสดงความเห็น งบการเงิน ของผู้สอบ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง กับ กิจการโรงแรม
ขอแบบฟอร์มใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้เป็น softfile
ไม่ขอคืนภาษี สรรพากรบอกให้บวกกลับคืออะไรหรือคะ
หาแบบฟอร์มสมุดรายวันซื้อ
จะยื่นภงด.91-ปี50 มีเงินได้เพียงคนเดียวไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องทำอย่างไร
Deferred tax (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
การปรับปรุงบัญชีในการนำเช็คไปขึ้นเงิน
การคำนวณกำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน-รถเก๋ง เกิน 1 ล้านบาท
เสียภาษีโรงเรือนอย่างไร ให้น้อยที่สุด
ค่าโทรศัพท์ที่ไม่เกิน 1000 บาท หัก ณ ที่จ่ายได้ไม่ค่ะ
การคิดค่าเสื่อมราคา
การรับทำบัญชีบุคคลธรรมดา
งบ Enterain นำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ภาษี กรณีขายเครื่องจักรคืนบริษัท.
บริจาคสินค้า ใน Stock ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร
รับเงินบริจาคต้องบันทึกรายได้
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินไปยังต่างประเทศ
ภงด 1 กับ ภงด 1ก. ต่างกันอย่างไร และ ห้างฯต้องทำประกันสังคมหรือไม่
ส่วนปรับปรุงอาคารที่เช่ามา สัญญาเหลือ 2 ปี คิดค่าเสื่อมกี่ปี
ABB คืออะไร
สอบถามการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ด้วย
การตัดหนี้สูญ
ขายสินค้าให้ราชการ บันทึกบัญชีอย่างไร
เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนได้ไหม
ความถูกต้องในการไม่แสดงความเห็นในหน้ารายงานผู้สอบ
การคำนวณภาษีเงินเบิกเกินบัญชี
จ่ายเช็คชำระหนี้
การทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติ
ขอตัวอย่างหนังสือเงินสมทบประกันสังคม
สถานที่ตั้งจดทะเบียน ไม่ใช่เจ้าของจดได้ไหม
การจัดทำบัญชีโดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต
เรียนถาม เรื่องการชำระภาษีขาย คอนโด
ความแตกต่าง พรบ.การบัญชี2543และ พรบ.วิชาชีพบัญชี2547
รับทำบัญชี และจดทะเบียนบริษัท
การกรอก ภงด.50 กับ งบการเงินที่ให้ผู้สอบเซ็นต่างกันอย่างไร
บัญญัติ 10 ประการที่ต้องคำนึงในการวางระบบบัญชี
รพ.จุฬารัตน์บางปะกงปิยะเวช เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
การบันทึกค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
การลงบัญชีของเอกสารที่ไม่ครบถ้วน
เก็บภาษีโรงเรือนจากผู้เช่า.....ต้องนำมาคิดในการเสียภาษีรายได้?
การจ่ายค่าขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
มีเกณฑ์ในการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีในการฝึกหัดงาน
ความหมายและวิธีการรับรู้การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ไม่ใช่ที่อยู่ที่ บริษัทจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม ขอคืน vat ได้ไหม
แฟนหนูโดนภาษีย้อนหลัง ผู้รับเหมารับเหมาช่วง ของบริษัท ก็ไม่รู้ว่าต้องไปยืื่น
ค่ารับรอง หักเป็น รายจ่ายทางภาษี ได้จริงหรือ
การเช่าช่วง ต้องเสียภาษีโรงเรือนอย่างไรค่ะ
โอนกิจการ
งบการเงินที่แสดงหน้ารายงานการสอบแบบไม่แสดงความเห็น
การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย
มี โปรแกรมการออกบิลขาย ให้ download บ้างหรือไม่
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าโฆษณา ที่เคยหัก ไม่ใช่ 2% หรือคะ
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม
การตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
การบันทึกรายการบัญชีตามใบสำคัญทั่วไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชี
การตรวจสอบรายละเอียดของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
การบันทึกบัญชีแบบเช่าซื้อลิสซิ่ง
รับทำบัญชี โดยผู้มีประสบการณ์ มากว่า 10 ปี
ค่ารับรองหรือค่าบริการ
ซื้อแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของบริษัทvatขอคืนได้หรือไม่
ใบกำกับภาษี กับ ใบส่งสินค้าชั่วคราว ต่างกันอย่างไรหรอครับ
ภาษี ที่ยื่นภธ.40 ถือเป็น ค่าใช่จ่ายในทาง บัญชี และคชจ.ภาษี ใช่ไหมค่ะ
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การแจ้งเพิ่มบริษัท
การบันทึกและปรับปรุงสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี
การกรอกแบบสบช 3 เขียนด้วยลายมือได้ไหมค่คะ
การออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
กรณีรายงานว่างบการเงินไม่ถูกต้อง มีความหมายแตกต่างกัน
การบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของค่าโทรศัพท์มือถือ
อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลฯ
ตัวอย่าง รายงานการประชุม กู้ เงิน ธนาคาร
ค่ารับรองที่สรรพากรยอมรับ
ภงด1 ถ้าไม่มีการหักจำเป็นต้องยื้นภาษีหรือเปล่า
เช่ารถกับซื้อเป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหนดีกว่ากัน
หลักเกณฑ์ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
การวางระบบบัญชีของ คลินิก
สินค้าถูกขโมยไปจากหน้าร้านบันทึกบัญชียังไง
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่
ระบบบัญชีรับเหมาก่อสร้าง
ภาษีขายบ้านพร้อมที่ดิน
คณะบุคคลได้รับยกเว้นรายได้100,000แรกด้วยเปล่า
ซื้อหลังคาไฟเบอร์ติดรถกระบะ ของกรรมการบริษัทจะมีวิธีลงบัญชีอย่างไรครับ
หลักการบันทึกบัญชี ของธุรกิจสายการบิน
ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีที่ไม่ต้องจ่าย
แบบ สบช.3 ต้องเป็นอย่างไร
เปิดร้านกาแฟ เสียภาษีไหมครับ
ขอทราบวิธีการบันทึกบัญชีงานระหว่างทำ(เป็นกิจการก่อสร้าง)
ยื่นภาษ๊ส่งสรรพากรผิด
บันทึกบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน
สินค้าค้างสต๊อค จะตัดจำหน่ายอย่างไร
รายได้จากเงินปันผลซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่ จ่าย
ค่าน้ำมันรถของกรรมการยื่น Vat ได้หรือไม่
อยากได้แบบฟอร์มบัญชีคุมสินค้าและสมุดรายวันส่งคืนและเช็คหาได้ที่ไหนค่ะ
พรบ.วิชาชีพ
อัตราภาษีป้าย
สินทรัพย์ ที่เกิดจาก การด้อยค่า
ภงด 51 ต้องยื่นไม่เกินเดือนไหนค่ะ
บันทึกบัญชีแก้ไข เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
การคำนวณค่าล่วงเวลา คิดค่าล่วงเวลา วิธีคิดค่าล่วงเวลา
การจ่ายค่าขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
การยื่นแบบเสียภาษี
การจัดตั้งบริษัท ควร ต้องมี ทุนจดทะเบียน เท่าไร ถึงจะเหมาะสม
รับเหมาจัดประชุมสัมมนา และ จัดแสดงสินค้า
การยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่
การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วนจำกัด ในกรณีที่มีรถกระบะเป็นชื่อบุคคลธรรมดา
จดทะเบียนพาณิชย์ร้านขายยา
สิทธิทางภาษีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การแบ่งกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน
ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
TAX AUDIT จะต้องพิจารณา “สาระสำคัญ” ด้วยหรือไม่
การบันทึกค่าเสื่อมของสัญญาเช่าอาคาร
คณะบุคคล เสียภาษีอย่างไร
งบกระแสเงินสด ทำอย่างไร
ภงด.1
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 55 เท่าไรครับ
ภงด1ก ต้องยื่นเมื่อไรค่ะ
ภพ 30 คืออะไร
เบี้ยปรับ ภพ.30 คำนวณอย่างไร
กรณีการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินสดสามารถทำได้อย่างไรและเมื่อไร
การประหยัดค่าภาษี
นิติบุคคลที่ไม่เสียภาษีเงินได้
เจ้าหน้าที่สั่งให้ปรับแบบภงด 50 ต้องเสียค่าปรับหรือไม่ค่ะ
ลดทุนบริษัทมีภาระภาษีนิติบุคคล,บุคคลธรรมดาอย่างไร
ภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน ภาษีซื้อทั่วไปหรือไม่
ขอตัวอย่างงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด ค่ะ (ด่วน)
วงจรบัญชี
ธุรกิจเช่ารถยนต์เกี่ยวกับการเช่าซื้อ
หุ้นส่วนผู้จัดการเกิดป่วยต้องรักษาตัวกระทันหันค่ะ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ
ถ้าจดทะเบียน หจก. มา 3 ปีแล้ว แต่ไม่รู้ต้องทำอะไรบ้าง
สิ้นเดือนนี้อย่าลืมยื่น ภาษีโรงเรือน ภงด.2 นะครับ
ขายทะเบียนบริษัท 0บาท หรือ ยกทะเบียนบริษัท ให้ฟรีครับ สนใจเข้าดูด้านใน
ข้อมูลจังหวัดตรัง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำบัญชีและสอบบัญชี
รับจ้างขนส่งสินค้าทั่วไป มีใบหักภาษี ณ.ที่จ่าย ต้องยื่นเสียภาษียังงัยค๊ะ
การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
การยื่นคำขอจดทะเบียนต่างจังหวัดใช้เอกสารกี่ชุด
การโอนสมาชิกของสภาวิชาชีพ
มีเงินเดือน 2 ที่ยื่นเสียภาษีแบบใหนครับ
ในกรณีที่ยื่น ภพ.30 ปกติ และยื่นไปแล้ว แต่มารู้ทีหลังว่า ไม่จด ภพ.20
รายจ่ายต้องห้าม คืออะไรค่ะ
ขายสินค้าผ่อนชำระ
ค่าอบรมนำมาเป็นค่าใช้จ่าย
การรับหุ้นส่วนเข้ามาใหม่ ต้องทำยังไงค่ะ
ข้อมูลจังหวัดพัทลุง
boi คืออะไรคะ
วิธีคำนวณการเสียภาษีโรงเรือน กรณีผู้เช่าเป็นผู้เสียคำนวณอย่างไร
การบันทึกบัญชีต้นทุน กรณีนำเข้าโดยผ่านEMSหรือTNTหรือFedExpress
วิธีการจองชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน จะต้องดำเนินการอย่างไร
ดอกเบี้ยเงินกู้
สินค้าถูกไฟไหม้ต้องทำอย่างไร
การบันทึกค่าใช้จ่ายกรณีมีภาษีซื้อก่อนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
การวางระบบบัญชี หาตัวอย่างการวางระบบบัญชี
จับฉลากชิงโชค ต้องเสียภาษีไหม
ซื้อเครื่องแฟ็กซ์มาใช้ในสำนักงาน
การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิก่อน แล้วจดทะเบียนบริษัทในภายหลัง
การเขียนรายงานของผู้สอบ
ไม่ได้ทำงาน ต้องยื่นภาษีไหมคะ
ใบสำคัญจ่าย จำเป็นต้องลงภาษีซื้อหรือเปล่า
เบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่สามารถมาลดหย่อนภาษี ภงด 91
ผลต่อการบริหารเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างกำไรกับสภาพคล่องของผู้บริหาร
ถ้า เงินใน ภงด.1 ไม่ตรงกับที่จ่ายประกันสังคม จะเป็นไปได้หรือเปล่าครับ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตราฐานการตรวจสอบบัญชี
สรรพากรมาพบที่บ้าน หลังจากเปิดบริษัทฯ
ปัจจุบีนเป็นบุคคลล้มละลายสามารถลงหุ้นเปิดบริษัทได้หรือเปล่าครับ
แจกเสื้อฟรี ให้ พนักกงานคนละตัว บริษัทฯสามารถถือเป็น ค่าใช้จ่าย
ผู้สอบบัญชีที่เซ็นต์งบกับผู้สอบบัญชีที่แจ้งชื่อไว้เป็นคนละคนกัน ทำอย่างไรดีคะ
ต้องตั้งเงินเดือนพนักงานไม่เกินเท่าไหร่ จึงจะไม่ต้องเสียภาษีคะ
การเซ็นต์งบย้อนหลังของผู้ทำบัญชี
กฏเกณฑ์ในการยกเลิกการทำบัญชี
การตั้งวงเงินสดย่อย
การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
คุณวุฒิในการเป็นผู้ทำบัญชี
ภาษีซื้อจากงานปีใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปรับปรุงสินค้าคงเลือ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
การยื่น ภงด.94 กลางปี
การตรวจนับสินค้าคงเหลือของผู้สอบบัญชี
เงินได้ค่านายหน้าจากการหาลูกค้า
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการขายแก๊สหุงต้ม
บริษัทจ่ายค่าที่จอดรถให้กับพนักงานในตึกที่ทำงาน จะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อจะได้ไม่ถูกนำไปรวมเป้นเงินได้
วิธีการปิดงบต้นทุนการผลิตปิดอย่างไร
การเสียภาษีกิจการรับซื้อของเก่ามีวิธีการคำนวณอย่างไร
มีห้องพักให้เช่า ยื่นภาษีอย่างไรถึงประหยัดที่สุด
การบันทึกบัญชีในการรวมธุรกิจ
การควบคุมเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ประกันสังคม กรณีคลอดบุตร
การรับรู้รายได้
กรณีที่กิจการมีเงินลงทุนชั่วคราวเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดทั้งประเภทหลัก
แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
กรณีกรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุนต้องนำขาดทุนของปีก่อนมาหักอีกหรือเปล่า
หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไรค่ะ
การนำใบกำกับภาษีมาใช้อายุไม่เกิน 6 เดือน
คำนวณภาษี หัก ณ.ที่จ่าย ของเงินเดือน คำนวณอย่างไรคะ
ผังบัญชี คือ
รายงานการประชุม เปิดบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์
ผู้ที่ต้องการโพสหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี TA CPA CPD
ค่าน้ำไฟที่จ่ายให้เจ้าของอาคาร(เช่าอาคาร)
การบันทึกบัญชีกรณีอัตราแลกเปลี่ยนต่างกัน
การหักลดหย่อนภาษี แก่ ลูกกตัญญู
ขอเตือนพวกที่ลดทุนในขณะที่ยังมีกำไรสะสมและสำรองที่กันจากกำไร
พรบ.บัญชี
การทำสต็อคสินค้าที่ถูกต้อง
ข้อมูลอำเภอชะอำ
ชื่อบริษัทที่จองผ่านแล้ว มีอายุการใช้งานได้กี่วัน
การรวมราคาทุนของสินค้าโดยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนาคาร
ประหยัดภาษี เค้าทำกันอย่างไร
การยื่นจดทะเบียน
พนักงานที่ยังไม่บรรจุต้องยื่นประกันสังคมหรือไม่คะ
CIF&FOB ต่างกันอย่างไรค่ะ
พนักงานที่จับฉลากได้ในงานปีใหม่ ต้องนำมารวมรายได้ไหม
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่อนชำระได้ไหม
ยื่น ภงด. 51 ขาดไปเกิน 25%
ภพ 20 และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หาย
ข้อปฏิบัติในการลงรายการในบัญชี
การวางแผนภาษี
นายจ้างไม่มีเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้ลูกจ้าง ต้องทำอย่างไร
ค่าส่งเสริมการขายที่ถูกหัก สามารถเครดิตภาษีได้หรือไม่
ปรึกษาค่ะและขอความคิดเห็นอยากซื้อโปรมแกรมบัญชี แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนค่ะ
การบันทึกบัญชี สินค้าขาดสต็อคและเกินสต็อค
รับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง มีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไร
รายได้ดอกเบี้ยค่าหุ้น ต้องนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
นักบัญชี ต้องทบทวน สมการบัญชี (Accounting Equation)
หลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหนี้สูญ
ใบอนุญาติผู้สอบบัญชีหมดอายุ
อยากทราบว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างคะ พอดีอยากติดต่อลงประกาศเลิกกิจการคะ
อยากเป็นผู้สอบบัญชี ต้องทำยังไง
ปรึกษาเรื่องภงด.90 กับ ภงด.94
จะทำให้ถูกการเพ็งเล็งจากเจ้าหน้าที่ กบช.หรือไม่คะ
อยากจดเลิกนิติบุคคล แต่ค้างยอดภาษีมูลค่าเพิ่มทำยังไงดีครับ
การลดทุนนิติบุคคล
การกู้ยืมเงินกรรมการ ควรทำเป็นสัญญาเงินกู้ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินดี
รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร
กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของชาวต่างประเทศ
การดำรงอยู่ของกิจการในรายงานผู้สอบ
การออกใบกำกับภาษีของแถม ต้องทำอย่างไรค่ะ
ยื่นแบบ ภงด 51 ต้องนำหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย มาแสดงด้วยหรือไม่??
การนำเงินไปจ่ายเงินปันผล ทำให้บริษัทฯเสียภาษีปลายปีน้อยลงหรือเปล่า
การปรับปรุงการจ่ายเช็ค
ถูกหวยรัฐบาลต้องนำมารวมเป็นเงินได้ไหมครับ
การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จะทำลายทรัพย์สินเช่นเครื่องจักร ไม่ใช่สินค้า ต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
ขอตัวอย่างระเบียบสวัสดิการพนักงาน
การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30
เบิกเงินเกินบัญชี
การสมัครสมาชิกประเภทสมทบ
ความจำเป็นในการร่วมสังเกตุการณ์ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือของผู้สอบบัญชี
ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะ
หลักการการควบกิจการคืออะไร, เกณฑ์ในการควบรวมกิจการ, ผลดี ผลเสีย การควบรวมกิจการ
กระดาษทำการเพื่อบันทึกผลการตรวจสอบบัญชีค่าซ่อมแซมเครื่องจักร
อยากหมดหนี้ มี วิธีปลดหนี้
การปรับปรุงเงินลงทุน
สโตร์จะทำการปรับปรุง เพิ่ม-ลดสต๊อก ตามใจตัวเองได้เปล่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำนักงานบัญชีจัดทำ
การคำนวณภ.ง.ด.51
ยื่นภาษีเพิ่มเติม ต้องลงบัญชีอย่างไร
การแก้ไข ป.พ.พ
สิ่งที่นักบัญชี ต้องรู้ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน
การบันทึกบัญชี รถบริษัท
เพิ่งเปิดบริษัท ต้องบันทึกทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ขายสิทธิการเช่า เสียหักณ.ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ
อยากทราบวิธีการดำเนินการเวลาย้ายกิจการข้ามจังหวัด
จดทะเบียนพาณิชย์ตู้เพลงคาราโอเกะ
การบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
เปิดให้สมาชิก สำนักงานตรวจสอบบัญชี โพสบริการ ของสำนักงานท่าน อ่านกติกาก่อนโพส
ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ประมาณการทางภาษี และภงด.51
ขอตัวอย่างรายงานการประชุมจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุน
การปรับปรุงเจ้าหนี้เช่าซื้อระยะยาวเป็นระยะสั้น ณ สิ้นปีบันทึกอย่างไร
ใบลดหนี้เมื่อได้มาแล้วควรทำอย่างไร
การรวมภาษีของบิลเงินสดค่าเช่าบ้าน
การทำบัญชีผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ
โปรแกรมสำเร็จรูปหัก ค่าเสื่อมได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหาย
ปรึกษาเรื่องการทำบัญชี
ต่ออายุผู้สอบ
การปรับปรุงเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
เปิดบัญชีธนาคารในนาม บจก. ต้องลงโฆษณาและแจ้งกรมพัฒน์ หรือไม่??
การเสียภาษี ภงด.90/91 ของรับจ้าง
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์
การเลือกสังกัดในการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
การจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุค ต้องตัดกี่ปีค่ะ
ก่อนจดภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจดอะไรก่อน
เลขประตัวผู้เสียภาษี
เขตปลอดอากร (FREE ZONE)
วิธีการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่พึ่งจบใหม่ และเอกสารที่ต้องใข้
การปรับปรุงบัญชีของสินทรัพย์ใหม่
ขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นเอกสารประกันสังคมขึ้นนายจ้างต้องใช้อะไรบ้าง
ตัวอย่างการวางระบบบัญชี
รายงานการประชุม วาระการจ่ายเงินปันผล
การคิด VAT 7 %
การจดทะเบียนพาณิชย์ รับจ้างรับเหมา
ภาษีของบุคคลธรรมดา ต้องยื่นกลางปีไหม
การออกบิลเงินสด บิลภาษี7% ให้กับอบต.ต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง
อยากได้ตัวอย่างรายงานการประชุม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุน
เปิดร้านของตบแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษีอย่างไร
สินค้าจับฉลาก ต้องออกใบกำกับภาษีไหมครับ
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ของผู้บริหาร บันทึกเป็นอะไรดี?
อยากรู้ว่าค่าล่วงเวลาต้องยื่นรวมกับ ภงด.1 หรือเปล่า
ทางบัญชีควรต้องปรับปรุงบัญชีตามสรรพากรหรือไม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยื่นอย่างไรครับ
การหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานของสินทรัพย์ด้อยค่า
อยากได้ผังบัญชีโรงงานผลิต
อยากรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ
การย้ายที่อยู่ใหม่ ต้องแจ้งใครก่อนคะ หรือใครก่อนก็ได้
ซื้อเหล้า ภาษีซื้อสามารถของเคลม vat ได้ไหมค่ะ
การจดทะเบียนบริษัทนำเที่ยว
ภาษีร้านอาหาร จะมี วิธีการแยกค่าใช้จ่าย อย่างไร
ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม
ภ.พ.36 คือภาษีอะไรค่ะ
รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ
การกรอก ภธ.40 ต้องยื่นแบบที่ไหนค่ะ
ต้องยื่นภงด 51 อย่างไร
ค่าที่ปรึกษาในการควบกิจการ
อยากได้ผังบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจที่มีทั้งผลิตและซื้อมาขายไป
fedex express
ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อคณะบุคคล สามารถทำได้หรือไม่ โดยที่บุคคล ก และ ข ยังเหมือนเดิม
ในกรณีที่เรา ลืมยกเลิกใบลดหนี้ แต่ได้ยื่นแบบภาษี
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาฯ
การลงวันที่ในรายงานผู้สอบ
B.O.I คือสินค้าประเภทไหนค่ะ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต้องปรับปรุงอย่างไรค่ะ
การด้อยค่าสินทรัพย์
ทำไมต้องเสียภาษี
ภาษี ที่เกี่ยวข้องกับ การเปิดบริษัท มีภาษีอะไรบ้าง
ขั้นตอนการทำงบกระแสเงินสด
แนวข้อสอบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายบันทึกยังไงครับ
บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี
แบบทะเบียนเงินเดือนพนักงาน
การบันทึกบัญชี กรณีซื้อเป็นแบบ HIRE PURCHASE
การลงบัญชีจากการเคลมประกันสินค้า
อยากได้ตัวอย่างCash flow งานรับเหมาก่อสร้างค่ะ
ต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และยื่นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)
เปิดร้านขายกาแฟสด ขายกาแฟไม่มีใบเสร็จสักหน่อย
ผลขาดทุนที่แสดงในงบการเงิน
ที่ปรึกษาควบคู่กับรับทำบัญชี
กิจการจะต้องจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชี
การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ
ส่งเสริมการขายโดยพาลูกค้าไปเที่ยว ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ?
ซื้อสินค้าจาก Free zone ต้องเสีย vat 7% รีเปล่าครับ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ หรือการอื่นๆ
รับรู้รายได้ สินทรัพย์
พนักงาน นำรถมาใช้ในกิจการ อยากลงค่าใช้จ่าย
ถ้ายื่นแบบ ภงด ผิด เมื่อปีก่อน ควรทำอย่างไร
ค่าอบรมสัมนา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รับซื้อของเก่า(ขยะรีไซเคิล)
ต้องการใช้ชื่อบริษัท ภาษาต่างประเทศ
คุณยื่นภาษีกลางปีแล้วหรือยัง(ภงด.51)
เงินมัดจำค่าสินค้า 50% ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
ถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องยื่นไหมค่ะ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกิจการซื้อขาย
บริจาคทรัพย์สินให้มูลนิธิวัดสวนแก้วต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเครื่องจักร
การคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานในชื่อของเจ้าของกิจการ
การคิดค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ บันทึกอย่างไรค่ะ
19 ทวิ หมายถึงอะไร
การเคลมภาษีเกี่บงกับค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงสันทนาการปีใหม่
การเคลมภาษีของค่าที่พักไปทำงานต่างจังหวัด
การยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ซื้อประกันภัย รถยนต์ผ่าน Broker ต้องบันทึกบัญชี อย่างไร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ทำ Part ของลูกค้าหล่นเสียหาย จะบันทึก คชจ. ที่เกิดขึ้นเป็นค่าอะไรดี
โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท
ภาษีซื้อคืนไม่ได้ ภาษีซื้อที่ไม่สามารถขอคืนได้
ตัวอย่างหนังสือรับรอง
อยากจะเปิดธุรกิจเดินรถโดยสาร
ทำธุรกิจขายน้ำตาล จะตั้งคณะบุคคลได้ไหม่
ถ้าไม่ได้ระบุวันเดือนปีในการหักภาษีณที่จ่ายในแบบต้องทำอย่างไร
ค่ารถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ของบริษัทฯ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างไร
อยากทราบเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่ค่ะ
ค่างวดรถ เป็นค่าใช้จ่ายหรือเปล่าค่ะ
ซื้อของไหว้เทศการตรุษจีน
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต จะใช้เวลากี่วันถึงจะได้รับอนุมัติครับ
กรรมการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
ข้อมูลจังหวัดลำปาง
นายจ้างอย่าลืมจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นทางอินเตอร์เน็ตได้ไหม
อัตราภาษีบุคคลธรรมดา
ค่าใช้จ่ายบวกกลับ
อยากทราบรายชื่อสำนักงานบัญชีที่มีอยู่ในกรุงเทพค่ะ
บ้านเช่า ต้องเสียภาษีอย่างไรบ้าง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน
หากใบกำกับภาษีซื้อประจำเดือนยังไม่มาสามารถยื่นได้อีกเมื่อใด
เช่าอสังหาริมทรัพย์ จากบุคคลธรรมดา
การลดทุนนิติบุคคล
พรบ.วิชาชีพการบัญชี ปีล่าสุดคือปีไหนค่ะ
สงสัยเรื่องออกใบกำกับภาษีขายเงินมัดจำ
การลงบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กรณีว่างงานประกันสังคมจ่ายให้ร้อยละเท่าไรของอัตตราเงินเดือนงวดสุดท้าย
อยากทราบว่า ตามหลักปฏิบัติในประมวลรัษฎากร กำหนดวิธีการคำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีออกให้
ค่ากาแฟ,คอฟฟีเมต ในออฟฟิศสามารถนำมาหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
หักณที่จ่าย ของ บริษัทBOI
ตั๋วสัญญาใฃ้เงินไม่ระบุวันคืนเงิน
อยากจะให้ช่วยแนะนำที่รับทำบัญชีที่ดีดีให้หน่อยคะ
ไม่ได้ยื่นภพ.30
ใช้โปรแกรมบันชี เราต้องบันทึกบัญชีทุกวันไหมค่ะ
รายได้จากทุนวิจัย ต้องเสียภาษีหรือไม่ครับ
การจัดตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก
พนักงานลาบ่อยมาก
อยากเปิด สนง. อีกแห่งในต่างจังหวัด จะตั้งเป็นสาขาหรือเปิดบริษัทใหม่ดี
อยากทราบเกี่ยวกับการวางแผนภาษีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
จำเป็นต้องประทับตรานิติบุคคล ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่
จะเปิด หจก.
ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
การลงรายการในบัญชีเป็นรหัสบัญชี
หน้าที่ทางภาษีของนิติบุคคลตั้งใหม่
ระยะเวลาในการประเมินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
การจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท
หาแบบฟอร์สมุดรายวันขาย
มีการจ่ายเงินเดือนพนักงานในปี 2549 แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภงด1,1ก และไม่ได้ส่งประกันสังคม
ต้องการแบบสัญญาเช่ารถยนต์กระบะ และเช่าออฟฟิต ซึ้งเป็นของกรรมการ
การออกรายงานภาษีขาย
การตรวจสอบรายชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท
ค่าจดจำนอง ถือเป็นต้นทุนของทรัพย์สิน หรือไม่
รายการนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
ภาษีโรงเรือน คืออะไร
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าไม่ได้
วิธีการจัดการกับสินค้า Dead Stock
ภ.ง.ด. 94 ต้องยื่นเมื่อไรค่ะ
แบบฟอร์มการเรียกชำระค่าหุ้น
วิธีบันทึกรายการขายทรัพย์สิน ที่เป็นมูลค่าซาก อย่างไรค่ะ
บริษัทออกภาษี ณ ที่จ่ายแทน ลงบัญชียังไงเหรอค่ะ
ค่าจ้างขนส่งหัก ณ ที่จ่าย 1%หรือ 3%
การลงบัญชี รับล่วงหน้า
การคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร
ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี
หุ้นส่วนผู้จัดการเข้า ปกส.ได้หรือไม่
การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง
การแจ้งเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
กรอก ภงด.50 ต้องกรอกอย่างไรค่ะ
กรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
เริ่มใช้ประกันสังคมได้เมื่อไหร่ค่ะตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าทำงานเลยรึเปล่าค่ะ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้สอบบัญชีเพื่อบันทึกที่ดินนั้นในบัญชี แต่ผู้สอบไม่ยอมให้ลงบัญชี ไม่ทราบว่าถูก
เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าบ้านเสียภาษีอย่างไร
ค่าลดหย่อนบุตร กรณีสามีภรรยามีเงินได้ทั้งคู่
ตั้งเงินเดือนค้างจ่ายแล้วเขาไม่มารับแต่ยื่น ภงด.1แล้ว
กระบวนการจัดการที่ดีของการบัญชีต้นทุน
ต้องการปิด บริษัทจำกัด แต่ตามผู้ถือหุ้นอีก 1 คนไม่เจอครับ
ค่ารับรองหรือค่าบริการ
ข้อมูลจังหวัดอำนาจเจริญ
การแจ้งเอกสารบัญชีสูญหาย
การซื้อขายระหว่างประเทศ
บันทึกบัญชีผิด
การปรับปรุงบัญชีกรณีที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน
ขายของทางเน็ท ต้องเสียภาษีไหมครับ
ซื้อคอนโด หักภาษีได้หรือไม่ค่ะ
ถ้าไม่มี1,000,000บาทสามรถจดทะเบียนบริษัทได้มั้ยคะ
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
ลูกหนี้รายตัว ไม่เท่ากับลูกหนี้คุมยอด (ลูกหนี้รวม)
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดต้องแก้ไขอย่างไร
ถ้าเป็นค่าแรงงานจ้างเป็นรายวันต้องเข้าประกันสังคมมั๊ยคะ
รายการข้างต้นนี้จะถือเป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญหรือไม่
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไมมีอายุแต่ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
วิชาชีพบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมการสัมนา
เกี่ยวกับค่าแรงทางตรงต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
เสียภาษีป้ายหรือโรงเรื่อนได้ที่ไหนค่ะ
สิทธิ ประโยชน์ กรณี คลอด บุตร
ค่าลดหย่อนบุตร
การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
ใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์จะใช้ได้ตลอดไปหรือไม่
กาจ่ายค่านายหน้าต่างประเทศ ต้องยื่นภาษีอะไรหรือไม่
อยากทราบขั้นตอนการทำ Pass Port และ Work Permit
เงินค่าพาหนะ
การจดทะเบียนพาณิชย์น้ำมันหยอดเหรียญ
โกดังให้เช่าเสียภาษีโรงเรือนอย่างไร
ข้อมูลจังหวัดยโสธร
บันทึกบัญชีเงินเกิน
รายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคาร
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม
เอกสารการจดทะเบียนร้านค้า จะต้องมีอะไรบ้างคะ
อยากทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
บริษัทต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ค่ะ
หนังสือชี้แจ้งความจำเป็นในการจ้างงาน
ภงด.1 จำเป็นต้องยื่นทุกเดือนไหมค่ะ
การหัก ณ ที่จ่ายของค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ค่าเสื่อมราคาอาคารจะหักได้ควรมีเอกสารอะไรบ้างครับ
การขอจดทะเบียนพาณิชย์
นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ขอตัวอย่างรายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคารด้วยค่ะ
ซื้อกังหันมาบำบัดน้ำหน้าบริษัท
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
พนักงานขาย ได้ค่าคอม หลักจากหัก vat ยังนี้ทำถูกหรือเปล่า
การส่งสินค้าไปฝากขายในห้างบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
การคำนวณต้นทุนผันแปรมีสูตรอย่างไรบ้าง
การบันทึกบัญชีของสินค้า Dome
กรณี จดทะเบียนบริษัท แต่ยัง ไม่ได้ขอจดทะเบียนผู้เสียภาษี
การยื่นเพิ่มเติมกรณีงบการเงินกับ ภงด.50 ไม่ตรงกัน
การลงบัญชีค่าไฟฟ้า
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ยังไม่ได้ต่ออายุ
ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริษัทค่ะ
ถังดับเพลิงเป็นค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินค่ะ
พิมพ์ปฏิทินแจกลูกค้าเคลมvat ได้หรือไม่
ได้รับยกเว้นภาษีแต่ออกใบเสร็จมี VAT ได้หรือเปล่า
การยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีของมูลนิธิหรือสมาคม
สถานที่รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน
กรรมการผู้มีนาจไมอยู่ ต้องทำอย่างไร
ที่อยู่ในใบกำกับภาษีซื้อผิดพลาด ต้องทำอย่างไรค่ะ
เปิดร้านขายและซ่อมคอมพิวเตอร์ จดvat ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
ภาษีซื้อจากการจ่ายเงินมัดจำ การเช่าซื้อรถยนต์ นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ขอคืนได้หรือไม่
จดทะเบียนพาณิชย์ให้กับบริษัขนส่งรถบัส
ชั้นตอนการขออนุญาติขายซีดีมือสอง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การประกอบธุรกิจในสหภาพยุโรปประสบปัญหาการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า
ซื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานบันทึกเป็นอะไรดีครับ
ประกันสังคม - ค่าจ้างรวมอะไรบ้าง เท่าไร
การตรวจสอบบัญชี ใช้คนเดียวกันหลายปีได้ไหมค่ะ
ยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด. 90 ที่สรรพากรเขต ต่างสาขาได้หรือไม่
ขอทราบวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กับการออกหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มทุนอย่างไหนดีกว่ากัน
บสย.ค้ำประกันเงินกู้ SMEs เสริมสภาพคล่องด้านภาษี
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ข้อมูลจังหวัดนราธิวาส
สัญญาเช่าการเงิน บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ได้รับเงินชำระค่าสินค้าจากต่างประเทศมากกว่า ที่แจ้งในใบ invoice
เป็น Freelance เขียนโปรแกรมกับให้คำปรึกษาระบบคอมฯ ยื่นเสียภาษี 91 หรือ 90
การบันทึกบัญชี กรณีที่ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้น25%ของทุนจดทะบียน
วิธีคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์คำนวณอย่างไงค่ะ
คชจ.เดินทาง หักภาษีณที่จ่าย3%หรือไม่
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนวิธีการหรืออัตราการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
การจ่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ
การลงบัญชีใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้บริหารนําเงินในบัญชีดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวทําให้เป็นยอดเบิกเกินสูงมาก
สิทธิเงินบำนาญชราภาพ
การชำระค่าบำรุงสมาชิกของผู้สอบบัญชี
จบคณะบริหารธุรกิจ แต่อยากทำบัญชีเป็น
พอดียื่นแบบรายได้รับทำบัญชีและมีเงินเดือนจากประจำแล้วยื่นแบบ 90
เสียภาษีนิติบุคคลผิดพลาด จะแก้ไขอย่างไร
บริษัทฯ ซื้อคอนโด เพื่อให้ผู้บริหารอยู่ ลงบัญชีอย่างไร
ภาษีซื้อกรณีฝากขาย แบบไม่มีสัญญาคะ
การใช้เลขผู้เสียภาษี
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดำเนินงานบริษัท มา 5 ปี ต้องการเปลี่ยนชื่อบริษัททำได้หรือเปล่า
จัดตั้งคณะบุคคลมีขั้นตอน และวิธีการยังไงบ้างครับ
จะหาดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษีป้ายได้จากที่ไหนคะ
ภาษีโรงเรือน กับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แตกต่างกันอย่างไรคะ
วิธีกรอกค่านายหน้าในภ.ง.ด.1ก
การรับรู้ค่าสมาชิก วารสาร
ในกรณีที่ผมจ่ายค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องดูจากตรงไหนค่ะ
การนำเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ตนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอความรู้การบันทึกบัญชี
ยื่นภาษีซื้อขาดไป
การปรับปรุงรายการของเช็ค
อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับการจำนองที่ดิน ว่าต้องบัญชีอย่างไรบ้าง
ได้รับเงินค่าจ้างพิมพ์งานมีใบหักณที่จ่าย
แบบฟอร์มในการนำส่งภาษี
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม
ประเภทหนังสือรับรองที่ออกโดยสรรพากร
คำนวณภาษีเงินได้จากรายได้ค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์
ระยะเวลาในการแจ้งการส่งมองบัญชี
การเขียนใบเสร็จค่าขนส่งภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
การแก้ไขเครดิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ อะไร
เลิกกิจการ ต้องทำอย่างไร
ถ้าไม่มีการจ้างลูกจ้างประจำ ต้องยื่น ภงด 1 หรือเปล่าคะ
การปิดบัญชี
ทำหอพักนักศึกษา ต้องเสียภาษีหรือไม่
การกรอก ภงด. 50 + การยื่นงบ + การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้า
หลักการคำนวณภงด94คำนวณอย่างไร
จะเรียนรู้ระบบบัญชีที่เป็น BOI ได้ที่ไหนค่ะ
ประมาณการ ภาษีครึ่งปี ภงด.51
การหักภาษี ณ.ที่จ่าย ภงด.1
ใบเสร็จค่าน้ำ,ค่าไฟ บันทึกค่าใช้จ่ายได้ไหม
ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติ
นำรถมาใช้ในบริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม
ค่าที่พักเคลมภาษีได้หรือเปล่าค่ะ
จ่ายเงิน ให้บริษัทในประเทศอังกฤษ ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง VAT หรือไม่คะ
การรับรู้รายจ่ายตั๋วเครื่องบินขอด่วนค่ะ......ขอบคุณค่ะ
ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่
รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า
การ ยื่น ภงด.51
ขอทราบการวางแผนภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า
ขาดทุนสะสมเกินทุน (ผู้รู้โปรดตอบด้วย)
เกี่ยวกับการวางแผนภาษี (กรณีศึกษา)
สำนักงานประกันสังคมต้องการ ภงด3 และ ภงด53 ไปทำไม?
แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง(ผู้ประกันตน)ให้ครบ
ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545
กรณีรับพนักงานฝึกงานต้องยื่นภาษีอะไรคะ
ตั้งบริษัทจำกัด และเป็น smes คิดภาษียังไงคะ ได้รับส่วนลดยังไงบ้างรึเปล่าคะ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก
ภาษีโรงเรือนกรณีเช่าที่ดิน ใครเป็นผู้จ่าย?
ใบกำกับภาษีมีการแก้ไขขีดฆ่า
ออกค่าน้ำมันรถให้กับตัวแทนจำหน่ายเป็นเงินสด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ครับ
สอบถามเกี่ยวกับการเปิดโรงกลั่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
องค์การการค้าโลก (WTO) วินิจฉัยการจัดเก็บภาษีศุลกากรของสหภาพยุโรป (EU)
เพดานในการจ่ายเงินปันผล
รับทำบัญชีและสอบบัญชี
ในกรณีที่บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือตามบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้ว
บริษัทขาดทุนติดต่อกันหลายปี จึงใหพนักงานหยุดไม่ทราบว่าจะแสดงเงินเดือนอย่างไร
ค่าออกแบบฉลากสินค้าต้องหัก ณ ที่จายไหมค่ะ
ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ผ่านอินเตอร์เน็ต ทำอย่างไร
จดทะเบียนบริษัทต้องใช้ทุนเท่าไรค่ะ
รายการจ่ายค่าใช้จ่ายของกรรมการ
ใบกำกับภาษีที่ยกเลิกหายต้องทำอย่างไรค่ะ
ผมมีห้องเช่าอยู่ 16 ห้อง จะต้องเสียภาษีแบบใดและคำนวนอย่างไรในการเสียภาษี
ค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
ศาลพระภูมิ บันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้หรือไม่
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
กิจการร่วมค้า
ภาระภาษี กรณีตัวแทนขายตั๋วโดยสารให้สายการบิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถขอผ่อนชำระได้ไหม
ความจำเป็นในการเป็นสมาชิกของสภา
บทบาทนักบัญชี (ช่วยตอบด้วยค่ะ)
ถ้าเราออกบิลขายที่ลูกค้าไม่เอาvat(ไม่มีvat)จะต้องยื่นสรรพากรหรือเปล่าค่ะ
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ. 36
แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการฝึกหัดงาน
สินค้าคงเหลือ
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
Powerpoint slides สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
หักลดหย่อนภาษี ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน
การชำระบัญชีกรณีบริษัทเลิกจดทะเบียน
การประเมินรายได้ค่าเช่าของเครื่องชงกาแฟ
ข้อมูลจังหวัดพังงา
บัญชีช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
ค่าบำรุงสมาชิก
เงินสดย่อย ( Petty Cash Fund )
ตัวอย่าง การคำนวณภาษี ของ ร้านขายอาหาร
กรณีโอนเงินไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท จดเพิ่มสาขาแล้วขอยื่นภาษีรวมกับสำนักงานใหญ่
จำนวนระยะทางที่รถยนต์สามารถวิ่งได้ในการคิดค่าเสื่อมราคาคิดอย่างไร
เกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง สรรพากรคิดสัดส่วน ค่าวัสดุกี่เปอร์เซนต์คะ
การบันทึกบัญชีในการจ่ายเงินเพิ่ม
ทิปพิเศษ ถือว่าเป็นรายได้ไหมครับ
ค่าใช้จ่ายของบิลค่าน้ำมันทั่วไป
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลลักษณะอื่นนอกจากกำไรสุทธิ และการบันทึกบัญชี
ควรมีราคาซากเท่าไหร่ดี
ใบกำกับภาษีเงินโอน
การคำนวณภาษีเงินได้ กรณีเป็นคณะบุคคลต้องคำนวณภาษีอย่างไร
บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิดข้ามปีจะแก้ไขอย่างไร ขอด่วนค่ะ
เงินมัดจำถือเป็นเงินประกันสัญญาได้หรือไม่
ขายบ้านพร้อมที่ดินต้องยื่น ทป 61/2539 หรือ ทป 155/2549
ความหมาย ลักษณะของร่วมค้า
วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การใช้แรงงานเด็กผิดไหม
ต้องปรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้เป็นศูนย์ในทางบัญชี โดยบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
การจ่ายค่า license fee ของโปรแกรมสำเร็จรูป ต้องหักภาษีฯ ณ ที่จ่าย ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน 15% ใช่หรือไม่
กิจการที่ไม่ต้องเสียVAT เมื่อมีรายได้อื่น
การบันทึกบัญชีนำเข้าสินค้าแบบ perpetual
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
เครดิตภาษีเงินปันผล เหมือนกับเครดิตภาษีหรือไม่
ลงบัญชีเช่าที่ดิน
การต่อภาษีรถยนต์
ขอฝึกงานกับสำนักงานบัญชีได้หรือเปล่าคะ
การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
อยากทราบข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้าค่ะ
เงินส่วนแบ่งกำไรจากคณะบุคคลต้องเสียภาษีไหม
ทำงานก่อสร้างได้รับเงินเป็นรายวันต้องเสียภาษีเงินได้หรือเปล่าคะ
แก้ไขปัญธุรกิจอย่างไร โดยเฉพาะภาษี
เรื่องขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ยอดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
การปรับปรุงเงินลงทุน
เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของสมาคมนักบัญชี
อยากได้ชื่อบริษัทร้างทำไงดี
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน คืออะไรค่ะ
เป็นผู้ทำบัญชีและเซ็นงบมา2ปี แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ มีผลอะไรไหม แต่ภายในเดือนมค.จะสมัครสมาชิก
ถ้าเอาของไปส่งบริษัท ฯ ขนส่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม
จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บริษัทในต่างประเทศ
ขายส่งออก-รับคืนแล้วขายต่อโดยไม่ได้รับเข้ามาในประเทศ
การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ทำบัญชีและการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบ 3 ปี
คำนวณภาษีจากเงินชดเชยเกษียณอายุ
เงินบริจาคสาธารณกุศล
การหาราคาขายสุทธิของสินทรัพย์
ผู้สอบบัญชีเพื่อบันทึกที่ดินนั้นในบัญชี แต่ผู้สอบไม่ยอมให้ลงบัญชี
เงินได้จากการขายยาเสพติด เสียภาษีหรือเปล่า
อยากทราบประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้ศึกษาวิชาการวางแผนภาษีอากรว่ามีอะไรบ้าง(ก่อน-หลังเรียน)
วันที่เช็ค วันที่ในหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย และวันที่ใบเสร็จ
การซื้อขายหุ้นของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์
การประกาศในการเรียกประชุมใหญ่
มติธรรมดาและ มติพิเศษ
กฎหมายแรงงาน ที่ใช้ในปัจจุบัน
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใดได้บ้าง
ค่าสินจ้าง
กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศและนำเข้าสินค้ามาทางเรือ
ผมมีรายได้จากการรับจ้างทำ website เฉลี่ยปีละ 1 ล้านกว่าบาท ลูกค้าต้องการให้ออกบิล vat ครับ
กิจการต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
ขาดทุนสุทธิ....งง
สงสัยเรื่อง ตั๋วสัญญาใช้เงินครับ ลงแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
ใบแจ้งหนี้มีอายุกี่ปี
การคิดภาษี ภงด.90
การเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี
ภาษีซื้อ
การจำหน่ายเงินกำไร มาตรา 70 ทวิ
การคำนวณค่าเสื่อมราคา
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว
วิธีการเขียนเช็ค
กิจการจะต้องจัดทำงบการเงิน
การบันทึกรายการบัญชีตามใบสำคัญทั่วไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นขาใหญ่ทำไงดี อยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว
หลักเกณฑ์ในการเลือกสำนักงานบัญชีเพื่อฝึกหัดงาน
การหักค่าเสื่อมรถบรรทุกของกิจการขนส่ง
การแก้ไขแบบ ภพ.30
หาทนายเซ็นเอกสาร
ธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องทำงบต้นทุนการผลิต
ทำงานต่างประเทศ เสียภาษีอย่างไร
ค่าซ่อมรถกะบะ(ชื่อบริษัท)ภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ไหม
เปิดต้องมี Vat 7% แต่ส่งมอบสินค้าในเขต BOI กรณีนี้ยกเว้น Vat 7% ได้หรือไม่
ดูรายชื่อนิติบุคคลตั้งใหม่
ขอทราบวิธีหักเงินประกันผลงาน
เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
การคิดค่าบริการ
การบันทึกบัญชีใหม่ของดอกเบี้ย
ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
กรณีการซ่อมงานให้ในต่างประเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร 1161 ต้อง แจ้งเลขบัตรประชาชน ด้วยเหรอครับ
ขอคัดหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ไหน
แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่
จัดตั้งคณะบุคคล
ผู้ทำบัญชี คือ
หักค่าลดหย่อนตัวเอง+พ่อ+แม่หักอย่างไรค่ะ
ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ
ค้าขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหม
การบันทึกบัญชีเงินประกันห้องพัก(ธุรกิจอพาร์ทเม้น)
ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล คืออะไร
เกี่ยวกับเงินปันผล ต้องหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่
มีเงินได้ 24,000 บาท ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรึเปล่าคะ
ต้องยื่น 90 หรือ 91
ใบเพิ่มหนี้
ภาษีโรงเรือน นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไหม
การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท
ใบสำคัญจ่าย
ตัวอย่างใบโอนหุ้น
การลดหุ้นในกิจการ บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
บวกกลับภาษีคืออะไรค่ะ
การบันทึกต้นทุนขาย บันทึกค่าอะไรบ้างค่ะ
รายการที่นำมาเคลมvat ภาษีซื้อได้มีอะไรบ้าง
แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง
ยื่นภาษีซื้อขาดไป 1 บาท ต้องยื่นภาษีเพิ่มหรือเปล่าค่ะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับการโอนสิทธิการเช่า
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตร 39
การลงรายการในรายงานภาษีซื้อ
มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบค่ะ
ตอนนี้ให้ทางสำนักงานบัญชีดูแลในส่วนของห้างหุ้นส่วนแต่รู้สึกว่าสรรพากรมาตรวจตลอดเลย
ปิดบริษัท
เลิกกิจการมาสองปีแล้ว ต้องจดอะไรไหมค่ะ
มีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทโดยตกลงกันเป็นproject จะสามารถหักภาษีแบบเหมาจ่ายได้รึเปล่าครับ
กู้ยืมเงินจากบุคคลธรรมดา จะต้องจ่ายดอกเบี้ย และต้องหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยจ่ายเท่าไหร่
ออกใบกำกับให้ลูกค้าผิดตรงภาษีvat 7% ผิดเป็น3%แล้วยื่นภพ.30ไปแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย
วิธีการ ทํางบการเงิน
การสังกัดอยู่ในบริษัทของผู้ทำบัญชี
สิ้นสภาพลูกจ้างต่อประกันสังคมได้ไหม
ขอสินเชื่อ จากธนาคาร เพื่อการลงทุนต้องทำอย่างไรบ้าง
จัดตั้งบริษัทมหาชนทำอย่างไร
สารสนเทศทางการบัญชี
FLASH DRIVE คิดค่าเสื่อมราคากี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ
หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชีจริงๆ แล้วทำอะไรให้บ้าง
บัญชีนิติบุคคลต่างจากบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดอย่างไร
เป็นบุคคลธรรมดาเหมาจ่ายภาษีได้ไหมครับ
การส่งสินค้าตัวอย่างให้ตัวแทนในประเทศไทยต้องออกinvoiceแบบไหน
อยากทราบว่าใบกำกับสินค้ามีบทบาทและหน้าที่อย่างไร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, VAT - บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่กรรมการ
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารอะไรค่ะ
การชำระเงินค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์อื่น
บัตรภาษีต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี ภงด.50/51 หรือไม
สินทรัพย์หมุนเวียน
รับเงินกู้ยืมคืนจากกรรมการพร้อมดอกเบี้ย ต้องทำใบสำคัญรับหรือไม่
ยอดซื้อแจ้งไว้เกินในการคำนวณภาษีส่ง ภ.พ.30
หนังสือจัดตั้งคณะบุคคลหาย ต้องทำอย่างไร
ภาระภาษี กรณีรายได้ของนิติบุคคลไทยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้บุคคลธรมดา
มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของหจก.
การจัดตั้งคณะบุคคลเพื่อทำห้องเช่า
อยากจะทราบเกี่บวกับการวางแผนภาษีธุรกิจ ซักอบรีด
ตัวอย่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นการจ่ายเงินปันผล
มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล
การคิดดอกเบี้ยเงินกู้
ถ้าต้องการทำโรงผลิตน้ำแข็งยูนิตขายไม่ใหญ่มากจะใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่
การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
การเคลม Vat ในการเติมแก๊สสำหรับรถบรรทุกหรือรถยนต์
ลืมเซ็นต์ชื่อใน สบช3
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ
เงินประกัน-เงินมัดจำ
ภาษีซื้อของรถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
ภาษีส่งออก
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นกิจการถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
กิจการถูกไฟไหม้ ทำให้บัญชีและเอกสารเสียหายบางส่วน
เงินสมทบประกันสังคม
การแสดงและการเปิดเผยผลขาดทุนในงบการเงิน
พรบ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 คุณสมบัติผู้ทำบัญชีมีอะไรบ้างค่ะ
เงินประกันสัญญาเช่า และเงินมัดจำสัญญาเช่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง
ค่าทางด่วน
การหักรายได้ใน ภงด.1
ข้อควรพิจารณาในการจัดทำงบการเงิน
ข้อมูลจังหวัดนครนายก
วิธีปฏิบัติในการทำลายของเสีย
เงินประกันผลงานบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ซื้อรถยนต์ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
การจัดทำ Stock สินค้าคงเหลือในโรงงาน
เอกสารที่ให้บริการตรวจค้น ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนา
ไม่ได้เขียนชื่อบริษัทผู้ชำระเงินในใบเสร็จรับเงิน(บิลน้ำมัน)สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้มั้ยครับ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดการประชุมใหญ่ 2552
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินได้จากการเป็นหมอ ต้องยื่นภาษีอะไรค่ะ
งบต้นทุนการผลิตต้องแนบประกอบงบการเงินไหมค่ะ
พนักงานจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีเอกสารจากร้านค้าที่ถูกต้อง
การจ้างพนักงานของบริษัทอื่นของคณะบุคคล
สัญญาลิสซิ่ง VS สัญญาเช่าซื้อ บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
วิธีการปันส่วนผลิตภัณฑ์ร่วม
ภ.ง.ด.1 เกี่ยวข้องกับประกันสังคมอย่างไรค่ะ
การเลิกบริษัทจะต้อง แจ้งสรรพากรเมื่อไร
ส่งของทุกวัน แล้วเปิดใบกำกับภาษีชุดเดียวรวมกันได้หรือไม่
ดิฉันเปิดอู่ซ่อมรถอยู่อยากกู้เงินปลูกบ้านใหม่แต่ที่ดินไม่มีโฉนดจะต้องทำยังไงถึงจะกู้เงินปลูกบ้านได้
อยากได้แบบฟอร์มยกเลิกคณะบุคคล
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ภาระภาษีจากการขายหุ้น
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
หนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีไหม
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญีต้องทำอย่างไรต้องไปติดต่อที่ไหนเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
กิจการจะต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์อย่างไร
ขอดูตัวอย่างรายงานการประชุมเสร็จการชำระบัญชีด้วยนะคะ
ค่าเช่าบ้านพักของพนักงาน ที่บริษัทจ่ายให้
ยื่นแบบ ภงด94 ใช้ค่าใช้จ่ายหมวดอะไรมากรอกในแบบฟอร์มบ้าง
การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
โรงแรม ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่
ภาษีซื้อที่นำส่งแล้ว จะขอคืน!!!!
จดทะเบียนร้านค้านี่ต้องเสียภาษี แบบฟอร์มตัวไหนคะ
จ่ายเงินเดือน กรรมการ 30,000 บาท แต่ประกันสังคมให้ยื่น 15,000 บาท บันทึกบัญชี เป็นเงินเดือน เท่าไหร่
ยอดส่วนต่างของการยื่นเพิ่มเติมขอคืนภาษี ภงด.50 บันทึกบัญชีอย่างไร
ซื้อโครงคอกรถกะบะ จะลงบัญชีอย่างไร่
จดทะเบียนพาณิชย์ย้อนหลัง
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เอกสารที่ซื้อสินทรัพย์เป็นของปีก่อนๆ
การแสดงงบการเงินหรือเปิดเผยถึงกรณีที่เกิดการขาดทุน
เปลี่ยนแปลงกรรมการจากหุ้นใหญ่
การรับทำบัญชีของข้าราชการ
ต้องการเปิด หจก. เกี่ยวกับการรับทำงานโครงสร้างในโรงงาน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ?
การแจ้งชื่อเมื่อเริ่มทำบัญชีใหม่
การรับจ้างทำของ หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
หนี้สินที่เราสามารถประมาณค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ทราบว่า
เป็นสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยประเภทสมาชิก
ตัวอย่าง รายงานการประชุม ขอ เปิดบัญชี เงิน ฝาก ธนาคาร
การกำหนดค่าสินจ้าง
ห้างหุ้นส่วน ไม่เคยส่งงบการเงินมา 4 ปี
มีลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้ สามารถตั้งเป็นหนื้สูญได้ไหมค่ะ
การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
ค่าถมที่ดินก่อนการก่อสร้าง มีภาษีตัวใดมาเกี่ยวข้องบ้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซนต์ค่ะ
การคิดภาษีห้องแถวไม่เกิน 6 ห้อง
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
การให้เช่าทรัพย์สิน หรือการให้บริการอื่น
การคำนวณภาษีเงินนิติบุคคลจากกำไรสุทธิ
ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย
เผยยอดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
การจดทะเบียนเพิ่ม สาขาจะต้องทำอย่างไร
ไม่ได้ยื่น ภงด.51 เป็น?
คำนวณภาษียังไงนะ
อยากได้ตัวอย่างการออกเดบิทโน๊ตเรียกเก็บเงินค่าสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ
การลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดามีไรบ้าง
สถานทูตหรือสถานกงสุลเรียกคืนภาษีค่าเช่าบ้านได้อย่างไรคะ
การเสียภาษีในการให้เช่าบ้าน
คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ
การทำบัญชีสาขา
สินค้าล้าสมัย
สิทธิการเช่าอาคาร
วิธีการบัญชีการร่วมค้า โดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้า แยกต่างหาก
บัญชีงานระหว่างทำต้นงวด ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้
อยากทราบว่าค่าภาคหลวงในธุรกิจแหมืองแร่ถือเป็นคชจ.ไหรือไม่
รายได้จากต่างประเทศ
ไม่ออกหลักฐานการรับเงินให้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี
การโอนหุ้นต้องเสียภาษีหรือไม่คะ
การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ห้างหุ้นส่วนสามัญหัก ณ ที่จ่ายโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.3ใช่หรือไม่
ธุรกิจบริการขนส่งต้องยื่นภ.ธ.40 หรือไม่และถ้าไม่ใช่ต้องยื่นอะไรคะ
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่จัดสรรและกำไร(ขาดทุน)ที่จัดสรรแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
ซื้อน้ำยาล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์บริษัท เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือไม่
ภาษีท้องถิ่นที่เรียกเก็บจากภาษีสรรพสามิต
การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
เขาพระ เขาสูง
ข้อมูลจังหวัดพะเยา
ช่องทางการจ่ายเงินสมทบ ม. 39 สะดวก รวดเร็ว
นิติบุคคลอาคารชุด
ประกาศกรมสรรพากร การปิดงบการเงิน
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเลข 10 หลักต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ไหม
ข้อคิดเห็นต่องบการเงินเพื่อการขอเงินกู้
สินค้าคงเหลือต้นงวดหา,สินค้าคงเหลือปลายงวด อย่างไร
มีพนักงานต้องจ่ายโอทีให้ แต่เงินเดือน จริงๆที่ยื่นประกันสังคมแค่ 5,000บาท
ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยหรือไม่คะ
การหักลดหย่อนคนพิการของนายจ้างหักลดหย่อนได้กี่เปอร์เซ็นต์
โทรศัพท์มือถือเป็นทรัพย์สินได้หรือไม่
การลงบัญชีของรายการบิลเงินสด
จดทะเบียน vat ต้องทำอย่างไรบ้าง และทำที่ใหนคะ
อัตราการคิดค่าเสื่อมราคา
การดำเนินการกรณีเปิดกิจการเพิ่ม
สต็อค กับ ภาษี
คณะบุคคล หมายถึงอะไร
ห้างหุ้นส่วน ต้องการแปรสภาพเป็นบริษัท จำกัดจะต้องทำอย่างไร
ใบขนกับอินวอยซ์ไม่ตรงกัน แก้ไขยังไงค่ะ
อยากรู้การบันทึก ภพ.30
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
อยากได้แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายถ้าเหลือแล้วไม่ขอคืนทำอย่างไร
การออกแบบฟอร์มคุมของในสต็อก
การขอหนังสือรับรองธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับ ที่ได้จากกิจการแล้วนำไปให้คณะกรรมการ ในบรัษัทกู้ยืม
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
ซาบีน่า คอลเล็กชั่นสำหรับเด็กและวัยรุ่นเพื่อต้อนรับช่วงปิดเทอม
การบันทึกบัญชีส่วนลดเงินสดรับ
อยากรู้ขั้นตอนการคิดเงินเดือนพนักงานในบริษัทเอกชนต่าง ๆ
เรื่องทุนจดทะเบียน ต้องเริ่มจากเท่าไหรค่ะ
การทำลายเอกสารทางบัญชี มีขั้นตอนอย่างไร เมื่อครบ 5 ปี
กรณีรายได้รับล่วงหน้า
ผมต้องการเปิดร้านสอน-ซ่อมคอมพิวเตอร์ ต้องจดทะเบียนแบบไหนครับ
ค่าเดินทางกลับบ้าน,ประชุม+เงินประกันชีวิตต้องยื่นภงด.1ใช่ไหมค่ะ
การบันทึกบัญชีกรณียื่นเพิ่มเติม
ขอความเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ
การจดทะเบียนการค้าในการประกอบธุรกิจค้าขายมะพร้าว
ยื่นภาษีซื้อรายเดือนเกิน
รายชื่อ CPA สามารถหาข้อมูลได้จากตรงไหนบ้างค่ะ
หลักการตั้งราคารับงานบัญชี
การบันทึกบัญชีเช่าซื้อรถยนต์ ต้องบันทึกอย่างไร
การขอหนังสือรับรอง
ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทีกบัญชีอย่างไรค่ะ
กำไรสะสมนำไปทำอะไรได้บ้าง
การบันทึกบัญชีกิจการแสวงหาผลกำไรและกิจการไม่แสวงหาผลกำไร
ประวัติความเป้นมาของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้เช่าแท็กซี่ จะต้องจดทะเบียนแบบไหนดีคะ แนะนำที
เปิด หจก. จำเป็นต้องติดป้ายชื่อรึป่าว ถ้าไม่ติดจะผิดกฎหมายรึป่าว
นายจ้างเดินทางไปสัมมนาต่างประเทศ สามารถเบิกได้หรือเปล่าค่ะ
การจดทะเบียนพาณิชย์งานรับเหมา
ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร
ข้อมูลจังหวัดแพร่
การแก้ไขรายการ ทางทะเบียนที่ไม่ต้องจดทะเบียน มีอะไรบ้าง
งบเปล่าต้องยื่นไหมค่ะ
ค่าเช่าพื้นที่
ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ
อยากทราบว่างานระหว่างก่อสร้างอาคารและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร เขาคิดค่าเสื่อมราคากันอย่างไรค่ะ
โดนหัก ณ ที่จ่าย 3% สิ้นปีต้องทำอย่างไรบ้างคะ
เอกสารที่ถูกต้องของค่าใช้จ่าย ที่สามารถนำไปยื่นภาษีได้ต้องมีลักษณะอย่างไร
การส่งออกสินค้าของร้านค้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เข้าใจภาษีเงินได้ครึ่งปี ไม่ต้องมีภาษีย้อนหลัง
ได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว
ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาลต้องหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือเปล่าค่ะ (รายได้ค่านายหน้า)
เครดิตเงินปันผล เงินยืมกรรมการต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
กรรมการไม่ต้องยื่นประกันสังคม
แจ้งยกเลิกเป็นผู้ทำบัญชี
จ้างบริษัท รปภ เสียหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
รายจ่ายที่ต้องบวกกลับมีอะไรบ้างค่ะและใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีชื่อลูกค้าสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้มั้ย
การมีสิทธิ์ในประกันสังคมกรณีลาออกจากบริษัทมาตั้ง หจก.เอง
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม
การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย
ข้อมูลจังหวัดลำพูน
หลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม อยากทราบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร
ค่ารับรอง ค่าบริการ
เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการ
ภงด.51 ต้องยื่นเมื่อไร
ข้อสอบเก่า Tax auditor
การวางแผนภาษีอากร
การขายที่ดิน ต้องเสียภาษีอะไรบ้างค่ะ
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทกรณีมีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
ออกใบลดหนี้ซื้อตามเป้าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือเปล่าครับ
สินค้าถูกไฟไหม้ได้รับค่าชดเชยมาจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
สต๊อกเกินจริง ถูกสรรพากรปรับ บันทึกบัญชีอย่างไร
อยากทราบอัตรค่าเสื่อมของส่วนปรับปรุงอาคารที่สรรพากรยอมรับ
ออกใบกำกับภาษี จ่ายภาษีขายไปแล้ว และมีการออกใบลดหนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
มีกรรมการลาออก และถอนหุ้นออกไป 2 คน
ทรัพย์สินลิสซิ่ง
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
ห้างหุ้นส่วนบริษัท จะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงได้หรือไม่
การโอนชำระหนี้ผิด
คิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ย้อนหลัง ทำอย่างไรครับ
บริษัทจ้างชาวต่างชาติให้มาซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน 3 เดือนต้องหัก ณ ที่จ่ายไหม
จดทะเบียนเพิ่มทุนโดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นต้องลงบัญชีอย่างไรค่ะ
กิจการรับเหมาก่อสร้าง ใช้โปรแกรมบัญชีไหนดีคะ
กิจการชิปปิ้ง ต้องจดทะเบียนอย่างไรค่ะ
การยื่นงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีและระยะเวลาการลงบัญชีเมื่อเกิดรายการค้าขึ้นในสมุดรายวัน, แยกประเภท
หากยื่น ภงด.90 เกินไปนี่ขอคืนไหมคะ
ถูกสรรพากรบวกกลับเงินกู้ยืมเป็นรายได้ย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชีกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตรวจสอบบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านบาท
การเรียกตรวจสอบภาษีเงินได้ของดารานักแสดง
ในการประกอบอาหารอยากทราบว่าจะลงบัญชีอย่างไรและใช้ชื่อบัญชีอย่างไร
การยกเลิกบริษัทบันทึกบัญชียังไง
ภาษีจากรายได้ค่าเช่าบ้าน
ขอความรู้เรื่องการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
บิลเงินสดที่ถูกต้องนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้แต่อยากทราบว่านำมาคำนวณภาษีได้ไหมค่ะ
ซื้อรถนามบริษัท กับ เช่ารถกรรมการ
การเสียภาษีของบ้านเทาเฮ้าส์ให้เช่า
การจดทะเบียนพาณิชย์ร้ายขายของชำ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
สินทรัพย์อื่น (Other Assets)
ของขวัญวันแม่ โหวดให้คะแนนแสดงความคิดเห็นได้
สถานตากอากาศบางปู
ปิดงบการเงินต้องระบุชื่อผู้สอบปีถัดไป
สมุดบัญชีรายวันทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี
ต้องการชั่วโมงฝึกงานเพื่อสอบเป็น CPAต้องฝึกที่ไหนค่ะ
ค่าสอบบัญชี อัตรามาตรฐานอยู่ที่เท่าไหรค่ะ
ยื่นแบบ ภงด 91 ไว้ผิดกลุ้มใจจัง
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน บันทึกกี่ปี
ใครเคยเปลี่ยนรอบปีบัญชีบ้าง ทำยังไงบ้าง
คณะบุคคล สามารถหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่?
เจ้าบ้านที่ยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ประกอบการ
ประกอบกิจการขายแอร์ รับซ่อมแอร์ ติดตั้งระบบแอร์
การลงบัญชีเช่าซื้อ กรณีทำสัญญาแล้วแต่ขอเพิ่มเงินดาวน์อย่างไร?
ภาษีซื้อจากค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าที่พัก สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
การบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของค่าโทรศัพท์ผู้จัดการ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมหาชนคือเงินเดือนหรือเปล่าคะ
การบันทึกบัญชีกรณี ลดหนี้ค่าประกันภัย
การจดทะเบียนพาณิชย์เกี่ยวกับสินค้าบริโภคเพื่อความสวย ความงาม
การหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้าน
วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5% หน่อยครับ
ค่าเสื่อมราคารถยนต์
อยากเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากเจ้าของคนเดียวเป็นนิติบุคคล
จัดตั้งคณะบุคคล ทำอย่างไรบ้างค่ะ
กิจการบริการมีงานแก้ไข สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหมค่ะ
ค่าโทรศัพท์มือถือกรรมการเป็นค่าใช้จ่ายไหม
บริษัทอยู่ระหว่างชำระบัญชี ต้องยื่นภพ.30 อีกหรือเปล่า
การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ที่คนเก่าจดไว้
ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
work permit ขาดต้องทำอย่างไรค่ะ
ภาษีซื้อไม่ขอคืน จากรถนั่งส่วนบุคคล เป็นรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายหรือป่าว ค่ะ
ยกเลิกสัญญาleasing ก่อนกำหนดบันทึกบัญชียังไงดีค่ะ
จ่ายค่ารับรองอย่างไรไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
ทรัพย์สินที่อยู่ต่างจังหวัดจะตรวจอย่างไร
งบดุลสามารถเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนได้ไหมค่ะ
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ 91 ยื่นตอนไหน
ขอวิธีการลงบัญชีการนำเข้าสินค้า แบบT/T และแบบL/C
ภาษีเงินได้กลางปี (ภงด.51) ขอคืนได้ไหมคะ
ได้รับแบบยื่นภาษีที่บริษัทยื่นให้ และได้รับเงินคืน แต่ผมไม่เคยได้รับเงินตรงนั้นเลยครับ
อยากทราบระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัท
เปลี่ยนเงินยืมไปเป็นการเพิ่มทุนได้ไหม?
การลงเป็นค่าใช้จ่ายของใบสำคัญจ่าย
ภาษีชาวต่างชาติ
ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
เรื่องค่าธรรมเนียบใบอนุญาติผู้สอบบัญชี
อยากจะเปิดบริษัทครับ ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ํา ใช้เงินขั้นต่ำเท่าไรครับ
การจดทะเบียนพาณิชย์
คนโสด ควร ทำเอกสาร ระบุผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์
เงินขอคืนภาษี รับเป็นเงินสดหรือเช็ค่ค่ะ
การวางแผนภาษีเงินได้และการขออนุญาตทำงานกรณีว่าจ้างพนักงานต่างชาติ โดยกิจการ BOI
ถ้าพนักงานเข้าทำงานไม่ครบเดือนได้รับเงินเดือน 800 ต้องหักประกันสังคมไหมคะ
ขายที่ดินที่ได้มาจากมรดก ต้องเสียภาษีหรือไม่
กิจการร้านค้าปลีกต้องงเสียภาษีอย่างไร
ค่าซ่อม + อะไหล่รถบริษัท สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้ไหม
การวางระบบบัญชี
ค่าดอกเบี้ยจ่าย
ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คืนสิทธิผู้ประกันตนที่ขาดส่งเงินสมทบ
ผมอยากขอความรู้เรื่องการจดทะเบียนร้านค้าครับ
ลดหนี้เนื่องจากใบกำกับหาย ทำยังไงค่ะ
เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทำอย่างไรบ้าง
เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ
การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่
รถยนต์ที่นำมาใช้ในกิจการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
อยากทราบว่า ใบสำคัญรับใช้ในกรณีไหนค่ะ
ยื่นภาษีของ หสม
ขอทราบความแตกต่างระหว่าง RETENTION กับ BALANCE PAYMENT
ถ้าเปิดบริษัทที่บ้าน แล้วที่บ้านไม่มีคนอยู่
ซื้อสินค้ามาไม่มี VAT สามารถนำไปขายโดยออกใบกำกับภาษีมี VAT ได้ไหมคะ
การสมัครผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี
การสอบ TA การบัญชี
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ผู้สอบบัญชีสามารถลงวันที่ย้อนหลังในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่
การประกาศหาลูกค้าของสำนักงานบัญชี
ทำงานเป็น Freelance แล้วอยากตั้ง หจก. มาลดภาษี มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่
การอบรม CPD เปิดอบรมเมื่อไรค่ะ
รับทำบัญชี
ต้องการเปิดสาขาในประเทศไทย บริษัทแม่อยู่ต่างประเทศ
ออกใบหักรวม แต่จ่ายเช็คแยกและคนละเดือน ที่ถูกต้องออกใบหักและวันที่ตามอะไร!
ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
การคิดภาษีจากเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง ทำงานเกิน 10 ปี และกองทุน ฯ
ทฤษฎีการจัดทำงบการเงินรวม
การจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลจังหวัดตราด
ข้อมูลจังหวัดลพบุรี
หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไรและถ้าเป็นปี 2546
ถ้ามีการจดทะเบียนไว้ผิดจะแก้ไขได้หรือไม่
เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร
สิทธิในการเป็นผู้ทำบัญชี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่
จดทะเบียนนิติบุคคลใช้คอนโดเป็นสถานที่ตั้งได้ไหมค่ะ
เบี้ยปรับ - ค่าปรับจราจร ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
วิธีนับชั่วโมงอบรมของผู้ทำบัญชีมีเงื่อนไขอย่างไรค่ะ
จ่ายเงินค่าบริการต่างประเทศ ต้องคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตรา 8% หรือ 15%
ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ
สัญญาเช่าการเงินกับเช่าซื้อต่างกันอย่างไร
ทรัพย์สินสูญหาย ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
ถามการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
ใบหักณที่จ่ายต้องออกเอกสารกี่สำเนาค่ะ
จ่ายเงินค่าตำรวจ ลงบัญชีอย่างไรค่ะ
การขอคืนภาษี
ดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อลิสซิ่ง
รันเลขที่ใบกำกับภาษีขายซ้ำต้องทำอย่างไร
ได้รับส่วนลดจากการขายสินค้าได้ตามเป้า จะลงบัญชีอย่างไรค่ะ
เรื่องผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย
การเรียกชำระเงินเพิ่ม
ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
ประชาคมอาเซียน
บันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการร่วมค้า
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
เงินโอนต่างประเทศ จะจะบันทึกรับชำระหนี้กับจ่ายชำระหนี้อย่างไร
การคิดค่าเสื่อมราคา ต้องคิดกี่ปีค่ะ
กรณีเปิดกิจการใหม่ต้องจัดระบบเอกสารอย่างไรครับ
มาตรฐานการบัญชีที่จะปรับปรุงในเรื่องต่างๆ และออกใหม่ในปี 2550 มีอะไรบ้างค่ะ และจะออกมาใช้เมื่อไร
คณะบุคคล ต้องเป็นกิจการที่ไม่ค้ากำไรเท่านั้น จริงหรือ
จ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ เคาร์เตอร์เซอร์วิส
ถ้าเราลืมหัก ณ ที่จ่าย จะยื่นเพิ่มเติมย้อนหลังได้หรือไม่
ภ.พ.01ต้องครอบคลุมลักษณะการทำธุรกิจหรือไม่
ขอ คืนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่หักผิดไป ลงบัญชีอย่างไรค่ะ
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
การอบรมและสัมนา
การจัดการบัญชีปิดร้านขายวัสดุแต่มีรับเหมาเข้ามาเกี่ยวข้อง
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมอบรมสัมมนา : “ก้าวสู่ IFRS ปี 2554″ หลักสูตรที่ 6 IAS 11, IAS 18
ผู้สอบบัญชีจะรายการการสอบบัญชีแบบไม่แสดงความเห็น
การตีราคาทรัพย์สิน
การนับ ชม. CPD
ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไร
กิจการขายระบบท่อ
จัดทำรายงานสินค้า
การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร
งบการเงินมูลนิธิ ต้องยื่นหรือไม่
การบันทึกในใบสำคัญ
บริษัทฯ เพิ่มทุนในงบดุล ก่อนแล้วค่อยจดทะเบียนที่กรมพัฒนฯ ได้หรือไม่
ทำประกันชีวิตให้บิดา-มารดา หรือบุตร นำไปหัก ภาษีได้มั๊ยครับ
จะยกเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวก่อนกำหนดต้องทำยังไง
ค่าอบรมสัมมนา ที่กิจการออกให้ลูกจ้างบันทึกค่าใช้จ่ายได้ไหม
ลูกค้าไม่ยอมหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายค่ะ ใครผิดค่ะ
บุคคลธรรมดาสามารถจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือเปล่าครับ
มีการโอนสินค้าล่วงหน้า(ต่างประเทศ) แต่มีการเปลี่ยนสินค้าบางรายการซึ่งราคาไม่เท่ากัน
อยากทราบว่างบการเงินประจำปีของบริษัทจำกัด ต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์
กฎหมายใหม่ NAPEs เรื่องค่าเสื่อมราคา
การส่งเสริมการลงทุน
จำนวนรายการที่จะทดสอบ พิจารณาจากอะไร
เมื่อย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนชื่อร้าน หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี
มาตรการลดหย่อนภาษี 'สึนามิ'
ค่าเสื่อมราคาเล้าไก่
อยากทราบวิธีทำ สต็อก รถมอเตอร์ไซค์
เงินได้พึงประเมินของร้านค้าขาย หมายถึงรายได้ทั้งปีหักค่าใช้จ่ายเหมา 80 % ใช่ไหมครับ
บทบาทของนักบัญชีในปัจจุบันและอนาคต
คิดค่าล่วงเวลาอย่างไร
ได้รับค่าส่งเสริมการขายจากบริษัทที่เราซื้อของต้องเปิดVATขายเปล่าค่ะ
ค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเงินได้เงินได้ตามมาตรา 40( ? ) ใดคะ
มีคอนโด จะปล่อยเช่า แต่จะให้เป็นรายได้คณะบุคคลจะทำอย่างไร
การหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ป่น
บริษัทฯส่งพนักงานไปสัมมนา ภาษีซื้อ ขอคืนได้หรือไม่
แบบฟอร์มรายงานสินค้าสูญหาย
รูปแบบของการร่วมค้า
การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
คณะผู้แทน Lao?s LICPA เข้าศึกษาดูงาน(เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2552)
ถ้าผู้ทำบัญชีต้องบันทึกบัญชีตามความต้องการของเจ้าของกิจการ
ค่านายหน้า
กรณีขาดทุน แต่มีกำไรชำระเกิน จาก ภงด.51
ค่าเบี้ยเลี้ยงจ่ายให้พนักงานลงบัญชีอย่างไรค่ะ
ข่าวการใช้ แบบ ส.บช.3 ใหม่
มาตรา 79/4 คืออะไรค่ะ
เสีย vat และ หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
ขอคำแนะในระบบบัญชีฝากขาย ร่วมตอบคำถามนี้
ขอคำแนะนำการจดทะเบียน
วิธีการเพิ่มทุน
การเป็นผู้ทำบัญชี ต้องจบหลักสูตรอะไรค่ะ
ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษาหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่
ปิด หจก. ต้องทำอะไรบ้าง
ภาษีขาย คือภาษีอะไรค่ะ
ขายของให้บริษัทที่ได้รับ BOI ต้องเปิดใบกำกับภาษีหรือป่าว
เปิดร้านอาหารสามารถเปิดเป็นคณะบุคคลได้หรือไม่
ตั๋วอาวัลกับตั๋วสัญญาใช้เงินแตกต่างกันอย่างไร
การเคลม Vat ตั๋วเครื่องบิน
การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
การขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี พื้นที่น้ำท่วม
การรับบรรทุกของส่งออก
ไม่ทราบว่าโทรทัศน์ที่ได้แถมจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือสินทรัพย์
ทำขนมส่ง ลูกค้าใหม่ต้องการเปิดหลายสาขาโดยใช้ยี่ห้อขนมของเรา อยากทราบว่าเราต้องเสียภาษีแบบไหนค่ะ
เรื่องรายการลดหย่อน ภงด. 90 หน่อยครับ
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
เป็นโฟแมนคุมงานก่อสร้างต้องเสียภาษีรายได้ประเภทอะไรค่ะ
เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใน บอจ.5
ค่าซ่อมรถพนักงานนำมาเบิกบริษัท บันทึกบัญชีอย่างไร
อยากจะตั้งบริษัทออแกไนเซอร์ขนาดเล็กแบบมีคนจัดการแค่ 3 คนต้องทำอยากไร และเสียค่าใช้จ่ายยังไง
การรายงานประจำเดือนของสำนักงานบัญชี
การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยใช้ E-mail
สัมมนาพิจารณ์และเตรียมความพร้อมการนำมาตรฐาน ISQC 1 และ ISA 220
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่
กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่
การลงบัญชีค่าไฟฟ้า
ต้นทุนของสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไหนค่ะ
ได้รับสินค้าตัวอย่างมาฟรี ๆ นำมาเป็นทรัพย์สินของกิจการได้ไหม
ขอแบบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
ภงด.51,ภงด.91
ไม่ได้ไปอบรมเพื่อเก็บชั่วโมง ต้องทำยังไงค่ะ
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเวบไซค์ต้องเสียภาษีอย่างไร
คิดค่าแรงและO.T.ของวันหยุดนักขัตฤกษ์ กับวันหยุดปกติ คิดอัตราเท่าไร
กรณีไม่ต่ออายุของสภาวิชาชีพจะมีผลอะไรไหม
ระยะเวลาในการยื่นเอกสารหลังจากรับชำระค่าหุ้นที่เหลือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง 4 ประตู (จดทะเบียนเป็นรถเก๋ง)
ลูกค้าขอของขวัญจับฉลากปีใหม่บิลค่าของขวัญลงบัญชีได้ไหม
คิดเงินภาษีบำรุงท้องที่เกิน
ขอทราบรายละเอียดการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเตอร์เน็ต
การพัฒนาความรู้ในการอบรมหรือสัมนา
การลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์กรณีจ่ายเงินปันผล
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายได้เงินปันผล
ข้อมูลอำเภอปราณบุรี
กฎกติกาการใช้บอร์ด เด็กบัญชี
การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
หมายเหตุประกอบงบการเงินคือ
โทรมาบอกให้ไปเสียภาษี เนื่องจากยื่นเรื่องขอลดหย่อนบิดา
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจ BOI เราสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายเขาได้หรือไม่
จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับหน่วยงานราชการ ต้องทำยังไง
หัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีจ่ายเงินมัดจำ
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี
ลบข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
การลงรายงานภาษีซื้อกรณีซื้อทรัพย์สินบริจาคให้รัฐ
ผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี
พรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับชาวบ้าน
ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คณะบุคคลการบัญชี ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
การเสียภาษีกรณีขายขิงในที่สาธารณะที่เก็บโดยเทศบาล
รับจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องหักภาษี ณที่จ่ายที่กี่% คะ
ส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากเลิกกิจการ
ยื่นภงด.53 ภาษีไม่ครบ
ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี
การจัดการกับช่องโหว่ ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ถึงผู้ทำบัญชี จากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี
นิติบุคคลในประเทศไทยมีเยอะไหมครับ
วิธีนี้ทางสรรพากรยอมรับตลอด (หลาย ๆ ราย และส่วนใหญ่) ข้อนี้อาจมีผลต่อการรายงาน
สรุปว่าการวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย และสินทรัพย์ มีวิธีการอย่างไร
จดทะเบียนบริษัทแล้วแต่ยังไม่ได้ขอมีเลขผู้เสียภาษี
ภาษีโรงเรือน และภาษีป้ายจ่ายเมื่อไร
ทำไมต้องเสียภาษีโรงเรือน? หน้าที่ใครต้องเป็นผู้เสียภาษีนี้?
หลักเกณฑ์ "การออกใบลดหนี้"
บริษัทค้างจ่ายเงินเดือนแต่พนักงานก็เบิกล่วงหน้าไปแล้วบางส่วนพอสิ้นเดือนเราจะบันทึกบัญชียังไงค่ะ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีโอนเงินค่านายหน้าไปต่างประเทศ
การจดทะเบียนพาณิชย์เรื่องค่าธรรมเนียมและเงินทุนที่ใช้
ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทขององค์กรธุรกิจ
หลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ในรายงานผู้สอบ
การแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ต้องทำอย่างไร
เปิดบริษัทขายยางรถยนต์ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติสอบบัญชี
วางแผนภาษีต้องทำอย่างไร
การเปิดบัญชีในต่างประเทศ แต่ที่ตั้งอยุ่ในไทย ทำได้ไหมค่ะ
บริษัทโดนฟ้องล้มละลาย มีผลต่อผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง
ฐานภาษีตามามาตรา 79/1(1)
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภงด.90,91(2)
วิธีการคำนวณภาษีของคณะบุคคลทำอย่างไร
ใบกำกับภาษีขายของการรับบริการ
การเสียภาษีกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ที่ดินโดยเสน่หาระหว่างพี่กับน้อง
การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยธนาคาร ตอนสินปี
กรณีสินค้าสูญหาย ระหว่างการส่งสินค้าให้ลูกค้า จะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้อย่างไร
ถ้าอยากเปิดบริษัทนำเข้า-ส่งออกผลไม้ต้องจด ภาษีอะไรบ้าง
กรอกที่อยู่ของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.53 ผิด
มีการซื้อ vat แต่ไม่ได้หักเบิกบัญชีกระแสรายวัน
สอบถามเกี่ยวกับ ค่าลดหย่อนบุตร
สามารถประมาณจำนวนเงินที่มีผลกระทบได้อย่างแน่นอน ควรจัดทำอย่างไร
กระทู้แจ้งทำผิดกฎ
หักภาษี ณ ที่จ่ายจากกรจ่ายเงินปันผลต้องหักเท่าไรค่ะ
บริจาคทรัพย์สินให้วัด
กรณีเกี่ยวกับสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท และงบการเงิน
จะรับรู้กำไรจากการขายโรงงานได้หรือไม่ อย่างไร
ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน
แบตตารี่ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
การวางแผนภาษีอากรของกิจการทำหนังสือ
ภาษีซื้อรถยนต์ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถบรรทุกบันทึกอย่างไร
การหักค่าเสื่อมของอพาร์ทเมนท์ให้เช่า บันทึกได้กี่ปี
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่ไม่ได้จ่ายค่างวด
กระบวนการจัดทำบัญชี
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จดทะเบียนที่ตั้งของสำนักงาน ผิดจะต้องทำอย่างไร
ตลาดอีคอมเมิร์ซแรง เว็บไทย มาจากปัจจัยการขยายตัวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่
การวางแผนภาษี
มาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต้องใช้ของปีไหนค่ะ
สอบถามรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
คิดค่าเสื่อมราคา
การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรม(หาในหนังสือแล้วไม่มี)
ผู้ขายคืนเงินส่วนลดการค้าให้ เพราะซื้อถึงเป้า แต่ขอหักณที่จ่าย 3%
ค่าเลี้ยงส่งพนักงาน และค่าเลี้ยงรับรองพนักงานใหม่
ค่าทางด่วน รถยนต์นั่งของบริษัทที่ให้กับกรรมการ ลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้มั้ย
การบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของการไหว้เจ้า และตั้งศาลพระภูมิ
นักบัญชีอิสระ : อาชีพทำเงินในทุกสภาพเศรษฐกิ
ดูรหัสประเภทธุรกิจ
ไม่ยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษี
อยากถามศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษ
ใบสั่งจากตำรวจ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่
ขอรายละเอียดโปรแกมการตัดสต๊อกหน่อยค่ะ
ค่าอุปกรณ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนค่ะ
การบันทึกบัญชีในการจ่ายชำระหนี้เกินและรับชำระหนี้เกินยอดลูกหนี้
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ดราฟท์กับตั๋วแลกเงินต่างกันอย่างไร
บริษัทได้ทำสัญญาค้ำประกันร่วม ต้องนำมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ด้วยหรือไม่
การหักลดหย่อนประกันชีวิต บุคคลธรรมดาปีนึงได้เท่าไหรค่ะ
บริษัทเพิ่งตั้งกิจการกำลังจะจ้างให้เขาเซ็นต์งบให้ เขาคิดตามรายได้จากบริษัทใช่หรือไม่
การสร้างอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างมาขอ คืนได้หรือไม
ใบ ภพ.30 หาย
ขอสอบถามเกี่ยวกับวันที่ในใบกำกับภาษีค่าบริการ
ขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบบัญชีเบื้องต้น
เอกสารในการวางบิล
รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี เงินกองทุน
การจัดทำโครงการประเมินบริษัท
มอบโล่สถานพยาบาลในดวงใจ
จะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้อย่างไร
ทําไมค่าธรรรมเนียมใบอนุญาตสอบบัญชีจึงแพงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากเดิมจ่ายให้
กิจการต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ของสินทรัพย์อย่างไร
ตึกในสัญญาเช่าที่ดิน
ขอตัวอย่างการเขียนระเบียบข้อบังคับบริษัท
สัญญาเช่าของธุรกิจ
โปรแกรมบัญชีดีดี มีที่ไหน
การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม
ขอคำแนะนำเรื่องถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าเสื่อมราคาของคอมฯ ตามมาตรฐานการบัญชี
ใบลดหนี้แบบมี vat
ธุรกิจจัดส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ มีภาระภาษีอะไรบ้าง
โอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถยนต์นั่งให้แก่บริษัทในเครือ
การจัดตั้งคณะบุคคล ต้องมีกี่คน
จ่ายค่านายหน้าให้พนักงานในบริษัทจะต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายเลย
การยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพานิชย์และกรมสรรพากรต้องยื่นเมื่อใด
ใบกำกับภาษีที่ออกโดยคอมพิวเตอร์ ถ้าราคาจะใช้ปากกาขีดแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือไม่
ค่าขนส่งสินค้า ถือเป็นต้นทุนขาย หรือ ค่าใช้จ่ายในการขาย
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ถูกขโมย
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อใด
เมื่อเลิกประกอบพาณิชยกิจแล้ว ผู้ประกอบพาณิชยกิจควรทำอย่างไร?
ใครว่างรับทำบัญชีส่วนตัวไหมครับ ต้องการด่วนครับ
กิจการมีลูกหนี้ค้างชำระกี่ปีค่ะ ถึงจะตั้งหนี้สงสัยจะสูญค่ะ
อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล
ซีดีเกี่ยวกับการอบรมพนักงาน
บัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
อยากรู้วิธีการลงบัญชี
จดทะเบียนพานิชย์แบบใหนดี
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกระทรวงพาณิชย์แล้วต้องทำอย่างไรต่อ
ลดหย่อนภาษีบุคคล หักค่าใช้จ่าย60% ไม่เกิน 1 แสน
ค่าสัมมนา การอบรม
ภาษีของคณะบุคคลโรงเรียนสอนภาษา
ภาษีมูลค่าเพิ่มและหัก ณ ที่จ่าย เหมือนกันไหม
เรียกชำระค่าหุ้นไม่ครบทำให้งบการเงิน กับ บอจ.5 ไม่ตรงกันทำอย่างไร
การยื่นภาษีในการโอนกิจการให้บุคคลอื่น
การทุจริตขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเท็จ
หลักเกณฑ์การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้เหลื่อมเดือน
บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้หรือไม่
ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น
กระดาษทำการ
ตัวแทนเพื่อขายสินค้า
หนี้สูญ
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีทางอินเตอ
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา มีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับลูกหนี้อย่างไร
เอกสารที่ต้องใช้ในการยกเลิกบริษัทจำกัดมีอะไรบ้างครับ
คุณสมบัติของผู้สอบ CPA มีอะไรบ้าง
ไม่ได้ประกอบกิจการอะไร ปิดกิจการได้หรือไม่
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพ
การคำนวณจุดสั่งซื้อ คำนวณอย่างไร
กฎหมายใหม่ เกี่ยวกับการจดจัดตั้ง หจก.มีอะไรบ้าง
จะไปประมูลงานวิ่งรถตู้ จำเป็นต้องไปเปิดจัดตั้งเป็น หจก.
หจก.แตกต่างบจก.อย่างไรและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างค่ะ
ผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
ซื้อเครื่องจักรแล้่วทำลิซซิ่งจะบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
เงินกู้ยืมกรรมการ กรรมการไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่
อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายตัวไหนบันทึกเป็นค่าซ่อมแซมตัวไหนบันทึกเป็นทรัพย์สิน
จะสามารถจัดตั้งสำนักงานสาขาในไทยอีกได้หรือไม่ แล้วจะต้องเสียภาษีอย่างไร
ชื่อนิติบุคคล สถานะ "ร้าง" คืออะไร เราสามารถเอาชื่อไปใช้ได้ไหมอ่ะครับ
ชนิดของต้นทุน
การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด
ขอคำแนะนำพึ่งจดทะเบียนบริษัทใหม่
ค่าใช้จ่ายในกิจการ
การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขาย
นายจ้างจะทำอย่างไรเมื่อค้างชำระเงินสมทบ
การค้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี
เตือนผู้ประกันตนและประชาชน อย่าหลงเชื่อ
หนังสือ พระราชบัญญัติ การ บัญชี
การแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนจะต้องมีในกรณีใด้บ้าง
หากแปลสภากิจการ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ใช้วัตถุที่ประสงค์เดิม
พี่ๆ ในบอร์ดนี้ มีใครรับทำบัญชี ยื่นภาษีอากรบ้างครับ
เอกสารทางบัญชีต้องเก็บเอกสารอะไรบ้างค่ะ
แบบฟอมร์ใบกำกับภาษี
บัญชีภาษีซื้อ จะเครดิตคืนกับลงเป็นรายจ่ายมีค่าเท่ากันไหม ต่างกันอย่างไร เพราะอะไร
จ้างรถบรรทุก บริษัทจ่ายค่าขนส่งให้บุคคลธรรมดาต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราเท่าไหร
แนวทางการจัดการภาษีเกี่ยวกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีอะไรบ้าง
การประกอบกิจการนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ควรเปิดกิจการเป็นรูปแบบไหนดีที่สุด
การบันทึกต้นทุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้า
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่)
ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี
กิจการขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระและยอมให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสิน
ถ้าจะปิดบัญชีจะต้องทำอย่างไรก่อนคะ..
รายงานการชำระบัญชี ต้องทำอย่างไรค่ะ
อายุความของใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
สัญญาเช่าซื้อรถผ่อน บันทึกบัญชีอย่างไร
อยากทราบว่าการออกใบกำกับภาษี เป็นชุด มีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะ
ค่าต่อสมาชิกหนังสือธรรมนิติ ยื่น vat ได้หรือไม่ค่ะ
การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
ค่าอากรขาเข้าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าตัวอย่างบันทึกบัญชีอย่างไร
บันทึกบัญชีชำระค่าสินค้าด้วยเช็คกำหนดวันที่เป็นสองงวด เราจะบันทึกยังไง แล้วเเช็คเด้งบันทึกยังไง
ยื่นภาษีซื่อที่ไม่ใช่ของกิจการในภพ.30 แก้ไขอย่างไรค่ะ
บริษัทไม่ได้ยื่น ภพ30มา 2 เดือนแล้วครับ
ความรู้เตรียมการก่อนซื้อโปรแกรมบัญชี
การหักค่าใช้จ่ายกรณีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
การบันทึกบัญชีการรับเงินค่าสินไหมทดแทน
ข้อมูลจังหวัดกระบี่
อัตราภาษีเงินได้
การเลิกบริษัทจำกัดในกรณีต่างๆ
มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า
ผมจะปิดบริษัท
ขอข้อมูลวางแผนภาษี สำหรับการทำธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์
ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์พนักงาน
แก้ไขชื่อกรรมการ และที่อยู่บริษัท
ดอกเบี้ยเงินกู้กรรมการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
คณะบุคคลตกลงต้องทำบัญชีรับ-จ่ายเปล่านี่ งงจัง
สาเหตุใดที่ทำให้การร่วมค้าล้มเหลว
โดนหัก ภาษี ณ ที่จ่ายแทนแต่ไม่ไดรับเงินจริง
รายได้ - ค่าใช้จ่ายของหจก. ให้เช่ารถยนต์
การออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน
ใบกำกับภาษีเดิม กรณีย้ายสถานประกอบการ
การบันทึกบัญชีเงินมัดจำ
ขอจดทะเบียนพาณิชย์
กรณียื่นคำขอจดทะเบียนล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ยกเว้นภาษี กิจการBOI มีเงื่อนไขอย่างไรค่ะ
การจ่ายเงินปันผลให้หุ้นส่วนต้องทำอย่างไรค่ะ
ฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่ ต้องเป็นแบบฟอร์มแบบไหนค่ะ
ต้นทุนเครื่องจักร
เปิดกิจการใหม่ ต้องทำอย่างไร
การกรอกภงด50
สำเนาใบเสร็จรับเงิน ตัวจริงหาย
ตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ได้ที่ไหนคีะ
การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
หนังสือหัก ณ ที่จ่าย
เงินทดลองจ่าย
ขอคำปรึกษาเรื่องการเปิดสำนักงานบัญชี
ตัวอย่างรายงานการยกเลิกสมาคม
พระที่นั่งเพนียด
ชื่อภาษาต่างประเทศเราจะขอใช้ได้หรือเปล่า
การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสำนักงานบัญชีสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่
การโอนเงินไปต่างประเทศ
การรับรู้รายได้จากการฝากขาย บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ธุกิจอพาร์ทเม้น การจดvatและการไม่จดvat,มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร
การบันทึกบัญชีซื้อสินค้า และการขอใบลดหนี้แต่ไม่ต้องคืนสินค้า จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรคะ
อยากทราบวิธีคำนวณการวัดพื้นที่ของการเสียภาษีโรงเรือน
ใบเสร็จค่าไฟเป็นชื่อของบุคคล บันทึกค่าใช้จ่ายอย่างไร
การหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความแตกต่างกับการวางแผนภาษีอย่างไร
การเปลี่ยนรอบบัญชี
การเปลี่ยนรอบบัญชี
คลอดบุตร แล้ว อย่าลืม!! ยื่นรับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรด้วย
ทรัพย์สินของบริษัท จำเป็นต้องมีไหมครับ
กำลังขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของบุคคลธรรมดาต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
การทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไปต้องทำบัญชีอะไรบ้างค่ะ
นำส่งภาษีหักณ.ที่จ่าย ของนิติบุคคลเถื่อน
การฝากขายสินค้า
ขายสินค้าให้กับองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษี ต้องออกบิลยังไงคะ
นำรถยนต์ไปรีไฟแนนซ์ใหม่
แจ้งกิจการที่รับทำบัญชีและแจ้งยกเลิก
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร
ตั้งเป็นคณะบุคคลเพื่อเปิดร้านกาแฟ
กรมสรรพากรเตือนบริษัท ฯ ยื่น แบบ ภงด.50
งานจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ ตัดสต๊อคและออกใบกำกับภาษีอย่างไร
เปิดบริษัทใหม่ ต้องยื่น ภพ.30 ใหม
แจกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานให้พนักงาน
บริษัทจ่ายค่าขนส่ง ให้กับคณะบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการงลบัญชี
เอกสารที่ต้องใช้ในการยกเลิกป้าย
การลงบัญชีเงินออมสะสมที่บริษัทจ่ายให้
ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง
การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ
การแสดงรายงานฝากขายในงบการเงิน
วัดบรมพุทธาราม
กรมพัฒนาชุมชนเดินหน้าคัดสรรสินค้าโอทอป
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจะต้องมีหน้าที่อะไร
เปิดร้านเสริมสวย
ไม่ได้ยื่น ภ.พ.30 ปี2547 ต้องทำอย่างไรค่ะ
อยากยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต ทำอย่างไรค่ะ
ขั้นตอนการเป็น Tax Auditor ต้องทำอย่างไรค่ะ
ส่งหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลังได้ไหมค่ะ
อยากทราบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับทางราชการ พอหมดระยะเวลาเช่าบริจาคให้
ธุรกิจผลิตน้ำปลา ต้องจดทะเบียนการค้าอะไรหรือไม่
การออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
ค่ามาจิ้นหรือส่วนลดเงินดาวน์รถยนต์ที่ให้ลูกค้าทำใมบริษัทลงเป็น40(2)
การบันทึกบัญชี กรณี ขายสินค้าส่งออก ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ต้นเดือน
ส่งออกสินค้าตามราคา CIF กับ FOB
รายได้เกิน 1,800,00 รับงานกับเทศบาล จะจดเป็นคณะบุคคล,ห้างหรือบุคคลธรรมดี
ค่าธรรมเนียมธนาคารเป็นต้นทุนได้หรือไม่
หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 70 ของ ภ.ง.ด.90 คือยังไงคะ ช่วยบอกทีค่ะ
รถยนต์ไม่เกิน10ที่นั่งซื้อมาเมื่อจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะเมื่อให้เช่ามีVATหรือไม่
คิดค่าเสื่อมทรัพย์สินกรณีเช่าโรงงาน
บริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั้งหมดได้ไหม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ดูแล ลูกเรือบางกอก แอร์เวย์ส เต็มที่
ผู้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จะเขียนรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีอย่างไร
คอมอืด ช้า เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
การต่ออายุของผู้สอบ
เงินเดือนพนักงาน จ่ายเป็นเงินสดได้หรือไม่
จะกรอกภงด 50 อย่างไรดี
เรียนโทอยู่ ลงวิชาบัญชีบริหาร กับ ภาษีอากร อยากได้ A ต้องทำยังไง
วิธีคิดดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดจ่ายแต่ละเดือน คิดยังไงค่ะ
อายุการยื่นภาษีซื้อ (กรณีเปลื่ยนที่อยู่)
เรื่องภาษีซื้อต้องห้าม
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน
อยากความแตกต่างระหว่าง คณะบุคคล vs ห้างหุ้นส่วนสามัญ
เช่ารถพร้อมคนขับหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่
ข้อแตกต่างกฎหมายภาษีอากร-มาตรฐานการบัญชี
ค่าปรับล่าช้าคีย์ยังไง
กรรมการเรียนป.โท เป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
รายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
เป็นข้าราชการครู จดคณะบุคคลได้หรือไม่
ธุรกิจ Nursery (รับเลี้ยงเด็ก ) บันทึกบัญชี เหมือน นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการใหม
ค่าเช่ารถ หรือ ค่ารับจ้างเหมารถบริการ และหัก ณ ที่จ่ายต่างกันหรือไม่
เงินกู้สัวสดีการพนักงาน บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
เงินจ่ายล่วงหน้า(Advance payment ) สิ้นปีต้องคำนวนเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีมั้ย
กิจการค้าปลีก ถูกเจ้าหน้าที่สรรพากร บอกว่าเสียภาษีน้อยเกินไป
ตรวจสอบที่อยู่ลูกหนี้
เงินกู้ยืมหุ้นส่วนผู้จัดการ
ให้เช่าบ้านเสียภาษีอย่างไร
หนี้สงสัยจะสูญ
เวลาคิดโอทีเขาเอาค่าครองชีพคิดด้วยหรือเปล่า
เมื่อใบสำคัญการจดทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ชำรุด หรือสูญหายจะทำอย่างไร
ไม่ได้ให้รายละเอียดเอกสารหลักฐานเลย ผู้สอบบัญชีควรดำเนินการอย่างไร
การกำหนดรหัสบัญชี
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนสินค้าขาย
ภงด 90 โสด+มีเงินได้ 25,000 ต่อปี ต้องยื่นหรือไม่
การหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ออกให้เจ้าของบ้าน
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ที่ใช้ภาษีซื้อได้หรือไม่คะ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเสียภาษีอะไรบ้าง
ภงด.53 ยื่นเกินไป 1 รายการทำไงคะ
ส่งออก อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ไปต่างประเทศ จะเรียกคืนภาษีอะไรได้บ้างครับ
ค่าชดเชยค่าเสียหายกรณีรถบริษัทขับรถชนมอเตอร์ไซด์
กรณีที่บริษัทจ่ายค่า Maintenance เครื่องจักร ให้กับต่างชาตต้องหัก ภงด. หรือไม่
ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร
กรณีจ่ายค่าแรงลืมหักภาษี
แบบ พค.0401 หาย
การหักภาษีเงินได้นักแสดง
ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล
พระธาตุจอมแว่
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต.
มีบัตรประกันสุขภาพอยู่แล้ว จะไม่ทำประกันสังคมได้หรือไม่
มาดูวิธีการดูแล iPhone ให้อยู่กับเรานานๆ กัน!!!
ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอคืนภาษัได้ไหมค่ะ
เขตจอมทองขึ้นกับสรรพากรพื้นที่ไหน
ภงด51 ยื่นตอนไหน
การออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
เงินจ่ายให้ครั้งเดียวตอนออกจากงาน
สัญญาเช่าอาคาร
ค่าขนส่งเข้า,ส่งคืนและส่วนลดจ่ายต้องรวมเป็นต้นทุนของสินค้ายังไง
การคำนวณภาษีเงินได้ ของคณะบุคคล
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในที่เช่า
ค่าทำขวัญ ที่จ่ายให้กับพนักงาน
การวางแผนภาษีอากรธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
กรณีเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท
เมื่อนายจ้างได้รับเงินประกันสังคมจากค่าแรงจะนำส่งเงินกองทุนประกันสังคมเมื่อใด
การลดหรือเพิ่มสำนักงานสาขาจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยหรือไม่คะ
บริษัทซื้อรถมอเตอร์ไซด์ไว้ใช้ในหน่วยงาน ทางบริษัทสามารถขอเครมภาษีคืนได้ไหมครับ
การยื่นแบบฟอร์มกรณีบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมสูญหาย
ยื่นภ.ง.ด.91ผิด โดยได้รับเงินคืน 314 บาท จะแก้ไขอย่างไร
ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพบัญชี
วัดเขาวัง
อุทยานมัจฉาวังสังกะวาส
ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
เงินเดือน 12,000 ต้องเสียภาษีหรือเปล่า
การหักภาษีณที่จ่าย ค่าเช่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ 100 บาท
ต้องการข้อมูลของหน่วยงาน BOI ค่ะ
บันทึกยังไงดีคะ ถ้าซื้อรถเป็นทรัพย์สินเงินผ่อนค่ะ
พอดีปิดห้างหุ้นส่วนแล้วตั้งแต่ปี 48 แต่ทำไมสรรพากรยังมาตรวจอีก
การคำนวนภาษีโรงเรือน
อยากตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ทำอย่างไรถึงจะสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ CPA
จำนองที่ดินกับธนาคาร ไม่ทราบว่าบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
คณะบุคคลจ่ายเงินเดือนให้ผู้ดำเนินการแทนและคนอื่นๆในคณะ
คณะบุคคล มีรายได้จากค่าที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายที่กรรมการนำเงินสดไปจ่ายที่ต่างประเทศ
wording ที่จะระบุในใบกำกับภาษีว่าเป็นการขายสินค้า อย่าหักณ ที่จ่าย
ข้อแตกต่างระหว่าง CPD and CPA
การตีราคาและการบันทึกบัญชีสำหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทำอย่างไรตะ
หจก. ไม่เคยทำบัญชีเลย เดินไปบอกสรรพากรให้คิดค่าภาษีได้ไหมคะ
องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์
วิธีการบัญชีร่วมค้า
การจดทะเบียนของบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย
ผู้ให้เช่า เปลี่ยนเลขที่ห้อง ของสำนักงานจะต้องดำเนินการอย่างไร
ใครเป็นผู้ยื่นขอจองชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด