อัตราภาษีใหม่ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2557
ภาษีป้าย
รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
ภงด1คืออะไร
รายงานการประชุม ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด
การปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย
ขอแบบฟอร์มใบเพิ่มหนี้ - ใบลดหนี้
เงินเดือนหุ้นส่วน ต้องนำไปคำนวณในแบบ กท.20 ก หรือไม่ (เพราะไม่ได้เข้าประกันสังคม)
อยากได้แบบ ใบแนบภงด.1 เป็นโปรแกรม Excel
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย excel
ขอแบบฟอร์มการจัดทำสต๊อกสินค้าคงเหลือ
หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไรค่ะ
แบบฟอร์มรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษี ตัวอย่าง
ปิดงบการเงิน ไม่ยาก อย่างที่คิด !
ฟอร์มกระดาษต่อเนื่องสำเร็จรูป ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ราคาถูกมากกกก
ถามเรื่องการยื่นแบบ ภงด.90 ครับ
การวางระบบบัญชี ภาคปฏิบัติ
ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
หลักสูตรอบรมบัญชี Online เก็บชั่วโมง CPD ได้ 7 ชั่วโมง
อยากได้แบบฟอร์มใบกำกับภาษีครับ และแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ขอบคุณมากครับ
เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก
การเสียค่าปรับกรณียื่น ภงด.1ก ช้า
สอบถามการยื่นภาษีของคนมีรายได้2ทางครับ
อบรมบัญชี Online เก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ 500 บาท 7 ชั่วโมง
การคิดอัตราค่าล่วงเวลา
บัญชีที่ต้องจัดทำ
วิธีการกรอก ภงด 50
ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์
โสหุ้ยการผลิตคืออะไร
ภาษีซื้อต้องห้าม มีอะไรบ้าง
เจาะลึก การใช้สูตร & ฟังก์ชั่น exel เพื่อการใช้งาน (Advanced Exel) (ภาคปฏิบัติ)
เงินมัดจำไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายใช่มั้ยค่ะ แล้วเราจะบันทึกบัญชี อย่างไรค่ะ
ยื่นแบบ ภพ.30 ผิด ต้องทำอย่างไร
หัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้า
ห้องคำถามเกี่ยวกับเรื่องบัญชี โพสคำถามบัญชี
ภงด3 แรงงานต่างด้าว
หลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงของ TA (บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด)
ปรับโครงสร้างภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา 2556
การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด
สอนทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน
กรณีออกใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือเปล่าค่ะ
ถูกสรรพากรทวงภาษีย้อนหลัง ขอปรึกษาด้วยครับ
นำเข้าเศษทองแดง จากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
การบันทึกบัญชี ภงด1 3 53 บันทึกยังไง เมื่อมีการจ่ายเงินบันทึกยังไง
ใส่เลขที่ประจำตัวผ้จ่ายเงินได้ผิด ใส่เป็นเลขที่บัตรประชาชนตัวเอง จะเป็นไรมั้ยค่ะ
การนำยอดมาเสียภาษีครึ่งปี
การยื่น ภงด.1 และ ภงด.1ก กรณีไม่ต้องเสียภาษี
อ่านงบการเงิน ที่นี่ !!
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการนำเข้า เงื่อนไข FOB และ CIF
แผนธุรกิจเพื่อวิเคราะห์โครงการลงทุน !!!
ตัวอย่างกรอกหนังสือสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน
การยื่น ภพ36 และ ภงด 54 สำหรับประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน
สบช.5
จ่ายโบนัส จะต้องยื่นแบบอะไร
การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า
จ่ายเงินค่า แรงงานต่างด้าว
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมี 1% , 3% แตกต่างกันยังไงคะ
การประมาณการ กำไร ครึ่งปี ยื่นภายในกี่วัน
การบันทึกบัญชีกรณี กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยื่นภาษี ภงด.3 และ ภงด.53 แต่ ได้นำเอกสารไปยื่นภาษีผิดประเภทค่ะ
ประมาณการกำไรสุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25%
การเสียภาษี ภงด.1
สรรพากรขยายเวลายื่นภาษี
เอกสารและหลักเกณฑ์ในการใช้ลดหย่อนบุตร
ตั้งบริษัทเดือนมกราคม ต้องยื่นภาษีกลางปีหรือเปล่า
สอบถามเรื่องการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เกี่ยวกับการให้เช่าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
การคิดต้นทุนขาย ของธุรกิจรถยนต์มือสอง
ลงชื่อในแบบ สบช.3
มาแล้ว!!! เจาะลึกโปรแกรม Express
การใช้แรงงานเด็ก
ผู้ที่ต้องการโพสหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี TA CPA CPD
หัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า
กรอกแบบภงด.91
หัก ณ ที่จ่ายค่าโฆษณา
คู่สมรถ แยกยื่นภาษีเงินได้ ในทุกประเภทของรายได้
การดำเนินการในการตั้งโรงานตัดหินอ่อนและแกรนิต และภาษีที่เกี่ยวข้อง
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง
การลงบัญชีค่าอาหารกลางวัน
หัก ณ ที่จ่ายค่าขนส่ง
การกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ
อยากได้แบบ สบช.3 กับ สบช 3/1 เป็นภาษาอังกฤษ
ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร
หักณที่จ่าย ค่าซ่อมรถโฟล์คลิฟท์
ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ไปต่างจังหวัด
ต้องหักณที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ คะ และถ้านาย ก ขายสินค้าด้วยที่ไม่ใช่การบริการ
เปิดบริษัทรับงาน ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์
ลักษณะรายจ่ายต้องห้าม
ภาษี คนลี้ยงกุ้ง กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
การออกใบกำกับภาษี สินค้าตัวอย่าง
รับสมัครอาจารย์บัญชี 2556
การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีเช่ารถมารับส่งผู้บริหาร
การนำใบลดหนี้มาหักภาษีในเดือนถัดไป
จะมีวิธีการ ประหยัดภาษี ใน ธุรกิจห้องเช่า ได้อย่างไร
ไม่ได้จ่ายภาษีปี 55 แต่ผ่อนผันไปจ่ายปี 56 ต้องใช้ใบอนุโนธนาบัตรปีไหนค่ะ
ค่าใช้จ่ายในการทำงบสิ้นปี
เงินจ่ายล่วงหน้าต้องทำอย่างไร
การเปรียบเทียบวิธีระหว่าง FOB กับ CIF
การให้รางวัลเป็น Cash Back หรือ Voucher กับลูกค้า
อยากจดทะเบียนบริษัท รับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
การเขียน รายงานของผู้สอบ แบบมีเงื่อนไข
ขอคำเเนะนำจดทะเบียนเเบบหจก จะขายส่งไอติม
สำนักงานบัญชี ปังปอน ที่ตั้ง นนทบุรี ปากเกร็ด
รับทำบัญชีอิสระ
การรับรู้การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ผลกระทบในการขายชุดฟอร์มบริษัทให้พนักงาน 50%
สามารถ เก็บชั่วโมงบัญชี ในนามบริษัท ได้หรือไม่
สอบถามเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย เมื่อเราจ่ายภาษีโรงเรือน
ใช้เงินทุนต่ำสุด ในการ จดทะเบียนบริษัท
การลงบัญชีของงานฟู้ดคอร์ท
แบบ รายงาน ภาษีขาย
การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง
เครดิตภาษีซื้อ ได้กี่เดือน
วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือของธุรกิจซื้อขายสินค้า
ลืมยื่น ภ.ง.ด. 1
ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ เราจะต้องถูกหน่วยงานหัก ณ ที่จ่ายไว้ 1 เปอร์เซ็นต์
ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า
การหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา รายได้ต้องไม่เกินกี่บาทค่ะ
ภงด.1 ต้องยื่นทุกเดือนหรือเปล่าครับ
การลงบัญชีค่าใช้จ่ายในกรณีที่บริษัทเช่าสำนักงาน
การเสียค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบฟอร์ม รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด
การเสียภาษีจากรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ประจำ
กติกา การใช้บอร์ด ในการประกาศโฆษณา
ขอตัวอย่างหนังสือชี้แจงต่อกรมสรรพากร กรณีเขียนที่อยู่ในแบบ ภพ.30 ผิด
วิธีใส่ลายเซ็นต์ในบอร์ด smf
จะหา แบบฟอร์ม ภาษี ประกันสังคม แบบ excel ได้ที่ไหนค่ะ
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายอาคาร
ค่าเช่า ยื่นภงด.3 หักไว้แค่ 3 % จะไปยื่นเพิ่มเติมอีก 2 % ต้องทำยังไงบ้าง
การนำค่าโทรศัพท์พนักงานที่บริษัทจ่ายให้มารวมคำนวณเป็นรายได้
หมากแห้งส่งออก สำหรับผู้ส่งออก เรามีสินค้าให้ท่านค่ะ
ปีใหม่นี้ คนบัญชี ไปเที่ยวไหนมา
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
รับทำบัญชีอิสระ รายเดือน รายปี คิดภาษี ยื่นแบบ งานประกันสังคม
การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่
การบัญทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าขนส่ง
สอบถามเรื่อง BOI ค๊าบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมายถึง
อยากทราบการทำบัญชีของร้านค้าบุคคลธรรมดาที่จด VAT ค่ะ
ทำงานอยู่บริษัท ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และมีใบเสร็จ ค่า ยกตู้ 1000 บาท ต้องหักภาษี
บิลเงินสดและใบเสร็จรับเงินต่างกันอย่างไร
บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องทำอย่างไรค่ะ
การหักค่าเสื่อมราคาค่าลิขสิทธิ์
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กรมสรรพากรปลื้มผู้เสียภาษีชอบใจยอดรวมยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 17%
อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชีขายฝากที่ดิน
ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทขององค์กรธุรกิจ
การอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี
การยื่นแบบ ภงด 1ก
วิธีกระทบยอดขายในภพ.30,ภงด.50 ให้สรรพากรยอมรับ
หนังสือบริคณห์สนธิคืออะไร
ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
การส่งคืนสินค้าคือ
ส่วนเกินมูลค่าในการซื้อกระเช้าของขวัญ
โดนหมายเรียกเนื่องจากไม่ยื่นงบการเงิน
เกี่ยวกับการที่ บริษัทให้ทอง แก่ พนักงานเมื่อทำงานจนครบกำหนด
จ่ายเงินปันผล ไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ ต้องมีการปรับปรุงบันชีรึป่าวค่ะ
การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่านายหน้าคืออะไร ค่านายหน้าใช่ค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่า
เกณฑ์การเลือกสำนักงานการฝึกงานเก็บ ชม.ผู้สอบ
การแยกยื่นภาษี สามีภรรยา สามีภรรยาสามารถ แยกยื่นภาษีเงินได้แล้ว
การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีของเงินได้ที่เป็นเงินปันผลหรือดอกเบี้ยธนาคาร
การนำค่าน้ำมันรถยนต์มาเคลม Vat กรณีเป็นของแถม
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
การนำค่าใช้้จ่ายในการซื้อกระติกน้ำร้อนให้พนักงานมาเคลม Vat
การขายสินค้าให้สหประชาชาติ
ในกรณีสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี
แบบฟอร์ม ภงด.1, 3 และ 53
จ่ายค่าบริการทรูวิชั่น โดยจ่ายเงินสดผ่านธนาคาร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ
การลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตของภรรยาไม่มีเงินได้
การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ
ขับรถตู้รับจ้าง จะได้ภาษีหักณที่จ่ายคืนหรือเปล่า
การลดอัตราภาษีให้กับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
ตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์
การใช้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
เราสามารถนำ หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน ได้หรือเปล่า เป็น พนักงานขาย นะครับ
ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตัวอย่างที่ ไม่ต้องหักภาษีณที่จ่าย
งบการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญบริษัท ลงบัญชีอะไรได้ครับ
นสพ.ท้องถิ่น รับลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ประกาศทางกฎหมาย ต่าง ๆ
ค่าน้ำมันที่สามารถนำมาเคลม vat ได้
ในการทำหอพัก หากเรา จดทะเบียนบริษัทจะดีเปล่า
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ
การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การรับซื้อทองแดงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ชาวต่างชาติมาทำงานที่ประเทศไทย จะต้องเสียภาษีหรือไม่และเสียเท่าไหร่
การจดทะเบียนร้านค้า
บัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับแลกเปลี่ยน
ส่วนเกินทุน จากการ ตีราคาทรัพย์สิน ทางภาษี ต้องเป็น รายได้ หรือเปล่า
รบกวนหาตัวอย่างใบ PO เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยคะ
การจัดทำบัญชีตาม พรบ.2543
วิธีเลือกสำนักงานบัญชี
การหัก ณ.ที่จ่าย ควรเป็นหน้าที่ของใคร
ใบเสร็จรับเงินหาย ทำไงดี
ความหมายของบัญชีแยกประเภท
การบัญทึกบัญชี ส่วนลดการค้า
นิติบุคคลที่พึ่งจดทะเบียนบริษัท เป็นปีแรก ต้องยื่น ภาษีกลางปี หรือไม่
จะคิดคำนวณ ภงด.1ก อย่างไร เมื่อมีการแยกพนักงานกลุ่มหนึ่งออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในเครือ
เปิดให้สมาชิก สำนักงานบัญชี โพสบริการ ของสำนักงานบัญชีท่าน อ่านกติกาก่อนโพส
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผิด และการยื่นแบบ ภพ.30
แนะนำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสำหรับประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคะ
บริษัทจ้างบุคคลธรรมดา ขนส่งสินค้า หักณ.ที่จ่าย 1% หรือเปล่า
การเครดิตภาษีซื้อในการซื้อโต๊ะกินข้าวของพนักงาน
ขอตัวอย่างรายงานการประชุมเลิกบริษัท-อำนาจของผู้ชำระบัญชี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อยากเปิด สำนักงานบัญชี
การลดหย่อนและการรวมคำนวณภาษีกรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินได้
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย เราได้รับการบริการไปแล้วแต่เราไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย
ขายอุปกรณ์ตรายางครบวงจร
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กรณีบรรจุสารเคมี
จดทะเบียนบริษัท ต้องประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
การนำค่าอะไหล่ Printer มาเป็นภาษีซื้อ
นินทาเจ้านาย
การยื่นแบบพร้อมชำระภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
ไม่ยอมให้หักภาษีณที่จ่าย เพราะบอกว่าทุกอย่างเป็นวัตถุดิบของเขา
การบันทึกบัญชีภาษีขาย
รับทำบัญชีค่ะ บางบัวทอง นนทบุรี
วิธีการนับวันสุดท้ายของการยื่นภาษีของกรมสรรพากร
การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
นักศึกษาฝึกงาน ต้องเสียภาษีหรือเปล่า
ยื่น ภงด.53 เพิ่มเติม
ขั้นตอนในการเปิดรับทำบัญชี
เงินสมทบประกันสังคม
ให้เช่า ที่ดิน ใช้ทำการเกษตรอยู่ต่างจังหวัด ต้องเสี่ยภาษีหรือเปล่า
การบันทึกบัญชีของ เงินกู้ ดอกเบี้ย นอกระบบ
แบบ ฟอร์ม รายงานการประชุม เปิดบัญชี ธนาคาร ใน นาม บริษัท
การยกเลิกบริษัท ที่ยังไม่มี Transaction
การบวก 7% หัก 3% มันคืออะไรครับ
การลงบัญชีเช่าซื้อกับลิสซิ่งต่างกันอย่างไร (ทางบัญชีและทางภาษีอากร)
การจ่ายเงินปันผลนั้นต้องทำไงบ้าง ต้องมีการประชุมหรือไม่
เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการทำลายของเสีย
ภพ.20 ตัวจริง หาย สำเนาก็ไม่มี ต้องขอใหม่อย่างไร
เป็นผู้รับเหมาถ้าหัก 3% ต้องไม่เกินเท่าไรถึงจะยื่นขอภาษีคืนได้คะ
ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท
ภงด 1 ก กรอกยังไงคะ
ผังทางเดินเอกสารระบบรายได้ของธุรกิจโรงแรม
ภ.พ.30 ต้องจ่ายทุกวันที่เท่าไรครับ
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ ถือเป็นค่าใช้จ่าย
คัดหนังสือรับรองผ่านธนาคาร
ขั้นตอนการยกเลิก หจก.
ขายรถมือสอง ต้องจดทะเบียนอะไร ที่ใหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ตอบด่วนค่ะ
จ่ายค่าบริการ โทรศัพท์แบบเหมาจ่ายรายเดือน
บริษัทจ้างให้ทำใบพัดลม ตามแบบที่ลูกค้างแจ้ง สามารถให้เขา หัก ณ ที่จ่าย ได้มั้ยคะ
การคำนวณภาษีเงินได้ ภงด.1
ในกรณีซื้อรถสิบล้อในนามบริษัท ช่วยตอบคำถามด้วยค่ะ
ภพ36 คือภาษีอะไรค่ะ
จองชื่อบริษัท ได้ที่ไหน จองชื่อนิติบุคคลได้ที่ใดบ้าง
จ่ายเงินประกันสังคม คิดยังงไงครับ
มาตรฐานบัญชี ให้รับ รู้ผลขาดทุน จากการ ด้อยค่า เป็น รายจ่ายทางภาษี ได้หรือเปล่า
จะทำอย่างไรกับเครื่องใช้ที่หมดสภาพ
การแสดงประมาณการกำไรสุทธิ กฎหมายให้คลาดเคลื่อนได้เท่าไหร่
เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี
ทำงานกับบริษัท เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3% ตลอดเลย
ภาษีบำรุงท้องที่
การเคลม Vat ของกระดาษห่อของขวัญ
ให้กรรมการยืมเงินกิจการไป ไม่คิดดอกเบี้ยได้ไหม
ภงด.50
หสม มีสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ เหมือนรูปแบบบริษัทฯ ได้หรือเปล่า
ค่าล่วงเวลาต้องยื่น ภงด 1ก. ด้วยหรือเปล่าค่ะ
การถอนรายชื่อผู้ถือหุ้นออกจากบริษัท
การคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท
การเปิดบริษัททัวร์แบบบุคคลธรรมดา
ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ขายใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีปลอม
เกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายสินค้า
วิธีแก้ไข เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย
การขอคืน ภาษีที่ถูกหักไว้ณที่จ่าย3% ของ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ
รายงานการประชุม ใช้เปิดบัญชีธนาคาร
เราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์
ราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ ต้องออกใบเสร็จหรือเปล่าค่ะ
การตรวจนับสินค้าคงเหลือของผู้สอบบัญชี‏
การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย
ปรับปรุงภาษีคณะบุคคล
ขอแบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
งบการเงินและผังบัญชีของโรงแรม
โอนหุ้นต่ำกว่าราคา par value
download โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ ภงด.53 ได้ที่ไหนค่ะ
จ่ายเงินประกันสังคม ต้องทำอย่างไร
เรื่องเกี่ยวกับ การคืนเงิน ภาษีหักณที่จ่าย
ไทยเป็นตลาดหลักของโนเกียในเอเชีย-แปซิฟิก
ค่าเสื่อมราคาอาคาร สามารถหักได้ กี่เปอร์เซ็นต์
การยื่นแบบภาษี
ไปจ้างคนอื่นต่อ เขาไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย แต่พอผมส่งงานกับถูกหัก
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้
จดทะเบียนจาก หจก.เป็น บริษัท ทำได้ไหม
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
การจัดทำบัญชีโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงบัญชี
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าโฆษณาไม่ได้หัก 2% หรอค่ะ
รับจดทะเบียนบริษัท,หจก.ครั้งแรก ขอคำปรึกษาค่ะ
ภาษีจากค่าเช่า
การลงทุน จดทะเบียน เพื่อล้างขาดทุนสะสมทางภาษี หายไปด้วยหรือไม่
การรับคืนสินค้า คือ
ตัวอย่าง การทำบัญชีแยกประเภท
ประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว แต่ได้ได้มีการหักกันจริง แก้ไขยังไง
ลืมบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ปิดงบไปแล้ว
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าของเรือทัวร์หางยาว จดทะเบียนแบบไหนดีคะ
ค่าน้ำมันเคลมภาษีได้ไหมครับ
5 วิธีสร้างเสน่ห์ให้คนรักคนหลง
การลงบัญชีจ่ายเงินโบนัสให้ลูกน้อง
ยื่นบอจ.5 เกิน 14วันหลังที่ประชุมเสียค่าปรับหรือไม่
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น คือ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
กิจการร่วมค้า หมายถึง อธิบายความหมายกิจการร่วมค้า
กิจการขนส่ง ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
การหักลดหย่อนบุตร
ขอทราบการบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง หจก.ตามงานที่เสร็จ ค่ะ
การยื่นแบบ บอจ.5
รายได้เกิน 1 ล้านบาทควรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่
อยากจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำบัญชีคะ
การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
จะยื่นภงด.90ต้องมี่รายได้เท่าไหร่ค่ะ และให้เจ้าหน้าที่สรรพากรทำให้เลยได้ไหมค่ะ
ขอดูตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่ไหนบ้าง
เซ็นงบเปล่า
การจัดทำบัญชีและงบการเงิน
การประเมินราคา ซากทรัพย์สิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตัวอย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตรวจสอบชื่อบริษัทจดทะเบียน คำแนะนำในการจองชื่อนิติบุคคล
มูลค่าหุ้นที่ต่ำที่สุด ในการจดทะเบียนบริษัท
การจ่ายเงินปันผล จะช่วยให้ ประหยัดภาษี แก่ ผู้ถือหุ้น
ไม่เข้าใจ ภงด ค่ะ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำไงบ้างค่ะ
ปูพื้นซิเมนต์หน้าสำนักงาน ต้องหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
หลักเกณฑ์ของค่ารับรองหรือค่าบริการที่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้
การขอคืน ภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย 3% ของผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ
สินค้าให้ลูกค้าทดลอง ต้องออกใบกำกับภาขายไหม
ค่าเช่ารถยนต์ เป็นรายวัน เพื่อให้พนักงานไปปฎิบัติงาน
ขอคืนภาษี
การตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสาระสำคัญ
หาติวเตอร์สอนบัญชี
ภงด.50,51 คืออะไร
การประเมินราคาที่ดิน
บริษัท ตัดบัญชีทรัพย์สิน อย่างไร
เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ยเท่าไรครับ
รับสมัครอาจารย์บัญชี 2555
ภงด 50 ยังใช้อัตราภาษีเหมือนเดิมหรือไม่
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นส่วน
ถ้าในเดือนนั้น ถ้าเราไม่ได้มีการหักภาษีณ.ที่จาย เราต้องยื่นแบบไหม
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ขายปลาสลิด ดองเกลือมี vat หรือไม่
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ทำบัญชี ผมต้องการแจ้ง CPD
ชดเชยค่าเสียหาย ถือเป็น รายจ่ายทางภาษี
วิธีคำนวณภาษีโรงเรือน กรณีผู้เช่าเป็นผู้จ่าย
ถ้าเราซื้อสินค้าจากร้านที่ไม่มีบิล VAT จะทำอย่างไร
อยากจดทะเบียนนิติบุคลล
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าเช่าต้นไม้
ปริ้นแบบฟร์อมการเสียภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตแล้วกรอกข้อมูลไปเสียภาษีได้ไหมคะ
มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ
คนพิการ ที่มี หนังสือพรบ.คนพิการ ต้องเสียภาษี ไหมครับ
นำสินค้าไปฝากขาย
การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก
ค่าบริการทำบัญชีต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ
รับทำบัญชีอิสระ
การดำเนินการในการเลิกกิจการ
ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายในการทำร้าน มาเป็นรายจ่ายของร้าน
การกรอกแบบภงด.91 ข้อ1
ทุนจดทะเบียนเท่าไร ถึงจะเหมะสมกับกิจการ
การจัดทำบัญชีและงบการเงิน
"เอกชนจีนคาดหวังอะไรกับอาเซียน"
จดทะเบียน เป็น หสม วิธีการเสียภาษีคิดยังไง
ไมทราบวีธีการบันทึกสินทรัพย์ ต้องบันทึกอย่างไร
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ยกยอดภาษีที่ชำระเกิน ปีนี้ไว้ใช้ปีหน้า
ค่านายหน้า คือ อะไรครับ
ภงด 1 กับ ภงด 1ก. เหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับ
บริษัทบ้านบัญชี.ดอท จำกัด รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท สอนทำบัญชี
ไม่ได้ปิดงบการเงิน มีความผิดไหม
ลงบัญชี เงินกู้นอกระบบ
สภาวิชาชีพบัญชีตั้งอยู่ที่ไหน
การลดหย่อนภาษีจากการทำบุญ
กรณีภาษีซื้อยื่นเกินต้องทำอย่างไร
โปรแกรมบัญชี ฟรี
เอกสารการจ่ายเงินภายในกิจการ
การบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า
การคิด ภงด.54 กรณีเสียค่าปรับเพิ่ม
ช่วงเทศกาล ด้วยความห่วงใยจากประกันสังคม
ขั้นตอนการเปิดบริษัทนำเที่ยว
ลืมบันทึกทรัพย์สินต้องทำอย่างไร
การคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าซื้อลิสซิ่ง
การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้มีการปรับลดจากเดิม
ค่าปรับของกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ยื่นงบล่าช้า
ทำสต๊อคสินค้าคงเหลือในกิจการทำอย่างไร
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปไม่ต้องเสียภาษีจริงหรือไม่
เงินทดแทนกรณีคลอดบุตร เงินทดแทน กรณีคลอดบุตร
การบันทึกเกี่ยวกับการเช้าซื้อสินทรัพย์ธุรกิจเช่ารถยนต์
การขนส่งทางอากาศยาน
เงินประกันผลงานของงานบริการรับเหมาก่อสร้าง
วิธี แก้ไข เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยกเลิก ห้างหุ้นส่วน จำกัด ต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายประมาณ เท่าไหร่ ครับ
ขอตัวอย่างรายงานการประชุมเลิกบริษัท
โปรแกรม สต๊อก ฟรี
การยื่นงบต่อกรมพัฒานาธุรกิจกรณีเลิกกิจการ
การบันทึกบัญชีเงินกู้และดอกเบี้ยนอกระบบ
บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด
อาชีพที่จะเปิดเสรี ให้ ทำงานได้ทุกประเทศในอาเซียน
การจัดทำเอกสารสัญญาเงินกู้
ค่าใช้จ่ายในสัญญาเช่าอาคาร
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างทำต้นงวด
ผู้ที่ชำระภาษีไม่ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี จะต้องเสียครับปรับอย่างไร
ยื่นภงด.1ย้อนหลัง
การเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย
การกรอกแบบภงด.90 จะแยกยื่นหรือว่ายื่นรวมกับคู่สมรส
การบันทึกเป็นสินทรัพย์และการเครดิตภาษีของรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน
การจดทะเบียนบริษัททัวร์
การลงค่าโทรศัพท์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท
การขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ
การบันทึกบัญชีในการปรับโครงสร้างหนี้กรณีลูกหนี้โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้
ของแถม ออกบิล vat อย่างไร
ต้องการยกเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
การยื่นแบบภาษีของเงินได้จากการขายของในตลาดสด
ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ
สิทธิที่ได้จากการจ่ายประกันสังคม
การยื่นภาษีกรณีมีรายได้จากการสอนร้องเพลง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การลงรายการในบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศ
เงินชดเชยที่ได้รับเนื่องจากการเลิกจ้าง
ลักษณะตัวแทนจำหน่ายสินค้า
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
การชำระค่าธรรมเนียมในอนุญาติของผู้สอบบัญชี
การยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ
ห้ามโพสรับงานโดยตรงจากกระทู้
ยื่น ภงด 93 ไม่ทัน
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้าต้องทำอย่างไร
การลงบัญชีปรับปรุงรั้วบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน
การถูกจำกัดขอบเขตของผู้สอบบัญชี
การฝึกหัดงานสอบบัญชี
การถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบบัญชี
ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่
ใบกำกับภาษีสำหรับกิจการรับเหมา
ใครต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน
ร้านที่ไม่มีคำนำหน้าว่า บรษัท หรือ หจก. ใช้แบบไหนครับภงด.53 กับ ภงด.3
ประเมินการด้อยค่า
หักภาษีมาตรา50ทวิ (ภงด3)
มีปัญหาเรื่องการกรอกและคำนวณภงด.3,53,90,91
สินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดเกี่ยวกับกำไรขาดทุนหรือไม่
มีเงินได้ เงินเดือน จาก2แหล่ง และ มีเงินค่าจ้างทำของ ยื่นภงด.?ครับ
อัตราค่าบริการทำบัญชีควรจะเป็นเท่าไร
โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !!
อยากได้แบบ ภ.ง.ด. 50 ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
PO ย่อมาจากคำว่าอะไร
ตัดบัญชีทรัพย์สิน
การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
การบันทึกบัญชีสินค้าล้าสมัย
ร้านขายกาแฟ ข้างทางต้อง เสียภาษียังไง
ค่าอากร
ทำธุรกิจสปา จะตั้งบัญชีรายได้ว่าอย่างไรค่ะ
ค่าส่งเสริมการขายที่บริษัทลูกค้าขอคืน 3% ย้อนหลังได้กี่เดือน
ภาษีเงินได้ ต้องจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้ชาวต่างประเทศ
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและผู้สอบ
การเปลี่ยนรอบงบการเงิน
งานรับเหมาก่อสร้าง ยื่นภาษีอย่างไรครับ
การบันทึกบัญชีโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี
อินเทอร์เน็ตสาธารณะของประชาชนผ่านโครงการไอซีทีฟรี Wi-Fi
การทำบัญชีของบุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน
สัญญาเช่าที่ดินมีอายุสัญญา 2 ปี ต้องติดอากรเท่าไหร่คะ
การรับรู้รายได้ในการขายผ่อนชำระ
การลงบัญชีในการซื้อสินค้าและการนำภาษีซื้อมาเคลม Vat
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม
ส่วนสดเงินสดคืออะไรและมีกี่ประเภท
สินค้าประเภทอะไรค่ะ ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ได้เช่าอาคาร แล้วมีส่วนปรับปรุงอาคารไม่ทราบว่าคิดค่าเสื่อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
เปิดร้านป้ายค่ะ รับออกแบบแล้วไปส่งงานพิมพ์อีกที
การนำใบกำกับภาษีค่าน้ำมันมาขอเคลมภาษี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
บัญชีโรงเรียนกวดวิชา
การยื่น ภพ.30 เกินกำหนดเวลา
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
ยื่นภงด91 ผิดข้ามปี ปรับปรุงยังไงค่ะ
ขอดูตัวอย่างใบลดหนี้หน่อย
ผู้ทำบัญชีคือใคร
ประเด็นความผิดของงบการเงิน
ลืมใส่ ภ.พ.36 ในรายงานภาษีซื้อ ในเดือนภาษีเดียวกัน เอาไปใส่เดือนหน้าได้ไหมคะ?
การจัดทำใบสำคัญรับประกอบการลงรายการเงินยืมกรรมการ
การลงบัญชีของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
ถามเรื่องการยกเว้นภาษี ครับ
เงินปันผล ได้รับเงินปันผล จากหลายบริษัท
สัญญาเช่าทรัพย์สิน
ภาษีซื้อจากค่าซ่อมแซมอาคารที่เช่าใช้เป็นเครดิตภาษีได้หรือไม่
จดทะเบียนนำเที่ยวต้องจดอย่างไร
การบันทึกค่าเสื่อมราคา
การแก้ไขออกใบกำกับภาษีขายเลขที่ซ้ำกัน
หากต้องการจะบันทึกเป็น สินทรัพย์ของกิจการ
ขายทรัพย์สินที่ถูกขโมยไป ขายราคาต่ำสุดได้เท่าไหรครับ
เดบิต / เครดิต หมายถึงอะไร
การเขียนรายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข
ภาษี BOI
ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า
ค่าเสื่อมราคาอาคาร
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี
ปรึกษาเรื่อง Vat
ขอคืนภาษี
หลักเกณฑ์ของหลักประกัน
การตัดเป็นหนี้สูญ
ภงด.1 ต้องยื่นไม่เกินวันที่เท่าไร หากเกินวันยื่นต้องเสียค่าปรับเท่าไร
บอจ 5 คืออะไรค่ะ
ขอตัวอย่างหนังสือชี้แจงยื่นต่ออายุผู้ทำบัญชีล่าช้า
กิจการรับเหมาก่อสร้างให้หน่วยราชการในการแสดงงบการเงินและเปิดเผยถึงกรณีขาดทุน
การจะขอ สิทธิประโยชน์ จาก BOI ว่าจะต้องทำอย่างไร
งบการเงิน บริษัททัวร์
เบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับการยื่น ภ.พ. 30 คิดยังไงค่ะ
ธุรกิจสปา
ยื่นภาษีซื้อไว้เกิน ต้องทำอย่างไรกับรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มคะ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดูวันไหนค่ะ
ตั๋วสัญญาใช้เงินมีกี่ประเภทครับ
สินค้าคงเหลือเกิน ขาด
ได้รถกระบะมาใช้ในกิจการ
จ่ายค่าช่าบ้านในการเปิดบริษัท กับมารดา
ภ.ง.ด. 2,2ก คืออะไร
ค่าอากรที่ข้ามรอบบัญชี บันทึกอย่างไร
การสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่สะดวกที่สุดในกรุงเทพ
การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
มีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว ไปรับงานพิเศษงานโดนหัก 3% แล้วภงด.90 ต้องแจ้งรายได้เพิ่มด้วยไหม
มีรายได้พิเศษแต่หักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้วไม่ยื่นภงด90ได้ไหมคะ
ยื่นภาษีขายขาด
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ
การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง หมายถึงอะไร และมีวิธีการรับรู้อย่างไร
การวางระบบบัญชีงานรับเหมาก่อสร้าง ทำอย่างไรค่ะ
จ้างบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด
เปิดบัญชีบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
ขายของผ่านเน็ตต้องเสียภาษีอย่างไร
ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม
จดทะเบียนการค้าธุรกิจ
เครดิตภาษี
การเปิดใบกำกับในการขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว
การกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.94ต้องทำอย่างไร
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างทำต้นงวด
กรณีที่บริษัทต่างประเทศเข้ามาเปิดสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย
การแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบ
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นอะไรได้บ้าง
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ NEWZONE.SSO.GO.TH
การรับรู้รายการในการกู้ยืมเงิน
หน้าที่ของพนักงานบัญชี มีข้อกำหนดอย่างไรครับ
วิธีสมัครประกันสังคม มาตรา 40
ความรับผิดกรณีที่ไม่ได้หักภาษีและนำส่ง
การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternet
มือใหม่ รบกวนถามเรื่องการเขียนใบสำคัญจ่าย
สินทรัพย์ด้อยค่า
เนื่องจากบางสัญญาใช้ชื่อว่าสัญญาเช่าทรัพย์
สามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์(บัญชี Claim) ไว้ก่อนได้หรือไม่
ดิฉันอยากได้ผังการเดินเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในการดำเนินธุรกิจในรูปบริษัท
การดำเนินการทางบัญชีของเงินปันผลค้างจ่าย
สอบถามเรื่องภาษีต่างๆ ที่กิจการขนส่ง ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอคำแนะนำการเปิดใบกำกับภาษี การให้บริการ ซึ่งผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาครับ
ความแตกต่างในการแสดงความเห็นหน้ารายงานผู้สอบบัญชี
ภาษีที่เกี่ยวข้อง กับ กิจการโรงแรม
การบันทึกบัญชีในการรับชำระค่าหุ้น
ขอแบบฟอร์มสัญญาฝากขายสินค้า
รถตู้ให้เช่า หักภาษีณ.ที่จ่ายแบบไหน
การเข้าเงื่อนไขของการบันทึกรายรับรายจ่าย
แจกบัตรดูหนัง หรือ เข้าสวนสนุกฟรี ต้องยื่นVATหรือไม่
งานระหว่างทำในกิจการรับเหมา
กรณีเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย
ชา กาแฟ น้ำตาล คอฟฟี่เมต ขอคืน vat ซื้อได้หรือไม่
ภงด.50 ต้องยื่นภายในวันไหนคะ
ควรเก็บเอกสารที่ยื่น ภ.ง.ด.91 ไว้นานแค่ไหนค่ะ
การยื่นแบบภงด.94
การได้รับเครดิตภาษี
ตัวอย่าง รายงานการประชุม กู้ เงิน ธนาคาร
การเสียภาษีกรณีมีรายได้เสริม
การคำนวณกำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน-รถเก๋ง เกิน 1 ล้านบาท
การกรอก ภงด.50 กับ งบการเงินที่ให้ผู้สอบเซ็นต่างกันอย่างไร
ไม่ขอคืนภาษี สรรพากรบอกให้บวกกลับคืออะไรหรือคะ
การแสดงความเห็น งบการเงิน ของผู้สอบ
จะยื่นภงด.91-ปี50 มีเงินได้เพียงคนเดียวไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องทำอย่างไร
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการ ต้องเสียภาษีอะไรหรือป่าวค่ะ
Deferred tax (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
ขอแบบฟอร์มใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้เป็น softfile
การคิดค่าเสื่อมราคา
การรับทำบัญชีบุคคลธรรมดา
บริจาคสินค้า ใน Stock ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร
หาแบบฟอร์มสมุดรายวันซื้อ
รับเงินบริจาคต้องบันทึกรายได้
งบ Enterain นำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
การบันทึกค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
การจัดทำบัญชีโดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต
การปรับปรุงบัญชีในการนำเช็คไปขึ้นเงิน
เรียนถาม เรื่องการชำระภาษีขาย คอนโด
สอบถามการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ด้วย
การตัดหนี้สูญ
รับทำบัญชี และจดทะเบียนบริษัท
ภาษี กรณีขายเครื่องจักรคืนบริษัท.
ขายสินค้าให้ราชการ บันทึกบัญชีอย่างไร
ขอตัวอย่างหนังสือเงินสมทบประกันสังคม
ส่วนปรับปรุงอาคารที่เช่ามา สัญญาเหลือ 2 ปี คิดค่าเสื่อมกี่ปี
เสียภาษีโรงเรือนอย่างไร ให้น้อยที่สุด
ค่าโทรศัพท์ที่ไม่เกิน 1000 บาท หัก ณ ที่จ่ายได้ไม่ค่ะ
ภงด 1 กับ ภงด 1ก. ต่างกันอย่างไร และ ห้างฯต้องทำประกันสังคมหรือไม่
การคำนวณภาษีเงินเบิกเกินบัญชี
ความถูกต้องในการไม่แสดงความเห็นในหน้ารายงานผู้สอบ
ABB คืออะไร
เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนได้ไหม
สถานที่ตั้งจดทะเบียน ไม่ใช่เจ้าของจดได้ไหม
การจ่ายค่าขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินไปยังต่างประเทศ
ความแตกต่าง พรบ.การบัญชี2543และ พรบ.วิชาชีพบัญชี2547
จ่ายเช็คชำระหนี้
การเช่าช่วง ต้องเสียภาษีโรงเรือนอย่างไรค่ะ
การทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติ
แฟนหนูโดนภาษีย้อนหลัง ผู้รับเหมารับเหมาช่วง ของบริษัท ก็ไม่รู้ว่าต้องไปยืื่น
มี โปรแกรมการออกบิลขาย ให้ download บ้างหรือไม่
บัญญัติ 10 ประการที่ต้องคำนึงในการวางระบบบัญชี
รพ.จุฬารัตน์บางปะกงปิยะเวช เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
มีเกณฑ์ในการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีในการฝึกหัดงาน
การบันทึกบัญชีแบบเช่าซื้อลิสซิ่ง
การลงบัญชีของเอกสารที่ไม่ครบถ้วน
เก็บภาษีโรงเรือนจากผู้เช่า.....ต้องนำมาคิดในการเสียภาษีรายได้?
บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ไม่ใช่ที่อยู่ที่ บริษัทจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม ขอคืน vat ได้ไหม
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าโฆษณา ที่เคยหัก ไม่ใช่ 2% หรือคะ
การวางระบบบัญชีของ คลินิก
การตรวจสอบรายละเอียดของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม
งบการเงินที่แสดงหน้ารายงานการสอบแบบไม่แสดงความเห็น
การตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
ความหมายและวิธีการรับรู้การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ค่ารับรอง หักเป็น รายจ่ายทางภาษี ได้จริงหรือ
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รับทำบัญชี โดยผู้มีประสบการณ์ มากว่า 10 ปี
การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย
การกรอกแบบสบช 3 เขียนด้วยลายมือได้ไหมค่คะ
การบันทึกรายการบัญชีตามใบสำคัญทั่วไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชี
ค่ารับรองหรือค่าบริการ
การออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไร
การบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของค่าโทรศัพท์มือถือ
เช่ารถกับซื้อเป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหนดีกว่ากัน
การบันทึกและปรับปรุงสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี
ซื้อแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของบริษัทvatขอคืนได้หรือไม่
ภาษี ที่ยื่นภธ.40 ถือเป็น ค่าใช่จ่ายในทาง บัญชี และคชจ.ภาษี ใช่ไหมค่ะ
โอนกิจการ
การแจ้งเพิ่มบริษัท
กรณีรายงานว่างบการเงินไม่ถูกต้อง มีความหมายแตกต่างกัน
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่
ใบกำกับภาษี กับ ใบส่งสินค้าชั่วคราว ต่างกันอย่างไรหรอครับ
อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีที่ไม่ต้องจ่าย
ระบบบัญชีรับเหมาก่อสร้าง
สิ่งที่นักบัญชี ต้องรู้ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน
การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
แบบ สบช.3 ต้องเป็นอย่างไร
ภงด1 ถ้าไม่มีการหักจำเป็นต้องยื้นภาษีหรือเปล่า
พรบ.วิชาชีพ
หลักเกณฑ์ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ค่ารับรองที่สรรพากรยอมรับ
รับเหมาจัดประชุมสัมมนา และ จัดแสดงสินค้า
การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
คณะบุคคลได้รับยกเว้นรายได้100,000แรกด้วยเปล่า
ค่าน้ำมันรถของกรรมการยื่น Vat ได้หรือไม่
ภาษีขายบ้านพร้อมที่ดิน
รายได้จากเงินปันผลซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่ จ่าย
ขอทราบวิธีการบันทึกบัญชีงานระหว่างทำ(เป็นกิจการก่อสร้าง)
ซื้อหลังคาไฟเบอร์ติดรถกระบะ ของกรรมการบริษัทจะมีวิธีลงบัญชีอย่างไรครับ
สินค้าถูกขโมยไปจากหน้าร้านบันทึกบัญชียังไง
เปิดร้านกาแฟ เสียภาษีไหมครับ
อัตราภาษีป้าย
จดทะเบียนพาณิชย์ร้านขายยา
หุ้นส่วนผู้จัดการเกิดป่วยต้องรักษาตัวกระทันหันค่ะ
สินทรัพย์ ที่เกิดจาก การด้อยค่า
สินค้าค้างสต๊อค จะตัดจำหน่ายอย่างไร
การยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่
การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วนจำกัด ในกรณีที่มีรถกระบะเป็นชื่อบุคคลธรรมดา
อยากได้แบบฟอร์มบัญชีคุมสินค้าและสมุดรายวันส่งคืนและเช็คหาได้ที่ไหนค่ะ
ยื่นภาษ๊ส่งสรรพากรผิด
บันทึกบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน
การประหยัดค่าภาษี
วิธีคำนวณการเสียภาษีโรงเรือน กรณีผู้เช่าเป็นผู้เสียคำนวณอย่างไร
บันทึกบัญชีแก้ไข เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักการบันทึกบัญชี ของธุรกิจสายการบิน
สิทธิทางภาษีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การยื่นแบบเสียภาษี
การจัดตั้งบริษัท ควร ต้องมี ทุนจดทะเบียน เท่าไร ถึงจะเหมาะสม
การจ่ายค่าขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 55 เท่าไรครับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI
คณะบุคคล เสียภาษีอย่างไร
การแบ่งกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน
เบี้ยปรับ ภพ.30 คำนวณอย่างไร
ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
TAX AUDIT จะต้องพิจารณา “สาระสำคัญ” ด้วยหรือไม่
งบกระแสเงินสด ทำอย่างไร
ภงด 51 ต้องยื่นไม่เกินเดือนไหนค่ะ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำบัญชีและสอบบัญชี
การบันทึกค่าเสื่อมของสัญญาเช่าอาคาร
นิติบุคคลที่ไม่เสียภาษีเงินได้
ภงด1ก ต้องยื่นเมื่อไรค่ะ
เจ้าหน้าที่สั่งให้ปรับแบบภงด 50 ต้องเสียค่าปรับหรือไม่ค่ะ
ภพ 30 คืออะไร
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ
ถ้าจดทะเบียน หจก. มา 3 ปีแล้ว แต่ไม่รู้ต้องทำอะไรบ้าง
ขอตัวอย่างงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด ค่ะ (ด่วน)
วงจรบัญชี
การคำนวณค่าล่วงเวลา คิดค่าล่วงเวลา วิธีคิดค่าล่วงเวลา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
การยื่นคำขอจดทะเบียนต่างจังหวัดใช้เอกสารกี่ชุด
รับจ้างขนส่งสินค้าทั่วไป มีใบหักภาษี ณ.ที่จ่าย ต้องยื่นเสียภาษียังงัยค๊ะ
ภงด.1
ผู้ที่ต้องการโพสหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี TA CPA CPD
ภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน ภาษีซื้อทั่วไปหรือไม่
กรณีการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินสดสามารถทำได้อย่างไรและเมื่อไร
ในกรณีที่ยื่น ภพ.30 ปกติ และยื่นไปแล้ว แต่มารู้ทีหลังว่า ไม่จด ภพ.20
การรับหุ้นส่วนเข้ามาใหม่ ต้องทำยังไงค่ะ
ลดทุนบริษัทมีภาระภาษีนิติบุคคล,บุคคลธรรมดาอย่างไร
ขายทะเบียนบริษัท 0บาท หรือ ยกทะเบียนบริษัท ให้ฟรีครับ สนใจเข้าดูด้านใน
ธุรกิจเช่ารถยนต์เกี่ยวกับการเช่าซื้อ
ซื้อเครื่องแฟ็กซ์มาใช้ในสำนักงาน
สินค้าถูกไฟไหม้ต้องทำอย่างไร
การนำใบกำกับภาษีมาใช้อายุไม่เกิน 6 เดือน
สิ้นเดือนนี้อย่าลืมยื่น ภาษีโรงเรือน ภงด.2 นะครับ
การบันทึกค่าใช้จ่ายกรณีมีภาษีซื้อก่อนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายจ่ายต้องห้าม คืออะไรค่ะ
ไม่ได้ทำงาน ต้องยื่นภาษีไหมคะ
ค่าอบรมนำมาเป็นค่าใช้จ่าย
ข้อมูลจังหวัดตรัง
จับฉลากชิงโชค ต้องเสียภาษีไหม
ขายสินค้าผ่อนชำระ
มีเงินเดือน 2 ที่ยื่นเสียภาษีแบบใหนครับ
การบันทึกบัญชีต้นทุน กรณีนำเข้าโดยผ่านEMSหรือTNTหรือFedExpress
วิธีการจองชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน จะต้องดำเนินการอย่างไร
รายงานการประชุม เปิดบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์
การโอนสมาชิกของสภาวิชาชีพ
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อมูลจังหวัดพัทลุง
boi คืออะไรคะ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตราฐานการตรวจสอบบัญชี
ภาษีซื้อจากงานปีใหม่
ถ้า เงินใน ภงด.1 ไม่ตรงกับที่จ่ายประกันสังคม จะเป็นไปได้หรือเปล่าครับ
การเขียนรายงานของผู้สอบ
เบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่สามารถมาลดหย่อนภาษี ภงด 91
แจกเสื้อฟรี ให้ พนักกงานคนละตัว บริษัทฯสามารถถือเป็น ค่าใช้จ่าย
การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิก่อน แล้วจดทะเบียนบริษัทในภายหลัง
การวางระบบบัญชี หาตัวอย่างการวางระบบบัญชี
สรรพากรมาพบที่บ้าน หลังจากเปิดบริษัทฯ
กรณีกรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุนต้องนำขาดทุนของปีก่อนมาหักอีกหรือเปล่า
ผู้สอบบัญชีที่เซ็นต์งบกับผู้สอบบัญชีที่แจ้งชื่อไว้เป็นคนละคนกัน ทำอย่างไรดีคะ
ใบสำคัญจ่าย จำเป็นต้องลงภาษีซื้อหรือเปล่า
การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
ผลต่อการบริหารเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างกำไรกับสภาพคล่องของผู้บริหาร
กฏเกณฑ์ในการยกเลิกการทำบัญชี
การตั้งวงเงินสดย่อย
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่อนชำระได้ไหม
ปัจจุบีนเป็นบุคคลล้มละลายสามารถลงหุ้นเปิดบริษัทได้หรือเปล่าครับ
การเซ็นต์งบย้อนหลังของผู้ทำบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตรวจนับสินค้าคงเหลือของผู้สอบบัญชี
ปรับปรุงสินค้าคงเลือ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
คุณวุฒิในการเป็นผู้ทำบัญชี
วิธีการปิดงบต้นทุนการผลิตปิดอย่างไร
หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไรค่ะ
ต้องตั้งเงินเดือนพนักงานไม่เกินเท่าไหร่ จึงจะไม่ต้องเสียภาษีคะ
เงินได้ค่านายหน้าจากการหาลูกค้า
การบันทึกบัญชีในการรวมธุรกิจ
การควบคุมเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ยื่น ภงด. 51 ขาดไปเกิน 25%
การเสียภาษีกิจการรับซื้อของเก่ามีวิธีการคำนวณอย่างไร
การยื่น ภงด.94 กลางปี
แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
ขอเตือนพวกที่ลดทุนในขณะที่ยังมีกำไรสะสมและสำรองที่กันจากกำไร
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการขายแก๊สหุงต้ม
ประกันสังคม กรณีคลอดบุตร
กรณีที่กิจการมีเงินลงทุนชั่วคราวเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดทั้งประเภทหลัก
การบันทึกบัญชีกรณีอัตราแลกเปลี่ยนต่างกัน
บริษัทจ่ายค่าที่จอดรถให้กับพนักงานในตึกที่ทำงาน จะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อจะได้ไม่ถูกนำไปรวมเป้นเงินได้
มีห้องพักให้เช่า ยื่นภาษีอย่างไรถึงประหยัดที่สุด
ค่าน้ำไฟที่จ่ายให้เจ้าของอาคาร(เช่าอาคาร)
คำนวณภาษี หัก ณ.ที่จ่าย ของเงินเดือน คำนวณอย่างไรคะ
การหักลดหย่อนภาษี แก่ ลูกกตัญญู
CIF&FOB ต่างกันอย่างไรค่ะ
การรับรู้รายได้
พนักงานที่ยังไม่บรรจุต้องยื่นประกันสังคมหรือไม่คะ
พนักงานที่จับฉลากได้ในงานปีใหม่ ต้องนำมารวมรายได้ไหม
ปรึกษาค่ะและขอความคิดเห็นอยากซื้อโปรมแกรมบัญชี แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนค่ะ
การรวมราคาทุนของสินค้าโดยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนาคาร
ผังบัญชี คือ
การทำสต็อคสินค้าที่ถูกต้อง
ภพ 20 และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หาย
รายได้ดอกเบี้ยค่าหุ้น ต้องนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
ข้อมูลอำเภอชะอำ
พรบ.บัญชี
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของชาวต่างประเทศ
ประหยัดภาษี เค้าทำกันอย่างไร
การยื่นจดทะเบียน
การกู้ยืมเงินกรรมการ ควรทำเป็นสัญญาเงินกู้ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินดี
โปรแกรมสำเร็จรูปหัก ค่าเสื่อมได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
ค่าส่งเสริมการขายที่ถูกหัก สามารถเครดิตภาษีได้หรือไม่
การวางแผนภาษี
นายจ้างไม่มีเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้ลูกจ้าง ต้องทำอย่างไร
ยื่นภาษีเพิ่มเติม ต้องลงบัญชีอย่างไร
ปรึกษาเรื่องภงด.90 กับ ภงด.94
ชื่อบริษัทที่จองผ่านแล้ว มีอายุการใช้งานได้กี่วัน
การดำรงอยู่ของกิจการในรายงานผู้สอบ
ใบอนุญาติผู้สอบบัญชีหมดอายุ
จะทำลายทรัพย์สินเช่นเครื่องจักร ไม่ใช่สินค้า ต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
ขายสิทธิการเช่า เสียหักณ.ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ
อยากทราบว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างคะ พอดีอยากติดต่อลงประกาศเลิกกิจการคะ
ข้อปฏิบัติในการลงรายการในบัญชี
นักบัญชี ต้องทบทวน สมการบัญชี (Accounting Equation)
รับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง มีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไร
อยากจดเลิกนิติบุคคล แต่ค้างยอดภาษีมูลค่าเพิ่มทำยังไงดีครับ
การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30
การบันทึกบัญชี สินค้าขาดสต็อคและเกินสต็อค
การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
หลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหนี้สูญ
อยากเป็นผู้สอบบัญชี ต้องทำยังไง
การปรับปรุงเจ้าหนี้เช่าซื้อระยะยาวเป็นระยะสั้น ณ สิ้นปีบันทึกอย่างไร
อยากหมดหนี้ มี วิธีปลดหนี้
การลดทุนนิติบุคคล
การสมัครสมาชิกประเภทสมทบ
ความจำเป็นในการร่วมสังเกตุการณ์ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือของผู้สอบบัญชี
การเสียภาษี ภงด.90/91 ของรับจ้าง
สโตร์จะทำการปรับปรุง เพิ่ม-ลดสต๊อก ตามใจตัวเองได้เปล่า
การออกใบกำกับภาษีของแถม ต้องทำอย่างไรค่ะ
หลักการการควบกิจการคืออะไร, เกณฑ์ในการควบรวมกิจการ, ผลดี ผลเสีย การควบรวมกิจการ
ประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร
การปรับปรุงการจ่ายเช็ค
จะทำให้ถูกการเพ็งเล็งจากเจ้าหน้าที่ กบช.หรือไม่คะ
ถูกหวยรัฐบาลต้องนำมารวมเป็นเงินได้ไหมครับ
การปรับปรุงบัญชีของสินทรัพย์ใหม่
การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
การปรับปรุงเงินลงทุน
รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหาย
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำนักงานบัญชีจัดทำ
ขอตัวอย่างระเบียบสวัสดิการพนักงาน
กระดาษทำการเพื่อบันทึกผลการตรวจสอบบัญชีค่าซ่อมแซมเครื่องจักร
การนำเงินไปจ่ายเงินปันผล ทำให้บริษัทฯเสียภาษีปลายปีน้อยลงหรือเปล่า
เบิกเงินเกินบัญชี
กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เปิดร้านของตบแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษีอย่างไร
ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ประมาณการทางภาษี และภงด.51
เพิ่งเปิดบริษัท ต้องบันทึกทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ยื่นแบบ ภงด 51 ต้องนำหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย มาแสดงด้วยหรือไม่??
เปิดให้สมาชิก สำนักงานตรวจสอบบัญชี โพสบริการ ของสำนักงานท่าน อ่านกติกาก่อนโพส
การบันทึกบัญชี รถบริษัท
จดทะเบียนพาณิชย์ตู้เพลงคาราโอเกะ
การบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
การปรับปรุงเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
ตัวอย่างการวางระบบบัญชี
การคำนวณภ.ง.ด.51
ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะ
ขอตัวอย่างรายงานการประชุมจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุน
ใบลดหนี้เมื่อได้มาแล้วควรทำอย่างไร
เปิดบัญชีธนาคารในนาม บจก. ต้องลงโฆษณาและแจ้งกรมพัฒน์ หรือไม่??
ปรึกษาเรื่องการทำบัญชี
การแก้ไข ป.พ.พ
B.O.I คือสินค้าประเภทไหนค่ะ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นเอกสารประกันสังคมขึ้นนายจ้างต้องใช้อะไรบ้าง
รายงานการประชุม วาระการจ่ายเงินปันผล
การรวมภาษีของบิลเงินสดค่าเช่าบ้าน
อยากทราบวิธีการดำเนินการเวลาย้ายกิจการข้ามจังหวัด
การทำบัญชีผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ
ต่ออายุผู้สอบ
การคิด VAT 7 %
การหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานของสินทรัพย์ด้อยค่า
ภาษีร้านอาหาร จะมี วิธีการแยกค่าใช้จ่าย อย่างไร
ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุค ต้องตัดกี่ปีค่ะ
การเลือกสังกัดในการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
การจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
การกรอก ภธ.40 ต้องยื่นแบบที่ไหนค่ะ
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ของผู้บริหาร บันทึกเป็นอะไรดี?
เลขประตัวผู้เสียภาษี
เขตปลอดอากร (FREE ZONE)
การบันทึกบัญชีเงินลงทุน
รายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคาร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยื่นอย่างไรครับ
สินค้าจับฉลาก ต้องออกใบกำกับภาษีไหมครับ
ก่อนจดภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจดอะไรก่อน
การจดทะเบียนพาณิชย์ รับจ้างรับเหมา
การจดทะเบียนบริษัทนำเที่ยว
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาฯ
fedex express
อยากได้ตัวอย่างรายงานการประชุม
วิธีการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่พึ่งจบใหม่ และเอกสารที่ต้องใข้
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์
ภาษีของบุคคลธรรมดา ต้องยื่นกลางปีไหม
การลงวันที่ในรายงานผู้สอบ
อยากได้ผังบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจที่มีทั้งผลิตและซื้อมาขายไป
การออกบิลเงินสด บิลภาษี7% ให้กับอบต.ต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง
ซื้อเหล้า ภาษีซื้อสามารถของเคลม vat ได้ไหมค่ะ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อยากรู้ว่าค่าล่วงเวลาต้องยื่นรวมกับ ภงด.1 หรือเปล่า
ทางบัญชีควรต้องปรับปรุงบัญชีตามสรรพากรหรือไม่
อยากได้ผังบัญชีโรงงานผลิต
เปิดร้านขายกาแฟสด ขายกาแฟไม่มีใบเสร็จสักหน่อย
การด้อยค่าสินทรัพย์
ภาษี ที่เกี่ยวข้องกับ การเปิดบริษัท มีภาษีอะไรบ้าง
ภ.พ.36 คือภาษีอะไรค่ะ
รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ
ต้องยื่นภงด 51 อย่างไร
ขั้นตอนการทำงบกระแสเงินสด
ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อคณะบุคคล สามารถทำได้หรือไม่ โดยที่บุคคล ก และ ข ยังเหมือนเดิม
ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม
การย้ายที่อยู่ใหม่ ต้องแจ้งใครก่อนคะ หรือใครก่อนก็ได้
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต้องปรับปรุงอย่างไรค่ะ
ค่าที่ปรึกษาในการควบกิจการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน
บริจาคทรัพย์สินให้มูลนิธิวัดสวนแก้วต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
อยากรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ
ค่าอบรมสัมนา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ
การเคลมภาษีของค่าที่พักไปทำงานต่างจังหวัด
อยากได้ตัวอย่างCash flow งานรับเหมาก่อสร้างค่ะ
ในกรณีที่เรา ลืมยกเลิกใบลดหนี้ แต่ได้ยื่นแบบภาษี
หุ้นส่วนผู้จัดการเข้า ปกส.ได้หรือไม่
ถ้ายื่นแบบ ภงด ผิด เมื่อปีก่อน ควรทำอย่างไร
แบบทะเบียนเงินเดือนพนักงาน
การบันทึกบัญชี กรณีซื้อเป็นแบบ HIRE PURCHASE
การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายบันทึกยังไงครับ
การเคลมภาษีเกี่บงกับค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงสันทนาการปีใหม่
บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี
การคิดค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ บันทึกอย่างไรค่ะ
การลงบัญชีจากการเคลมประกันสินค้า
ต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และยื่นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)
การคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร
ผลขาดทุนที่แสดงในงบการเงิน
ทำไมต้องเสียภาษี
ถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องยื่นไหมค่ะ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
แนวข้อสอบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ส่งเสริมการขายโดยพาลูกค้าไปเที่ยว ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ?
รับรู้รายได้ สินทรัพย์
กิจการจะต้องจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชี
คุณยื่นภาษีกลางปีแล้วหรือยัง(ภงด.51)
ซื้อของไหว้เทศการตรุษจีน
รับซื้อของเก่า(ขยะรีไซเคิล)
ซื้อสินค้าจาก Free zone ต้องเสีย vat 7% รีเปล่าครับ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต จะใช้เวลากี่วันถึงจะได้รับอนุมัติครับ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ หรือการอื่นๆ
พนักงาน นำรถมาใช้ในกิจการ อยากลงค่าใช้จ่าย
อยากจะเปิดธุรกิจเดินรถโดยสาร
การลงบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อยากเปิด สนง. อีกแห่งในต่างจังหวัด จะตั้งเป็นสาขาหรือเปิดบริษัทใหม่ดี
19 ทวิ หมายถึงอะไร
อยากทราบเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่ค่ะ
ทำ Part ของลูกค้าหล่นเสียหาย จะบันทึก คชจ. ที่เกิดขึ้นเป็นค่าอะไรดี
เงินมัดจำค่าสินค้า 50% ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ
พนักงานลาบ่อยมาก
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกิจการซื้อขาย
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเครื่องจักร
ที่ปรึกษาควบคู่กับรับทำบัญชี
ระยะเวลาในการประเมินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีซื้อคืนไม่ได้ ภาษีซื้อที่ไม่สามารถขอคืนได้
พรบ.วิชาชีพการบัญชี ปีล่าสุดคือปีไหนค่ะ
หากใบกำกับภาษีซื้อประจำเดือนยังไม่มาสามารถยื่นได้อีกเมื่อใด
ค่ารถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ของบริษัทฯ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างไร
กรรมการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
ซื้อประกันภัย รถยนต์ผ่าน Broker ต้องบันทึกบัญชี อย่างไร
การลดทุนนิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นทางอินเตอร์เน็ตได้ไหม
ต้องการใช้ชื่อบริษัท ภาษาต่างประเทศ
อัตราภาษีบุคคลธรรมดา
กาจ่ายค่านายหน้าต่างประเทศ ต้องยื่นภาษีอะไรหรือไม่
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานในชื่อของเจ้าของกิจการ
กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก
ไม่ได้ยื่นภพ.30
ค่างวดรถ เป็นค่าใช้จ่ายหรือเปล่าค่ะ
กรณีว่างงานประกันสังคมจ่ายให้ร้อยละเท่าไรของอัตตราเงินเดือนงวดสุดท้าย
อยากทราบว่า ตามหลักปฏิบัติในประมวลรัษฎากร กำหนดวิธีการคำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีออกให้
กรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
ทำธุรกิจขายน้ำตาล จะตั้งคณะบุคคลได้ไหม่
การยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท
สงสัยเรื่องออกใบกำกับภาษีขายเงินมัดจำ
อยากทราบรายชื่อสำนักงานบัญชีที่มีอยู่ในกรุงเทพค่ะ
บ้านเช่า ต้องเสียภาษีอย่างไรบ้าง
ตัวอย่างหนังสือรับรอง
ถ้าไม่ได้ระบุวันเดือนปีในการหักภาษีณที่จ่ายในแบบต้องทำอย่างไร
อยากทราบเกี่ยวกับการวางแผนภาษีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
รายได้จากทุนวิจัย ต้องเสียภาษีหรือไม่ครับ
ข้อมูลจังหวัดลำปาง
อยากจะให้ช่วยแนะนำที่รับทำบัญชีที่ดีดีให้หน่อยคะ
วิธีการจัดการกับสินค้า Dead Stock
ค่าใช้จ่ายบวกกลับ
หาแบบฟอร์สมุดรายวันขาย
ค่ากาแฟ,คอฟฟีเมต ในออฟฟิศสามารถนำมาหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
นายจ้างอย่าลืมจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เสียภาษีป้ายหรือโรงเรื่อนได้ที่ไหนค่ะ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ จากบุคคลธรรมดา
หักณที่จ่าย ของ บริษัทBOI
รายการนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
การลงรายการในบัญชีเป็นรหัสบัญชี
หน้าที่ทางภาษีของนิติบุคคลตั้งใหม่
ภาษีโรงเรือน คืออะไร
มีการจ่ายเงินเดือนพนักงานในปี 2549 แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภงด1,1ก และไม่ได้ส่งประกันสังคม
ต้องการแบบสัญญาเช่ารถยนต์กระบะ และเช่าออฟฟิต ซึ้งเป็นของกรรมการ
วิธีบันทึกรายการขายทรัพย์สิน ที่เป็นมูลค่าซาก อย่างไรค่ะ
จำเป็นต้องประทับตรานิติบุคคล ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่
จะเปิด หจก.
การออกรายงานภาษีขาย
การจัดตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ตั๋วสัญญาใฃ้เงินไม่ระบุวันคืนเงิน
การจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท
กรอก ภงด.50 ต้องกรอกอย่างไรค่ะ
ภ.ง.ด. 94 ต้องยื่นเมื่อไรค่ะ
แบบฟอร์มการเรียกชำระค่าหุ้น
การคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร
ค่าจดจำนอง ถือเป็นต้นทุนของทรัพย์สิน หรือไม่
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง
เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ขายของทางเน็ท ต้องเสียภาษีไหมครับ
ใช้โปรแกรมบันชี เราต้องบันทึกบัญชีทุกวันไหมค่ะ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าไม่ได้
การปรับปรุงบัญชีกรณีที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน
ค่าลดหย่อนบุตร กรณีสามีภรรยามีเงินได้ทั้งคู่
ตั้งเงินเดือนค้างจ่ายแล้วเขาไม่มารับแต่ยื่น ภงด.1แล้ว
ยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด. 90 ที่สรรพากรเขต ต่างสาขาได้หรือไม่
กระบวนการจัดการที่ดีของการบัญชีต้นทุน
การตรวจสอบรายชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท
ค่าลดหย่อนบุตร
การแจ้งเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
ให้เช่าบ้านเสียภาษีอย่างไร
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม
บริษัทออกภาษี ณ ที่จ่ายแทน ลงบัญชียังไงเหรอค่ะ
ค่าจ้างขนส่งหัก ณ ที่จ่าย 1%หรือ 3%
ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี
สิทธิ ประโยชน์ กรณี คลอด บุตร
ข้อมูลจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดต้องแก้ไขอย่างไร
บันทึกบัญชีเงินเกิน
การซื้อขายระหว่างประเทศ
รายการข้างต้นนี้จะถือเป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญหรือไม่
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไมมีอายุแต่ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ขอตัวอย่างรายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคารด้วยค่ะ
ภงด.1 จำเป็นต้องยื่นทุกเดือนไหมค่ะ
การลงบัญชี รับล่วงหน้า
ค่ารับรองหรือค่าบริการ
ผู้สอบบัญชีเพื่อบันทึกที่ดินนั้นในบัญชี แต่ผู้สอบไม่ยอมให้ลงบัญชี ไม่ทราบว่าถูก
บริษัทต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ค่ะ
อยากทราบขั้นตอนการทำ Pass Port และ Work Permit
หนังสือชี้แจ้งความจำเป็นในการจ้างงาน
ถังดับเพลิงเป็นค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินค่ะ
เกี่ยวกับค่าแรงทางตรงต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
ต้องการปิด บริษัทจำกัด แต่ตามผู้ถือหุ้นอีก 1 คนไม่เจอครับ
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์น้ำมันหยอดเหรียญ
โกดังให้เช่าเสียภาษีโรงเรือนอย่างไร
บันทึกบัญชีผิด
ซื้อคอนโด หักภาษีได้หรือไม่ค่ะ
การหัก ณ ที่จ่ายของค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
เอกสารการจดทะเบียนร้านค้า จะต้องมีอะไรบ้างคะ
ถ้าไม่มี1,000,000บาทสามรถจดทะเบียนบริษัทได้มั้ยคะ
เริ่มใช้ประกันสังคมได้เมื่อไหร่ค่ะตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าทำงานเลยรึเปล่าค่ะ
ค่าเสื่อมราคาอาคารจะหักได้ควรมีเอกสารอะไรบ้างครับ
ถ้าเป็นค่าแรงงานจ้างเป็นรายวันต้องเข้าประกันสังคมมั๊ยคะ
การแจ้งเอกสารบัญชีสูญหาย
วิชาชีพบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมการสัมนา
สิทธิเงินบำนาญชราภาพ
กรณี จดทะเบียนบริษัท แต่ยัง ไม่ได้ขอจดทะเบียนผู้เสียภาษี
อยากทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
กรณีโอนเงินไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
การคำนวณต้นทุนผันแปรมีสูตรอย่างไรบ้าง
ลูกหนี้รายตัว ไม่เท่ากับลูกหนี้คุมยอด (ลูกหนี้รวม)
ข้อมูลจังหวัดยโสธร
พนักงานขาย ได้ค่าคอม หลักจากหัก vat ยังนี้ทำถูกหรือเปล่า
เงินค่าพาหนะ
การขอจดทะเบียนพาณิชย์
นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ซื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานบันทึกเป็นอะไรดีครับ
ทำหอพักนักศึกษา ต้องเสียภาษีหรือไม่
การยื่นเพิ่มเติมกรณีงบการเงินกับ ภงด.50 ไม่ตรงกัน
การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
ใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์จะใช้ได้ตลอดไปหรือไม่
ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริษัทค่ะ
อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับการจำนองที่ดิน ว่าต้องบัญชีอย่างไรบ้าง
ซื้อกังหันมาบำบัดน้ำหน้าบริษัท
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
การบันทึกบัญชี กรณีที่ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้น25%ของทุนจดทะบียน
เปิดร้านขายและซ่อมคอมพิวเตอร์ จดvat ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
ชั้นตอนการขออนุญาติขายซีดีมือสอง
ดอกเบี้ยเงินฝาก
การลงบัญชีค่าไฟฟ้า
ได้รับยกเว้นภาษีแต่ออกใบเสร็จมี VAT ได้หรือเปล่า
การบันทึกบัญชีของสินค้า Dome
กรรมการผู้มีนาจไมอยู่ ต้องทำอย่างไร
การชำระค่าบำรุงสมาชิกของผู้สอบบัญชี
ประกันสังคม - ค่าจ้างรวมอะไรบ้าง เท่าไร
การส่งสินค้าไปฝากขายในห้างบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
แบบฟอร์มในการนำส่งภาษี
สัญญาเช่าการเงิน บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม
พิมพ์ปฏิทินแจกลูกค้าเคลมvat ได้หรือไม่
เสียภาษีนิติบุคคลผิดพลาด จะแก้ไขอย่างไร
ที่อยู่ในใบกำกับภาษีซื้อผิดพลาด ต้องทำอย่างไรค่ะ
วิธีคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์คำนวณอย่างไงค่ะ
สำนักงานประกันสังคมต้องการ ภงด3 และ ภงด53 ไปทำไม?
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ยังไม่ได้ต่ออายุ
การตรวจสอบบัญชี ใช้คนเดียวกันหลายปีได้ไหมค่ะ
ได้รับเงินชำระค่าสินค้าจากต่างประเทศมากกว่า ที่แจ้งในใบ invoice
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องดูจากตรงไหนค่ะ
ระยะเวลาในการแจ้งการส่งมองบัญชี
คชจ.เดินทาง หักภาษีณที่จ่าย3%หรือไม่
การยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีของมูลนิธิหรือสมาคม
การจ่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ
การ ยื่น ภงด.51
การหักภาษี ณ.ที่จ่าย ภงด.1
ขอทราบวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กับการออกหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มทุนอย่างไหนดีกว่ากัน
จดทะเบียนพาณิชย์ให้กับบริษัขนส่งรถบัส
มติธรรมดาและ มติพิเศษ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การประกอบธุรกิจในสหภาพยุโรปประสบปัญหาการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า
สถานที่รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน
จบคณะบริหารธุรกิจ แต่อยากทำบัญชีเป็น
เป็น Freelance เขียนโปรแกรมกับให้คำปรึกษาระบบคอมฯ ยื่นเสียภาษี 91 หรือ 90
จะหาดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษีป้ายได้จากที่ไหนคะ
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนวิธีการหรืออัตราการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ภาษีซื้อจากการจ่ายเงินมัดจำ การเช่าซื้อรถยนต์ นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ขอคืนได้หรือไม่
บสย.ค้ำประกันเงินกู้ SMEs เสริมสภาพคล่องด้านภาษี
จัดตั้งคณะบุคคลมีขั้นตอน และวิธีการยังไงบ้างครับ
บริษัทฯ ซื้อคอนโด เพื่อให้ผู้บริหารอยู่ ลงบัญชีอย่างไร
ออกค่าน้ำมันรถให้กับตัวแทนจำหน่ายเป็นเงินสด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ครับ
ข้อมูลจังหวัดนราธิวาส
การลงบัญชีใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วน
ผู้บริหารนําเงินในบัญชีดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวทําให้เป็นยอดเบิกเกินสูงมาก
ดำเนินงานบริษัท มา 5 ปี ต้องการเปลี่ยนชื่อบริษัททำได้หรือเปล่า
ใบกำกับภาษีที่ยกเลิกหายต้องทำอย่างไรค่ะ
พอดียื่นแบบรายได้รับทำบัญชีและมีเงินเดือนจากประจำแล้วยื่นแบบ 90
นำรถมาใช้ในบริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม
ภาษีซื้อกรณีฝากขาย แบบไม่มีสัญญาคะ
การรับรู้รายจ่ายตั๋วเครื่องบินขอด่วนค่ะ......ขอบคุณค่ะ
การเขียนใบเสร็จค่าขนส่งภาษาอังกฤษ
การปรับปรุงรายการของเช็ค
หักลดหย่อนภาษี ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน
การนำเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ตนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอความรู้การบันทึกบัญชี
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ในกรณีที่ผมจ่ายค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี
รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า
ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ผ่านอินเตอร์เน็ต ทำอย่างไร
ประมาณการ ภาษีครึ่งปี ภงด.51
จ่ายเงิน ให้บริษัทในประเทศอังกฤษ ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง VAT หรือไม่คะ
ภาษีโรงเรือน กับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แตกต่างกันอย่างไรคะ
การใช้เลขผู้เสียภาษี
วิธีกรอกค่านายหน้าในภ.ง.ด.1ก
เงื่อนไขการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
เลิกกิจการ ต้องทำอย่างไร
ได้รับเงินค่าจ้างพิมพ์งานมีใบหักณที่จ่าย
ขอทราบการวางแผนภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า
ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติ
ผมมีห้องเช่าอยู่ 16 ห้อง จะต้องเสียภาษีแบบใดและคำนวนอย่างไรในการเสียภาษี
หลักการคำนวณภงด94คำนวณอย่างไร
การแก้ไขเครดิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ อะไร
ยื่นภาษีซื้อขาดไป
การรับรู้ค่าสมาชิก วารสาร
ถ้าไม่มีการจ้างลูกจ้างประจำ ต้องยื่น ภงด 1 หรือเปล่าคะ
การปิดบัญชี
จะเรียนรู้ระบบบัญชีที่เป็น BOI ได้ที่ไหนค่ะ
ขาดทุนสะสมเกินทุน (ผู้รู้โปรดตอบด้วย)
การกรอก ภงด. 50 + การยื่นงบ + การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้า
คำนวณภาษีเงินได้จากรายได้ค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์
ค่าที่พักเคลมภาษีได้หรือเปล่าค่ะ
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
องค์การการค้าโลก (WTO) วินิจฉัยการจัดเก็บภาษีศุลกากรของสหภาพยุโรป (EU)
แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง(ผู้ประกันตน)ให้ครบ
เงินสดย่อย ( Petty Cash Fund )
ภาระภาษี กรณีตัวแทนขายตั๋วโดยสารให้สายการบิน
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลลักษณะอื่นนอกจากกำไรสุทธิ และการบันทึกบัญชี
ประเภทหนังสือรับรองที่ออกโดยสรรพากร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก
ถ้าเราออกบิลขายที่ลูกค้าไม่เอาvat(ไม่มีvat)จะต้องยื่นสรรพากรหรือเปล่าค่ะ
สอบถามเกี่ยวกับการเปิดโรงกลั่น
กิจการร่วมค้า
เพดานในการจ่ายเงินปันผล
ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่
กรณีรับพนักงานฝึกงานต้องยื่นภาษีอะไรคะ
รับทำบัญชีและสอบบัญชี
ตั้งบริษัทจำกัด และเป็น smes คิดภาษียังไงคะ ได้รับส่วนลดยังไงบ้างรึเปล่าคะ
Powerpoint slides สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
ใบกำกับภาษีมีการแก้ไขขีดฆ่า
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถขอผ่อนชำระได้ไหม
ความจำเป็นในการเป็นสมาชิกของสภา
บทบาทนักบัญชี (ช่วยตอบด้วยค่ะ)
ค่าออกแบบฉลากสินค้าต้องหัก ณ ที่จายไหมค่ะ
เกี่ยวกับการวางแผนภาษี (กรณีศึกษา)
ใบเสร็จค่าน้ำ,ค่าไฟ บันทึกค่าใช้จ่ายได้ไหม
ควรมีราคาซากเท่าไหร่ดี
ศาลพระภูมิ บันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้หรือไม่
ภาษีโรงเรือนกรณีเช่าที่ดิน ใครเป็นผู้จ่าย?
เกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง สรรพากรคิดสัดส่วน ค่าวัสดุกี่เปอร์เซนต์คะ
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ข้อมูลจังหวัดพังงา
แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการฝึกหัดงาน
ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเลิกภายในปี 2545
ในกรณีที่บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือตามบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้ว
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
จดทะเบียนบริษัทต้องใช้ทุนเท่าไรค่ะ
เงินส่วนแบ่งกำไรจากคณะบุคคลต้องเสียภาษีไหม
ค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
ทำงานก่อสร้างได้รับเงินเป็นรายวันต้องเสียภาษีเงินได้หรือเปล่าคะ
บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิดข้ามปีจะแก้ไขอย่างไร ขอด่วนค่ะ
การประเมินรายได้ค่าเช่าของเครื่องชงกาแฟ
ความหมาย ลักษณะของร่วมค้า
บัญชีช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
ตัวอย่าง การคำนวณภาษี ของ ร้านขายอาหาร
ใบกำกับภาษีเงินโอน
บริษัท จดเพิ่มสาขาแล้วขอยื่นภาษีรวมกับสำนักงานใหญ่
การชำระบัญชีกรณีบริษัทเลิกจดทะเบียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินค้าคงเหลือ
บริษัทขาดทุนติดต่อกันหลายปี จึงใหพนักงานหยุดไม่ทราบว่าจะแสดงเงินเดือนอย่างไร
รายการจ่ายค่าใช้จ่ายของกรรมการ
อยากได้ชื่อบริษัทร้างทำไงดี
อยากทราบข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้าค่ะ
จำนวนระยะทางที่รถยนต์สามารถวิ่งได้ในการคิดค่าเสื่อมราคาคิดอย่างไร
ค่าบำรุงสมาชิก
ขอฝึกงานกับสำนักงานบัญชีได้หรือเปล่าคะ
ค่าใช้จ่ายของบิลค่าน้ำมันทั่วไป
จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บริษัทในต่างประเทศ
เงินมัดจำถือเป็นเงินประกันสัญญาได้หรือไม่
ขายบ้านพร้อมที่ดินต้องยื่น ทป 61/2539 หรือ ทป 155/2549
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ. 36
การบันทึกบัญชีในการจ่ายเงินเพิ่ม
ตัวอย่าง รายงานการประชุม ขอ เปิดบัญชี เงิน ฝาก ธนาคาร
วันที่เช็ค วันที่ในหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย และวันที่ใบเสร็จ
ถ้าเอาของไปส่งบริษัท ฯ ขนส่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม
การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ทำบัญชีและการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบ 3 ปี
การบันทึกบัญชีนำเข้าสินค้าแบบ perpetual
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใดได้บ้าง
เครดิตภาษีเงินปันผล เหมือนกับเครดิตภาษีหรือไม่
ต้นขาใหญ่ทำไงดี อยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว
เงินได้จากการขายยาเสพติด เสียภาษีหรือเปล่า
ทิปพิเศษ ถือว่าเป็นรายได้ไหมครับ
การต่อภาษีรถยนต์
ผมมีรายได้จากการรับจ้างทำ website เฉลี่ยปีละ 1 ล้านกว่าบาท ลูกค้าต้องการให้ออกบิล vat ครับ
การจ่ายค่า license fee ของโปรแกรมสำเร็จรูป ต้องหักภาษีฯ ณ ที่จ่าย ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน 15% ใช่หรือไม่
ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
กิจการที่ไม่ต้องเสียVAT เมื่อมีรายได้อื่น
ส่งของทุกวัน แล้วเปิดใบกำกับภาษีชุดเดียวรวมกันได้หรือไม่
การคำนวณภาษีเงินได้ กรณีเป็นคณะบุคคลต้องคำนวณภาษีอย่างไร
ขอทราบวิธีหักเงินประกันผลงาน
แก้ไขปัญธุรกิจอย่างไร โดยเฉพาะภาษี
เงินบริจาคสาธารณกุศล
เรื่องขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ยอดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
ผู้สอบบัญชีเพื่อบันทึกที่ดินนั้นในบัญชี แต่ผู้สอบไม่ยอมให้ลงบัญชี
กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศและนำเข้าสินค้ามาทางเรือ
เงินสมทบประกันสังคม
หลักเกณฑ์ในการเลือกสำนักงานบัญชีเพื่อฝึกหัดงาน
ต้องปรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้เป็นศูนย์ในทางบัญชี โดยบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
กิจการต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
การแก้ไขแบบ ภพ.30
การบันทึกบัญชีเงินประกันห้องพัก(ธุรกิจอพาร์ทเม้น)
การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน คืออะไรค่ะ
กู้ยืมเงินจากบุคคลธรรมดา จะต้องจ่ายดอกเบี้ย และต้องหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยจ่ายเท่าไหร่
ค่าซ่อมรถกะบะ(ชื่อบริษัท)ภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ไหม
ดูรายชื่อนิติบุคคลตั้งใหม่
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
การคำนวณค่าเสื่อมราคา
วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การหาราคาขายสุทธิของสินทรัพย์
ลงบัญชีเช่าที่ดิน
การบันทึกรายการบัญชีตามใบสำคัญทั่วไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้แรงงานเด็กผิดไหม
ใบสำคัญจ่าย
เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของสมาคมนักบัญชี
อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
เกี่ยวกับเงินปันผล ต้องหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่
บวกกลับภาษีคืออะไรค่ะ
เป็นผู้ทำบัญชีและเซ็นงบมา2ปี แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ มีผลอะไรไหม แต่ภายในเดือนมค.จะสมัครสมาชิก
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
ค่าสินจ้าง
ขอสินเชื่อ จากธนาคาร เพื่อการลงทุนต้องทำอย่างไรบ้าง
การหักค่าเสื่อมรถบรรทุกของกิจการขนส่ง
ตอนนี้ให้ทางสำนักงานบัญชีดูแลในส่วนของห้างหุ้นส่วนแต่รู้สึกว่าสรรพากรมาตรวจตลอดเลย
หาทนายเซ็นเอกสาร
ธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องทำงบต้นทุนการผลิต
วิธีการเขียนเช็ค
การปรับปรุงเงินลงทุน
การกำหนดค่าสินจ้าง
ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ
อยากทราบประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้ศึกษาวิชาการวางแผนภาษีอากรว่ามีอะไรบ้าง(ก่อน-หลังเรียน)
ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล คืออะไร
แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง
ยื่นภาษีซื้อขาดไป 1 บาท ต้องยื่นภาษีเพิ่มหรือเปล่าค่ะ
กรณีการซ่อมงานให้ในต่างประเทศ
ทำงานต่างประเทศ เสียภาษีอย่างไร
มีเงินได้ 24,000 บาท ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรึเปล่าคะ
การคิดภาษี ภงด.90
การประกาศในการเรียกประชุมใหญ่
กิจการจะต้องจัดทำงบการเงิน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, VAT - บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่กรรมการ
ขาดทุนสุทธิ....งง
สงสัยเรื่อง ตั๋วสัญญาใช้เงินครับ ลงแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
การซื้อขายหุ้นของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับการโอนสิทธิการเช่า
เปิดต้องมี Vat 7% แต่ส่งมอบสินค้าในเขต BOI กรณีนี้ยกเว้น Vat 7% ได้หรือไม่
ขายส่งออก-รับคืนแล้วขายต่อโดยไม่ได้รับเข้ามาในประเทศ
คำนวณภาษีจากเงินชดเชยเกษียณอายุ
การจำหน่ายเงินกำไร มาตรา 70 ทวิ
กฎหมายแรงงาน ที่ใช้ในปัจจุบัน
ขอคัดหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ไหน
การคิดค่าบริการ
ผู้ทำบัญชี คือ
หักค่าลดหย่อนตัวเอง+พ่อ+แม่หักอย่างไรค่ะ
ปิดบริษัท
ใบแจ้งหนี้มีอายุกี่ปี
สารสนเทศทางการบัญชี
การชำระเงินค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์อื่น
การบันทึกต้นทุนขาย บันทึกค่าอะไรบ้างค่ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
รายการที่นำมาเคลมvat ภาษีซื้อได้มีอะไรบ้าง
การเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี
ภาษีซื้อ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว
สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย
แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่
การบันทึกบัญชีใหม่ของดอกเบี้ย
สิ้นสภาพลูกจ้างต่อประกันสังคมได้ไหม
ค้าขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหม
ตัวอย่างใบโอนหุ้น
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารอะไรค่ะ
เลิกกิจการมาสองปีแล้ว ต้องจดอะไรไหมค่ะ
หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชีจริงๆ แล้วทำอะไรให้บ้าง
เป็นบุคคลธรรมดาเหมาจ่ายภาษีได้ไหมครับ
มีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทโดยตกลงกันเป็นproject จะสามารถหักภาษีแบบเหมาจ่ายได้รึเปล่าครับ
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร 1161 ต้อง แจ้งเลขบัตรประชาชน ด้วยเหรอครับ
ต้องยื่น 90 หรือ 91
เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบค่ะ
การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท
การลดหุ้นในกิจการ บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ตัวอย่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นการจ่ายเงินปันผล
จดทะเบียนร้านค้านี่ต้องเสียภาษี แบบฟอร์มตัวไหนคะ
รับเงินกู้ยืมคืนจากกรรมการพร้อมดอกเบี้ย ต้องทำใบสำคัญรับหรือไม่
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตร 39
ใบเพิ่มหนี้
การสังกัดอยู่ในบริษัทของผู้ทำบัญชี
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นกิจการถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
ภาษีโรงเรือน นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไหม
จัดตั้งบริษัทมหาชนทำอย่างไร
วิธีการปันส่วนผลิตภัณฑ์ร่วม
การส่งสินค้าตัวอย่างให้ตัวแทนในประเทศไทยต้องออกinvoiceแบบไหน
สินทรัพย์หมุนเวียน
ยอดซื้อแจ้งไว้เกินในการคำนวณภาษีส่ง ภ.พ.30
การลงรายการในรายงานภาษีซื้อ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดการประชุมใหญ่ 2552
จัดตั้งคณะบุคคล
ภาระภาษี กรณีรายได้ของนิติบุคคลไทยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้บุคคลธรมดา
พรบ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 คุณสมบัติผู้ทำบัญชีมีอะไรบ้างค่ะ
รายได้จากต่างประเทศ
มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษี
การขอหนังสือรับรอง
วิธีการ ทํางบการเงิน
การแสดงและการเปิดเผยผลขาดทุนในงบการเงิน
เงินประกันผลงานบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของหจก.
การคิดดอกเบี้ยเงินกู้
บัตรภาษีต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี ภงด.50/51 หรือไม
FLASH DRIVE คิดค่าเสื่อมราคากี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ
บัญชีนิติบุคคลต่างจากบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดอย่างไร
ออกใบกำกับให้ลูกค้าผิดตรงภาษีvat 7% ผิดเป็น3%แล้วยื่นภพ.30ไปแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
อยากทราบว่าใบกำกับสินค้ามีบทบาทและหน้าที่อย่างไร
การเคลม Vat ในการเติมแก๊สสำหรับรถบรรทุกหรือรถยนต์
สินทรัพย์อื่น (Other Assets)
ข้อมูลจังหวัดนครนายก
ภาษีส่งออก
กิจการถูกไฟไหม้ ทำให้บัญชีและเอกสารเสียหายบางส่วน
นิติบุคคลอาคารชุด
การจัดทำ Stock สินค้าคงเหลือในโรงงาน
อยากจะทราบเกี่บวกับการวางแผนภาษีธุรกิจ ซักอบรีด
ระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล
ถ้าต้องการทำโรงผลิตน้ำแข็งยูนิตขายไม่ใหญ่มากจะใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่
การคิดภาษีห้องแถวไม่เกิน 6 ห้อง
ลืมเซ็นต์ชื่อใน สบช3
อยากได้แบบฟอร์มยกเลิกคณะบุคคล
เงินประกัน-เงินมัดจำ
ข้อควรพิจารณาในการจัดทำงบการเงิน
หนังสือจัดตั้งคณะบุคคลหาย ต้องทำอย่างไร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อคิดเห็นต่องบการเงินเพื่อการขอเงินกู้
การจัดตั้งคณะบุคคลเพื่อทำห้องเช่า
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
ค่าทางด่วน
การจ้างพนักงานของบริษัทอื่นของคณะบุคคล
ภ.ง.ด.1 เกี่ยวข้องกับประกันสังคมอย่างไรค่ะ
เอกสารที่ให้บริการตรวจค้น ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนา
การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีซื้อของรถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
เงินได้จากการเป็นหมอ ต้องยื่นภาษีอะไรค่ะ
มีลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้ สามารถตั้งเป็นหนื้สูญได้ไหมค่ะ
การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ
ค่าถมที่ดินก่อนการก่อสร้าง มีภาษีตัวใดมาเกี่ยวข้องบ้าง
พนักงานจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีเอกสารจากร้านค้าที่ถูกต้อง
ค่าเช่าบ้านพักของพนักงาน ที่บริษัทจ่ายให้
ยื่นแบบ ภงด94 ใช้ค่าใช้จ่ายหมวดอะไรมากรอกในแบบฟอร์มบ้าง
การรับทำบัญชีของข้าราชการ
การเลิกบริษัทจะต้อง แจ้งสรรพากรเมื่อไร
ผมต้องการเปิดร้านสอน-ซ่อมคอมพิวเตอร์ ต้องจดทะเบียนแบบไหนครับ
ไม่ได้เขียนชื่อบริษัทผู้ชำระเงินในใบเสร็จรับเงิน(บิลน้ำมัน)สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้มั้ยครับ
ภาษีท้องถิ่นที่เรียกเก็บจากภาษีสรรพสามิต
ซื้อโครงคอกรถกะบะ จะลงบัญชีอย่างไร่
ต้องการเปิด หจก. เกี่ยวกับการรับทำงานโครงสร้างในโรงงาน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ?
การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
การหักรายได้ใน ภงด.1
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
กิจการจะต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์อย่างไร
ห้างหุ้นส่วน ไม่เคยส่งงบการเงินมา 4 ปี
วิธีปฏิบัติในการทำลายของเสีย
งบต้นทุนการผลิตต้องแนบประกอบงบการเงินไหมค่ะ
เงินประกันสัญญาเช่า และเงินมัดจำสัญญาเช่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง
สินค้าคงเหลือต้นงวดหา,สินค้าคงเหลือปลายงวด อย่างไร
ซื้อรถยนต์ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท
สัญญาลิสซิ่ง VS สัญญาเช่าซื้อ บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
โรงแรม ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่
จ่ายเงินเดือน กรรมการ 30,000 บาท แต่ประกันสังคมให้ยื่น 15,000 บาท บันทึกบัญชี เป็นเงินเดือน เท่าไหร่
ยอดส่วนต่างของการยื่นเพิ่มเติมขอคืนภาษี ภงด.50 บันทึกบัญชีอย่างไร
ดิฉันเปิดอู่ซ่อมรถอยู่อยากกู้เงินปลูกบ้านใหม่แต่ที่ดินไม่มีโฉนดจะต้องทำยังไงถึงจะกู้เงินปลูกบ้านได้
การแจ้งชื่อเมื่อเริ่มทำบัญชีใหม่
วิธีการบัญชีการร่วมค้า โดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้า แยกต่างหาก
ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
ช่องทางการจ่ายเงินสมทบ ม. 39 สะดวก รวดเร็ว
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญีต้องทำอย่างไรต้องไปติดต่อที่ไหนเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
หนี้สินที่เราสามารถประมาณค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ทราบว่า
เป็นสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยประเภทสมาชิก
ขอดูตัวอย่างรายงานการประชุมเสร็จการชำระบัญชีด้วยนะคะ
โรงพยาบาลต้องหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือเปล่าค่ะ (รายได้ค่านายหน้า)
เปลี่ยนแปลงกรรมการจากหุ้นใหญ่
ภาษีซื้อที่นำส่งแล้ว จะขอคืน!!!!
การดำเนินการกรณีเปิดกิจการเพิ่ม
สิทธิการเช่าอาคาร
การแสดงงบการเงินหรือเปิดเผยถึงกรณีที่เกิดการขาดทุน
อยากทราบว่าค่าภาคหลวงในธุรกิจแหมืองแร่ถือเป็นคชจ.ไหรือไม่
อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี
การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ธุรกิจบริการขนส่งต้องยื่นภ.ธ.40 หรือไม่และถ้าไม่ใช่ต้องยื่นอะไรคะ
ซื้อน้ำยาล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์บริษัท เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือไม่
การเสียภาษีในการให้เช่าบ้าน
จดทะเบียน vat ต้องทำอย่างไรบ้าง และทำที่ใหนคะ
จดทะเบียนพาณิชย์ย้อนหลัง
สินค้าล้าสมัย
ภาระภาษีจากการขายหุ้น
การคำนวณภาษีเงินนิติบุคคลจากกำไรสุทธิ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร
เผยยอดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
บัญชีงานระหว่างทำต้นงวด ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซนต์ค่ะ
การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
การโอนหุ้นต้องเสียภาษีหรือไม่คะ
สถานทูตหรือสถานกงสุลเรียกคืนภาษีค่าเช่าบ้านได้อย่างไรคะ
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายถ้าเหลือแล้วไม่ขอคืนทำอย่างไร
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
การรับจ้างทำของ หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
การให้เช่าทรัพย์สิน หรือการให้บริการอื่น
หนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีไหม
เอกสารที่ซื้อสินทรัพย์เป็นของปีก่อนๆ
ประเภทของธุรกิจ
ไม่ออกหลักฐานการรับเงินให้
อยากรู้ขั้นตอนการคิดเงินเดือนพนักงานในบริษัทเอกชนต่าง ๆ
ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทีกบัญชีอย่างไรค่ะ
มีพนักงานต้องจ่ายโอทีให้ แต่เงินเดือน จริงๆที่ยื่นประกันสังคมแค่ 5,000บาท
ห้างหุ้นส่วนสามัญหัก ณ ที่จ่ายโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.3ใช่หรือไม่
โทรศัพท์มือถือเป็นทรัพย์สินได้หรือไม่
เปิด หจก. จำเป็นต้องติดป้ายชื่อรึป่าว ถ้าไม่ติดจะผิดกฎหมายรึป่าว
คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ
การทำบัญชีสาขา
การจดทะเบียนเพิ่ม สาขาจะต้องทำอย่างไร
ประกาศกรมสรรพากร การปิดงบการเงิน
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเลข 10 หลักต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ไหม
หลักการตั้งราคารับงานบัญชี
คำนวณภาษียังไงนะ
ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
อยากได้ตัวอย่างการออกเดบิทโน๊ตเรียกเก็บเงินค่าสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ
การลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดามีไรบ้าง
ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยหรือไม่คะ
ประวัติความเป้นมาของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดนหัก ณ ที่จ่าย 3% สิ้นปีต้องทำอย่างไรบ้างคะ
การหักลดหย่อนคนพิการของนายจ้างหักลดหย่อนได้กี่เปอร์เซ็นต์
กรณีรายได้รับล่วงหน้า
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่จัดสรรและกำไร(ขาดทุน)ที่จัดสรรแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
การออกแบบฟอร์มคุมของในสต็อก
สต็อค กับ ภาษี
การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย
ใบขนกับอินวอยซ์ไม่ตรงกัน แก้ไขยังไงค่ะ
ไม่ได้ยื่น ภงด.51 เป็น?
เรื่องทุนจดทะเบียน ต้องเริ่มจากเท่าไหรค่ะ
อยากได้แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
การทำลายเอกสารทางบัญชี มีขั้นตอนอย่างไร เมื่อครบ 5 ปี
การบันทึกบัญชีกิจการแสวงหาผลกำไรและกิจการไม่แสวงหาผลกำไร
นายจ้างเดินทางไปสัมมนาต่างประเทศ สามารถเบิกได้หรือเปล่าค่ะ
การลงบัญชีของรายการบิลเงินสด
อัตราการคิดค่าเสื่อมราคา
การบันทึกบัญชีกรณียื่นเพิ่มเติม
ขอความเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ
การจดทะเบียนการค้าในการประกอบธุรกิจค้าขายมะพร้าว
ดอกเบี้ยรับ ที่ได้จากกิจการแล้วนำไปให้คณะกรรมการ ในบรัษัทกู้ยืม
การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เขาพระ เขาสูง
ค่าเช่าพื้นที่
การบันทึกบัญชีเช่าซื้อรถยนต์ ต้องบันทึกอย่างไร
เครดิตเงินปันผล เงินยืมกรรมการต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทกรณีมีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
กำไรสะสมนำไปทำอะไรได้บ้าง
อยากทราบว่างานระหว่างก่อสร้างอาคารและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร เขาคิดค่าเสื่อมราคากันอย่างไรค่ะ
สต๊อกเกินจริง ถูกสรรพากรปรับ บันทึกบัญชีอย่างไร
มีกรรมการลาออก และถอนหุ้นออกไป 2 คน
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม
การขอหนังสือรับรองธุรกิจ
ทรัพย์สินลิสซิ่ง
การบันทึกบัญชีส่วนลดเงินสดรับ
งบเปล่าต้องยื่นไหมค่ะ
อยากรู้การบันทึก ภพ.30
แจ้งยกเลิกเป็นผู้ทำบัญชี
ค่าเดินทางกลับบ้าน,ประชุม+เงินประกันชีวิตต้องยื่นภงด.1ใช่ไหมค่ะ
ข้อมูลจังหวัดพะเยา
การตรวจสอบบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านบาท
คณะบุคคล หมายถึงอะไร
ค่ารับรอง ค่าบริการ
เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการ
การยกเลิกบริษัทบันทึกบัญชียังไง
การขายที่ดิน ต้องเสียภาษีอะไรบ้างค่ะ
กรรมการไม่ต้องยื่นประกันสังคม
รายจ่ายที่ต้องบวกกลับมีอะไรบ้างค่ะและใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีชื่อลูกค้าสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้มั้ย
ยื่นภาษีซื้อรายเดือนเกิน
ข้อมูลจังหวัดแพร่
ห้างหุ้นส่วน ต้องการแปรสภาพเป็นบริษัท จำกัดจะต้องทำอย่างไร
การจดทะเบียนพาณิชย์
ขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5% หน่อยครับ
การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ที่คนเก่าจดไว้
ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
การวางแผนภาษีอากร
ขอความรู้เรื่องการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้กลางปี (ภงด.51) ขอคืนได้ไหมคะ
สินค้าถูกไฟไหม้ได้รับค่าชดเชยมาจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
ให้เช่าแท็กซี่ จะต้องจดทะเบียนแบบไหนดีคะ แนะนำที
อยากทราบอัตรค่าเสื่อมของส่วนปรับปรุงอาคารที่สรรพากรยอมรับ
ซื้อสินค้ามาไม่มี VAT สามารถนำไปขายโดยออกใบกำกับภาษีมี VAT ได้ไหมคะ
การจดทะเบียนพาณิชย์งานรับเหมา
ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
การแก้ไขรายการ ทางทะเบียนที่ไม่ต้องจดทะเบียน มีอะไรบ้าง
ซาบีน่า คอลเล็กชั่นสำหรับเด็กและวัยรุ่นเพื่อต้อนรับช่วงปิดเทอม
หลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม อยากทราบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร
ได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว
อยากจะเปิดบริษัทครับ ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ํา ใช้เงินขั้นต่ำเท่าไรครับ
คิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ย้อนหลัง ทำอย่างไรครับ
สมุดบัญชีรายวันทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี
ต้องการชั่วโมงฝึกงานเพื่อสอบเป็น CPAต้องฝึกที่ไหนค่ะ
ภงด.51 ต้องยื่นเมื่อไร
ทรัพย์สินสูญหาย ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
จ้างบริษัท รปภ เสียหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
ถูกสรรพากรบวกกลับเงินกู้ยืมเป็นรายได้ย้อนหลัง
การลงบัญชีเช่าซื้อ กรณีทำสัญญาแล้วแต่ขอเพิ่มเงินดาวน์อย่างไร?
การบันทึกบัญชีกรณี ลดหนี้ค่าประกันภัย
ข้อมูลจังหวัดลำพูน
เข้าใจภาษีเงินได้ครึ่งปี ไม่ต้องมีภาษีย้อนหลัง
ห้างหุ้นส่วนบริษัท จะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงได้หรือไม่
ในการประกอบอาหารอยากทราบว่าจะลงบัญชีอย่างไรและใช้ชื่อบัญชีอย่างไร
บริษัทจ้างชาวต่างชาติให้มาซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน 3 เดือนต้องหัก ณ ที่จ่ายไหม
ค่าโทรศัพท์มือถือกรรมการเป็นค่าใช้จ่ายไหม
รายชื่อ CPA สามารถหาข้อมูลได้จากตรงไหนบ้างค่ะ
บริษัทอยู่ระหว่างชำระบัญชี ต้องยื่นภพ.30 อีกหรือเปล่า
ข้อสอบเก่า Tax auditor
ภาษีจากรายได้ค่าเช่าบ้าน
การยื่นงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
การขอคืนภาษี
หากยื่น ภงด.90 เกินไปนี่ขอคืนไหมคะ
เอกสารที่ถูกต้องของค่าใช้จ่าย ที่สามารถนำไปยื่นภาษีได้ต้องมีลักษณะอย่างไร
เจ้าบ้านที่ยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ประกอบการ
การมีสิทธิ์ในประกันสังคมกรณีลาออกจากบริษัทมาตั้ง หจก.เอง
การส่งออกสินค้าของร้านค้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
การโอนชำระหนี้ผิด
ค่าเสื่อมราคารถยนต์
จัดตั้งคณะบุคคล ทำอย่างไรบ้างค่ะ
จดทะเบียนนิติบุคคลใช้คอนโดเป็นสถานที่ตั้งได้ไหมค่ะ
ออกใบลดหนี้ซื้อตามเป้าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือเปล่าครับ
ขอวิธีการลงบัญชีการนำเข้าสินค้า แบบT/T และแบบL/C
ออกใบกำกับภาษี จ่ายภาษีขายไปแล้ว และมีการออกใบลดหนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
การเสียภาษีของบ้านเทาเฮ้าส์ให้เช่า
ของขวัญวันแม่ โหวดให้คะแนนแสดงความคิดเห็นได้
อยากเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากเจ้าของคนเดียวเป็นนิติบุคคล
กิจการบริการมีงานแก้ไข สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหมค่ะ
กิจการชิปปิ้ง ต้องจดทะเบียนอย่างไรค่ะ
ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน บันทึกกี่ปี
คณะบุคคล สามารถหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่?
work permit ขาดต้องทำอย่างไรค่ะ
บิลเงินสดที่ถูกต้องนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้แต่อยากทราบว่านำมาคำนวณภาษีได้ไหมค่ะ
ภ.พ.01ต้องครอบคลุมลักษณะการทำธุรกิจหรือไม่
ซื้อรถนามบริษัท กับ เช่ารถกรรมการ
ภาษีซื้อจากค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าที่พัก สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
การเรียกตรวจสอบภาษีเงินได้ของดารานักแสดง
ค่าสอบบัญชี อัตรามาตรฐานอยู่ที่เท่าไหรค่ะ
จดทะเบียนเพิ่มทุนโดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นต้องลงบัญชีอย่างไรค่ะ
กิจการรับเหมาก่อสร้าง ใช้โปรแกรมบัญชีไหนดีคะ
การวางแผนภาษีเงินได้และการขออนุญาตทำงานกรณีว่าจ้างพนักงานต่างชาติ โดยกิจการ BOI
ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีและระยะเวลาการลงบัญชีเมื่อเกิดรายการค้าขึ้นในสมุดรายวัน, แยกประเภท
ใครเคยเปลี่ยนรอบปีบัญชีบ้าง ทำยังไงบ้าง
ภาษีซื้อไม่ขอคืน จากรถนั่งส่วนบุคคล เป็นรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายหรือป่าว ค่ะ
ประกอบกิจการขายแอร์ รับซ่อมแอร์ ติดตั้งระบบแอร์
ยกเลิกสัญญาleasing ก่อนกำหนดบันทึกบัญชียังไงดีค่ะ
การจดทะเบียนพาณิชย์ร้ายขายของชำ
การหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้าน
ปิดงบการเงินต้องระบุชื่อผู้สอบปีถัดไป
ทรัพย์สินที่อยู่ต่างจังหวัดจะตรวจอย่างไร
ยื่นแบบ ภงด 91 ไว้ผิดกลุ้มใจจัง
เสีย vat และ หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่
รถยนต์ที่นำมาใช้ในกิจการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
เงินขอคืนภาษี รับเป็นเงินสดหรือเช็ค่ค่ะ
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ 91 ยื่นตอนไหน
ยื่นภาษีของ หสม
คณะบุคคล ต้องเป็นกิจการที่ไม่ค้ากำไรเท่านั้น จริงหรือ
ขายของให้บริษัทที่ได้รับ BOI ต้องเปิดใบกำกับภาษีหรือป่าว
ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
อยากทราบระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัท
ขายที่ดินที่ได้มาจากมรดก ต้องเสียภาษีหรือไม่
เปลี่ยนเงินยืมไปเป็นการเพิ่มทุนได้ไหม?
กิจการร้านค้าปลีกต้องงเสียภาษีอย่างไร
จ่ายค่ารับรองอย่างไรไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
การบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของค่าโทรศัพท์ผู้จัดการ
การจดทะเบียนพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์เกี่ยวกับสินค้าบริโภคเพื่อความสวย ความงาม
การลงเป็นค่าใช้จ่ายของใบสำคัญจ่าย
บันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการร่วมค้า
สถานตากอากาศบางปู
ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คืนสิทธิผู้ประกันตนที่ขาดส่งเงินสมทบ
ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี
ข้อมูลจังหวัดลพบุรี
มาตรฐานการบัญชีกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ภาษีชาวต่างชาติ
เรื่องค่าธรรมเนียบใบอนุญาติผู้สอบบัญชี
งบดุลสามารถเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนได้ไหมค่ะ
ลดหนี้เนื่องจากใบกำกับหาย ทำยังไงค่ะ
ถามการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
ต้องการเปิดสาขาในประเทศไทย บริษัทแม่อยู่ต่างประเทศ
ค่าอบรมสัมมนา ที่กิจการออกให้ลูกจ้างบันทึกค่าใช้จ่ายได้ไหม
ถ้าเปิดบริษัทที่บ้าน แล้วที่บ้านไม่มีคนอยู่
การวางระบบบัญชี
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมหาชนคือเงินเดือนหรือเปล่าคะ
ผมอยากขอความรู้เรื่องการจดทะเบียนร้านค้าครับ
เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทำอย่างไรบ้าง
ค่าเสื่อมราคาเล้าไก่
การอบรม CPD เปิดอบรมเมื่อไรค่ะ
อยากทราบว่า ใบสำคัญรับใช้ในกรณีไหนค่ะ
จ่ายเงินค่าตำรวจ ลงบัญชีอย่างไรค่ะ
ออกใบหักรวม แต่จ่ายเช็คแยกและคนละเดือน ที่ถูกต้องออกใบหักและวันที่ตามอะไร!
ได้รับแบบยื่นภาษีที่บริษัทยื่นให้ และได้รับเงินคืน แต่ผมไม่เคยได้รับเงินตรงนั้นเลยครับ
การคิดภาษีจากเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง ทำงานเกิน 10 ปี และกองทุน ฯ
ค่าซ่อม + อะไหล่รถบริษัท สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้ไหม
มีการโอนสินค้าล่วงหน้า(ต่างประเทศ) แต่มีการเปลี่ยนสินค้าบางรายการซึ่งราคาไม่เท่ากัน
ขอ คืนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่หักผิดไป ลงบัญชีอย่างไรค่ะ
เรื่องผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย
วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ถ้ามีการจดทะเบียนไว้ผิดจะแก้ไขได้หรือไม่
ผู้สอบบัญชีสามารถลงวันที่ย้อนหลังในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่
คนโสด ควร ทำเอกสาร ระบุผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์
การประกาศหาลูกค้าของสำนักงานบัญชี
เงินโอนต่างประเทศ จะจะบันทึกรับชำระหนี้กับจ่ายชำระหนี้อย่างไร
ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไร
ขอแบบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
กิจการขายระบบท่อ
รับทำบัญชี
งบการเงินมูลนิธิ ต้องยื่นหรือไม่
ใบหักณที่จ่ายต้องออกเอกสารกี่สำเนาค่ะ
มาตรฐานการบัญชีที่จะปรับปรุงในเรื่องต่างๆ และออกใหม่ในปี 2550 มีอะไรบ้างค่ะ และจะออกมาใช้เมื่อไร
บริษัทฯ เพิ่มทุนในงบดุล ก่อนแล้วค่อยจดทะเบียนที่กรมพัฒนฯ ได้หรือไม่
มีคอนโด จะปล่อยเช่า แต่จะให้เป็นรายได้คณะบุคคลจะทำอย่างไร
จะยกเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวก่อนกำหนดต้องทำยังไง
จ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ เคาร์เตอร์เซอร์วิส
ถ้าพนักงานเข้าทำงานไม่ครบเดือนได้รับเงินเดือน 800 ต้องหักประกันสังคมไหมคะ
ถ้าเราลืมหัก ณ ที่จ่าย จะยื่นเพิ่มเติมย้อนหลังได้หรือไม่
การสอบ TA การบัญชี
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ค่าดอกเบี้ยจ่าย
ข้อมูลจังหวัดตราด
หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไรและถ้าเป็นปี 2546
ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่
การตีราคาทรัพย์สิน
ได้รับสินค้าตัวอย่างมาฟรี ๆ นำมาเป็นทรัพย์สินของกิจการได้ไหม
เบี้ยปรับ - ค่าปรับจราจร ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
วิธีนับชั่วโมงอบรมของผู้ทำบัญชีมีเงื่อนไขอย่างไรค่ะ
การคิดค่าเสื่อมราคา ต้องคิดกี่ปีค่ะ
ทำงานเป็น Freelance แล้วอยากตั้ง หจก. มาลดภาษี มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
มาตรา 79/4 คืออะไรค่ะ
เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ
การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่
สัญญาเช่าการเงินกับเช่าซื้อต่างกันอย่างไร
คณะบุคคลการบัญชี ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
อยากจะตั้งบริษัทออแกไนเซอร์ขนาดเล็กแบบมีคนจัดการแค่ 3 คนต้องทำอยากไร และเสียค่าใช้จ่ายยังไง
การสมัครผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี
ผู้สอบบัญชีจะรายการการสอบบัญชีแบบไม่แสดงความเห็น
หมายเหตุประกอบงบการเงินคือ
มาตรการลดหย่อนภาษี 'สึนามิ'
จ่ายเงินค่าบริการต่างประเทศ ต้องคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตรา 8% หรือ 15%
จัดทำรายงานสินค้า
กรณีเปิดกิจการใหม่ต้องจัดระบบเอกสารอย่างไรครับ
ขอทราบความแตกต่างระหว่าง RETENTION กับ BALANCE PAYMENT
ดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อลิสซิ่ง
บุคคลธรรมดาสามารถจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือเปล่าครับ
อยากทราบว่างบการเงินประจำปีของบริษัทจำกัด ต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์
ทฤษฎีการจัดทำงบการเงินรวม
การอบรมและสัมนา
ประชาคมอาเซียน
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
สิทธิในการเป็นผู้ทำบัญชี
เรื่องรายการลดหย่อน ภงด. 90 หน่อยครับ
วิธีการเพิ่มทุน
การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ
ภงด.51,ภงด.91
เงินได้พึงประเมินของร้านค้าขาย หมายถึงรายได้ทั้งปีหักค่าใช้จ่ายเหมา 80 % ใช่ไหมครับ
การบันทึกในใบสำคัญ
รันเลขที่ใบกำกับภาษีขายซ้ำต้องทำอย่างไร
ลูกค้าขอของขวัญจับฉลากปีใหม่บิลค่าของขวัญลงบัญชีได้ไหม
ได้รับส่วนลดจากการขายสินค้าได้ตามเป้า จะลงบัญชีอย่างไรค่ะ
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
การจัดการบัญชีปิดร้านขายวัสดุแต่มีรับเหมาเข้ามาเกี่ยวข้อง
รูปแบบของการร่วมค้า
คณะผู้แทน Lao?s LICPA เข้าศึกษาดูงาน(เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2552)
กิจกรรมอบรมสัมมนา : “ก้าวสู่ IFRS ปี 2554″ หลักสูตรที่ 6 IAS 11, IAS 18
จำนวนรายการที่จะทดสอบ พิจารณาจากอะไร
เมื่อย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนชื่อร้าน หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
ทำขนมส่ง ลูกค้าใหม่ต้องการเปิดหลายสาขาโดยใช้ยี่ห้อขนมของเรา อยากทราบว่าเราต้องเสียภาษีแบบไหนค่ะ
การลงบัญชีค่าไฟฟ้า
ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี
หักภาษี ณ ที่จ่ายจากกรจ่ายเงินปันผลต้องหักเท่าไรค่ะ
ข่าวการใช้ แบบ ส.บช.3 ใหม่
ขอคำแนะในระบบบัญชีฝากขาย ร่วมตอบคำถามนี้
ขอคำแนะนำการจดทะเบียน
อยากทราบวิธีทำ สต็อก รถมอเตอร์ไซค์
ปิด หจก. ต้องทำอะไรบ้าง
ค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเงินได้เงินได้ตามมาตรา 40( ? ) ใดคะ
ทำประกันชีวิตให้บิดา-มารดา หรือบุตร นำไปหัก ภาษีได้มั๊ยครับ
การหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ป่น
บริษัทฯส่งพนักงานไปสัมมนา ภาษีซื้อ ขอคืนได้หรือไม่
ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่
เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร
การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
การนับ ชม. CPD
กรณีขาดทุน แต่มีกำไรชำระเกิน จาก ภงด.51
ค่าเบี้ยเลี้ยงจ่ายให้พนักงานลงบัญชีอย่างไรค่ะ
การเป็นผู้ทำบัญชี ต้องจบหลักสูตรอะไรค่ะ
ภาษีขาย คือภาษีอะไรค่ะ
คิดค่าล่วงเวลาอย่างไร
การเสียภาษีกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ที่ดินโดยเสน่หาระหว่างพี่กับน้อง
จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับหน่วยงานราชการ ต้องทำยังไง
ค่าซ่อมรถพนักงานนำมาเบิกบริษัท บันทึกบัญชีอย่างไร
ขอทราบรายละเอียดการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเตอร์เน็ต
ลบข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
การเรียกชำระเงินเพิ่ม
การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
ถ้าผู้ทำบัญชีต้องบันทึกบัญชีตามความต้องการของเจ้าของกิจการ
ค่านายหน้า
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษาหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่
เป็นโฟแมนคุมงานก่อสร้างต้องเสียภาษีรายได้ประเภทอะไรค่ะ
คิดค่าแรงและO.T.ของวันหยุดนักขัตฤกษ์ กับวันหยุดปกติ คิดอัตราเท่าไร
ส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากเลิกกิจการ
ลูกค้าไม่ยอมหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายค่ะ ใครผิดค่ะ
การเคลม Vat ตั๋วเครื่องบิน
กรอกที่อยู่ของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.53 ผิด
การรายงานประจำเดือนของสำนักงานบัญชี
การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยใช้ E-mail
กฎหมายใหม่ NAPEs เรื่องค่าเสื่อมราคา
การส่งเสริมการลงทุน
การรับบรรทุกของส่งออก
การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
บทบาทของนักบัญชีในปัจจุบันและอนาคต
ไม่ได้ไปอบรมเพื่อเก็บชั่วโมง ต้องทำยังไงค่ะ
ธุรกิจ BOI เราสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายเขาได้หรือไม่
ได้รับค่าส่งเสริมการขายจากบริษัทที่เราซื้อของต้องเปิดVATขายเปล่าค่ะ
เปิดร้านอาหารสามารถเปิดเป็นคณะบุคคลได้หรือไม่
กรณีไม่ต่ออายุของสภาวิชาชีพจะมีผลอะไรไหม
การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีโอนเงินค่านายหน้าไปต่างประเทศ
คิดเงินภาษีบำรุงท้องที่เกิน
แบบฟอร์มรายงานสินค้าสูญหาย
การขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี พื้นที่น้ำท่วม
หลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
สัมมนาพิจารณ์และเตรียมความพร้อมการนำมาตรฐาน ISQC 1 และ ISA 220
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
ไม่ทราบว่าโทรทัศน์ที่ได้แถมจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือสินทรัพย์
กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่
เปิดบริษัทขายยางรถยนต์ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
จดทะเบียนบริษัทแล้วแต่ยังไม่ได้ขอมีเลขผู้เสียภาษี
เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใน บอจ.5
ระยะเวลาในการยื่นเอกสารหลังจากรับชำระค่าหุ้นที่เหลือ
กรณีสินค้าสูญหาย ระหว่างการส่งสินค้าให้ลูกค้า จะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้อย่างไร
ตั๋วอาวัลกับตั๋วสัญญาใช้เงินแตกต่างกันอย่างไร
จ่ายค่านายหน้าให้พนักงานในบริษัทจะต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายเลย
การลงรายงานภาษีซื้อกรณีซื้อทรัพย์สินบริจาคให้รัฐ
ข้อมูลอำเภอปราณบุรี
สามารถประมาณจำนวนเงินที่มีผลกระทบได้อย่างแน่นอน ควรจัดทำอย่างไร
กฎกติกาการใช้บอร์ด เด็กบัญชี
โทรมาบอกให้ไปเสียภาษี เนื่องจากยื่นเรื่องขอลดหย่อนบิดา
กระทู้แจ้งทำผิดกฎ
การเปิดบัญชีในต่างประเทศ แต่ที่ตั้งอยุ่ในไทย ทำได้ไหมค่ะ
ค่าอุปกรณ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนค่ะ
ฐานภาษีตามามาตรา 79/1(1)
การเสียภาษีกรณีขายขิงในที่สาธารณะที่เก็บโดยเทศบาล
รับจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องหักภาษี ณที่จ่ายที่กี่% คะ
หัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีจ่ายเงินมัดจำ
ถ้าอยากเปิดบริษัทนำเข้า-ส่งออกผลไม้ต้องจด ภาษีอะไรบ้าง
ยื่นภงด.53 ภาษีไม่ครบ
ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี
ยกเว้นภาษี
วิธีนี้ทางสรรพากรยอมรับตลอด (หลาย ๆ ราย และส่วนใหญ่) ข้อนี้อาจมีผลต่อการรายงาน
วางแผนภาษีต้องทำอย่างไร
ต้นทุนของสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไหนค่ะ
ใบกำกับภาษีขายของการรับบริการ
สรุปว่าการวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย และสินทรัพย์ มีวิธีการอย่างไร
ค่าสัมมนา การอบรม
ภาษีโรงเรือน และภาษีป้ายจ่ายเมื่อไร
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเวบไซค์ต้องเสียภาษีอย่างไร
หลักเกณฑ์ "การออกใบลดหนี้"
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง 4 ประตู (จดทะเบียนเป็นรถเก๋ง)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขาย
ผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี
รายได้เงินปันผล
พรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับชาวบ้าน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่
การแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ต้องทำอย่างไร
บริษัทโดนฟ้องล้มละลาย มีผลต่อผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง
คิดค่าเสื่อมราคา
การวางแผนภาษีอากรของกิจการทำหนังสือ
การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรม(หาในหนังสือแล้วไม่มี)
ทำไมต้องเสียภาษีโรงเรือน? หน้าที่ใครต้องเป็นผู้เสียภาษีนี้?
ค่าเลี้ยงส่งพนักงาน และค่าเลี้ยงรับรองพนักงานใหม่
การหักค่าเสื่อมของอพาร์ทเมนท์ให้เช่า บันทึกได้กี่ปี
บริษัทค้างจ่ายเงินเดือนแต่พนักงานก็เบิกล่วงหน้าไปแล้วบางส่วนพอสิ้นเดือนเราจะบันทึกบัญชียังไงค่ะ
การบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของการไหว้เจ้า และตั้งศาลพระภูมิ
กระบวนการจัดทำบัญชี
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี
หลักเกณฑ์การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้เหลื่อมเดือน
ดูรหัสประเภทธุรกิจ
การจดทะเบียนพาณิชย์เรื่องค่าธรรมเนียมและเงินทุนที่ใช้
การพัฒนาความรู้ในการอบรมหรือสัมนา
การลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์กรณีจ่ายเงินปันผล
ถึงผู้ทำบัญชี จากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี
นิติบุคคลในประเทศไทยมีเยอะไหมครับ
จะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้อย่างไร
ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
เปิดร้านเสริมสวย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติสอบบัญชี
การวางแผนภาษี
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภงด.90,91(2)
บริจาคทรัพย์สินให้วัด
ซีดีเกี่ยวกับการอบรมพนักงาน
สัญญาเช่าของธุรกิจ
แบตตารี่ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
โปรแกรมบัญชีดีดี มีที่ไหน
การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม
ดราฟท์กับตั๋วแลกเงินต่างกันอย่างไร
ภาษีมูลค่าเพิ่มและหัก ณ ที่จ่าย เหมือนกันไหม
การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยธนาคาร ตอนสินปี
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่ไม่ได้จ่ายค่างวด
มีการซื้อ vat แต่ไม่ได้หักเบิกบัญชีกระแสรายวัน
ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทขององค์กรธุรกิจ
การจัดการกับช่องโหว่ ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มอบโล่สถานพยาบาลในดวงใจ
จดทะเบียนที่ตั้งของสำนักงาน ผิดจะต้องทำอย่างไร
วันที่ในรายงานผู้สอบ
ใครว่างรับทำบัญชีส่วนตัวไหมครับ ต้องการด่วนครับ
พี่ๆ ในบอร์ดนี้ มีใครรับทำบัญชี ยื่นภาษีอากรบ้างครับ
ใบสั่งจากตำรวจ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่
มาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต้องใช้ของปีไหนค่ะ
สอบถามรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
วิธีการคำนวณภาษีของคณะบุคคลทำอย่างไร
การบันทึกบัญชีในการจ่ายชำระหนี้เกินและรับชำระหนี้เกินยอดลูกหนี้
ขอคำแนะนำเรื่องถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใบลดหนี้แบบมี vat
อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายตัวไหนบันทึกเป็นค่าซ่อมแซมตัวไหนบันทึกเป็นทรัพย์สิน
การยื่นภาษีในการโอนกิจการให้บุคคลอื่น
สอบถามเกี่ยวกับ ค่าลดหย่อนบุตร
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไม่ยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษี
เมื่อเลิกประกอบพาณิชยกิจแล้ว ผู้ประกอบพาณิชยกิจควรทำอย่างไร?
ตลาดอีคอมเมิร์ซแรง เว็บไทย มาจากปัจจัยการขยายตัวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทําไมค่าธรรรมเนียมใบอนุญาตสอบบัญชีจึงแพงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากเดิมจ่ายให้
ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีทางอินเตอ
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกระทรวงพาณิชย์แล้วต้องทำอย่างไรต่อ
ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน
การรับรู้รายได้จากการฝากขาย บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ภาษีซื้อรถยนต์ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถบรรทุกบันทึกอย่างไร
บริษัทไม่ได้ยื่น ภพ30มา 2 เดือนแล้วครับ
ผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
การยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพานิชย์และกรมสรรพากรต้องยื่นเมื่อใด
ค่าทางด่วน รถยนต์นั่งของบริษัทที่ให้กับกรรมการ ลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้มั้ย
นักบัญชีอิสระ : อาชีพทำเงินในทุกสภาพเศรษฐกิ
ขอสอบถามเกี่ยวกับวันที่ในใบกำกับภาษีค่าบริการ
กิจการต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ของสินทรัพย์อย่างไร
รายงานการชำระบัญชี ต้องทำอย่างไรค่ะ
ขอรายละเอียดโปรแกมการตัดสต๊อกหน่อยค่ะ
บัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
กรณีเกี่ยวกับสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท และงบการเงิน
ไม่ได้ประกอบกิจการอะไร ปิดกิจการได้หรือไม่
จะรับรู้กำไรจากการขายโรงงานได้หรือไม่ อย่างไร
ภาษีของคณะบุคคลโรงเรียนสอนภาษา
คณะบุคคลตกลงต้องทำบัญชีรับ-จ่ายเปล่านี่ งงจัง
หจก.แตกต่างบจก.อย่างไรและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างค่ะ
โอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถยนต์นั่งให้แก่บริษัทในเครือ
การจัดตั้งคณะบุคคล ต้องมีกี่คน
เงินกู้ยืมกรรมการ กรรมการไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่
เรียกชำระค่าหุ้นไม่ครบทำให้งบการเงิน กับ บอจ.5 ไม่ตรงกันทำอย่างไร
จะสามารถจัดตั้งสำนักงานสาขาในไทยอีกได้หรือไม่ แล้วจะต้องเสียภาษีอย่างไร
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่)
การจัดทำโครงการประเมินบริษัท
อัตราภาษีเงินได้
อยากถามศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษ
ตึกในสัญญาเช่าที่ดิน
ถ้าจะปิดบัญชีจะต้องทำอย่างไรก่อนคะ..
กิจการมีลูกหนี้ค้างชำระกี่ปีค่ะ ถึงจะตั้งหนี้สงสัยจะสูญค่ะ
ขอตัวอย่างการเขียนระเบียบข้อบังคับบริษัท
การคำนวณจุดสั่งซื้อ คำนวณอย่างไร
ค่าเสื่อมราคาของคอมฯ ตามมาตรฐานการบัญชี
การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
ผู้ขายคืนเงินส่วนลดการค้าให้ เพราะซื้อถึงเป้า แต่ขอหักณที่จ่าย 3%
จะไปประมูลงานวิ่งรถตู้ จำเป็นต้องไปเปิดจัดตั้งเป็น หจก.
ธุรกิจจัดส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ มีภาระภาษีอะไรบ้าง
บริษัทได้ทำสัญญาค้ำประกันร่วม ต้องนำมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ด้วยหรือไม่
ใบกำกับภาษีที่ออกโดยคอมพิวเตอร์ ถ้าราคาจะใช้ปากกาขีดแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือไม่
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ควรเปิดกิจการเป็นรูปแบบไหนดีที่สุด
ค่าขนส่งสินค้า ถือเป็นต้นทุนขาย หรือ ค่าใช้จ่ายในการขาย
การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด
ขอคำแนะนำพึ่งจดทะเบียนบริษัทใหม่
เอกสารในการวางบิล
ค่าใช้จ่ายในกิจการ
ตัวแทนเพื่อขายสินค้า
ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี
หากแปลสภากิจการ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ใช้วัตถุที่ประสงค์เดิม
การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
จดทะเบียนพานิชย์แบบใหนดี
ขอข้อมูลวางแผนภาษี สำหรับการทำธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพ
กฎหมายใหม่ เกี่ยวกับการจดจัดตั้ง หจก.มีอะไรบ้าง
บัญชีภาษีซื้อ จะเครดิตคืนกับลงเป็นรายจ่ายมีค่าเท่ากันไหม ต่างกันอย่างไร เพราะอะไร
จ้างรถบรรทุก บริษัทจ่ายค่าขนส่งให้บุคคลธรรมดาต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราเท่าไหร
การหักลดหย่อนประกันชีวิต บุคคลธรรมดาปีนึงได้เท่าไหรค่ะ
ยื่นภาษีซื่อที่ไม่ใช่ของกิจการในภพ.30 แก้ไขอย่างไรค่ะ
บริษัทเพิ่งตั้งกิจการกำลังจะจ้างให้เขาเซ็นต์งบให้ เขาคิดตามรายได้จากบริษัทใช่หรือไม่
ซื้อเครื่องจักรแล้่วทำลิซซิ่งจะบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
แนวทางการจัดการภาษีเกี่ยวกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีอะไรบ้าง
การทุจริตขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเท็จ
บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้หรือไม่
ขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบบัญชีเบื้องต้น
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ถูกขโมย
ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น
รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี เงินกองทุน
นายจ้างจะทำอย่างไรเมื่อค้างชำระเงินสมทบ
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อใด
กำลังขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของบุคคลธรรมดาต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
เอกสารทางบัญชีต้องเก็บเอกสารอะไรบ้างค่ะ
คุณสมบัติของผู้สอบ CPA มีอะไรบ้าง
แบบฟอมร์ใบกำกับภาษี
อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล
อยากรู้วิธีการลงบัญชี
ลดหย่อนภาษีบุคคล หักค่าใช้จ่าย60% ไม่เกิน 1 แสน
ดอกเบี้ยเงินกู้กรรมการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
ค่าอากรขาเข้าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าตัวอย่างบันทึกบัญชีอย่างไร
การบันทึกบัญชีซื้อสินค้า และการขอใบลดหนี้แต่ไม่ต้องคืนสินค้า จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรคะ
ใบเสร็จค่าไฟเป็นชื่อของบุคคล บันทึกค่าใช้จ่ายอย่างไร
การสร้างอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างมาขอ คืนได้หรือไม
ชนิดของต้นทุน
ใบ ภพ.30 หาย
การเปลี่ยนรอบบัญชี
ตรวจสอบที่อยู่ลูกหนี้
การแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนจะต้องมีในกรณีใด้บ้าง
เงินเดือนพนักงาน จ่ายเป็นเงินสดได้หรือไม่
ยกเว้นภาษี กิจการBOI มีเงื่อนไขอย่างไรค่ะ
เอกสารที่ต้องใช้ในการยกเลิกบริษัทจำกัดมีอะไรบ้างครับ
ผมจะปิดบริษัท
อายุความของใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
สัญญาเช่าซื้อรถผ่อน บันทึกบัญชีอย่างไร
แก้ไขชื่อกรรมการ และที่อยู่บริษัท
ค่าต่อสมาชิกหนังสือธรรมนิติ ยื่น vat ได้หรือไม่ค่ะ
งานจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ ตัดสต๊อคและออกใบกำกับภาษีอย่างไร
โดนหัก ภาษี ณ ที่จ่ายแทนแต่ไม่ไดรับเงินจริง
บันทึกบัญชีชำระค่าสินค้าด้วยเช็คกำหนดวันที่เป็นสองงวด เราจะบันทึกยังไง แล้วเเช็คเด้งบันทึกยังไง
ใบกำกับภาษีเดิม กรณีย้ายสถานประกอบการ
การบันทึกบัญชีการรับเงินค่าสินไหมทดแทน
ขอจดทะเบียนพาณิชย์
กระดาษทำการ
เงินจ่ายล่วงหน้า
การค้าระหว่างประเทศ
หนี้สูญ
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี
เตือนผู้ประกันตนและประชาชน อย่าหลงเชื่อ
หนังสือ พระราชบัญญัติ การ บัญชี
กิจการขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระและยอมให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสิน
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา มีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับลูกหนี้อย่างไร
เรียนโทอยู่ ลงวิชาบัญชีบริหาร กับ ภาษีอากร อยากได้ A ต้องทำยังไง
การจ่ายเงินปันผลให้หุ้นส่วนต้องทำอย่างไรค่ะ
เปิดกิจการใหม่ ต้องทำอย่างไร
การกรอกภงด50
ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์พนักงาน
อยากทราบว่าการออกใบกำกับภาษี เป็นชุด มีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะ
แจ้งกิจการที่รับทำบัญชีและแจ้งยกเลิก
เปิดบริษัทใหม่ ต้องยื่น ภพ.30 ใหม
รายได้ - ค่าใช้จ่ายของหจก. ให้เช่ารถยนต์
การประกอบกิจการนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้
การออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน
ชื่อนิติบุคคล สถานะ "ร้าง" คืออะไร เราสามารถเอาชื่อไปใช้ได้ไหมอ่ะครับ
การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
หนังสือหัก ณ ที่จ่าย
การบันทึกต้นทุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การบันทึกบัญชีเงินมัดจำ
ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
การฝากขายสินค้า
พอดีปิดห้างหุ้นส่วนแล้วตั้งแต่ปี 48 แต่ทำไมสรรพากรยังมาตรวจอีก
การโอนเงินไปต่างประเทศ
สาเหตุใดที่ทำให้การร่วมค้าล้มเหลว
รายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
ตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ได้ที่ไหนคีะ
ความรู้เตรียมการก่อนซื้อโปรแกรมบัญชี
การลงบัญชีเงินออมสะสมที่บริษัทจ่ายให้
ข้อมูลจังหวัดกระบี่
การวางแผนภาษี
การเลิกบริษัทจำกัดในกรณีต่างๆ
มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสำนักงานบัญชีสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่
ต้นทุนเครื่องจักร
นำส่งภาษีหักณ.ที่จ่าย ของนิติบุคคลเถื่อน
ค่าทำขวัญ ที่จ่ายให้กับพนักงาน
สำเนาใบเสร็จรับเงิน ตัวจริงหาย
ธุกิจอพาร์ทเม้น การจดvatและการไม่จดvat,มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร
การบันทึกบัญชี กรณี ขายสินค้าส่งออก ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ต้นเดือน
ค่าธรรมเนียมธนาคารเป็นต้นทุนได้หรือไม่
แจกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานให้พนักงาน
บริษัทจ่ายค่าขนส่ง ให้กับคณะบุคคล
เงินจ่ายล่วงหน้า(Advance payment ) สิ้นปีต้องคำนวนเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีมั้ย
หจก. ไม่เคยทำบัญชีเลย เดินไปบอกสรรพากรให้คิดค่าภาษีได้ไหมคะ
ขอคำปรึกษาเรื่องการเปิดสำนักงานบัญชี
กรณียื่นคำขอจดทะเบียนล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
การแสดงรายงานฝากขายในงบการเงิน
คลอดบุตร แล้ว อย่าลืม!! ยื่นรับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรด้วย
กรมพัฒนาชุมชนเดินหน้าคัดสรรสินค้าโอทอป
เงินเดือน 12,000 ต้องเสียภาษีหรือเปล่า
ทรัพย์สินของบริษัท จำเป็นต้องมีไหมครับ
ไม่ได้ยื่น ภ.พ.30 ปี2547 ต้องทำอย่างไรค่ะ
การหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ออกให้เจ้าของบ้าน
ฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่ ต้องเป็นแบบฟอร์มแบบไหนค่ะ
ขั้นตอนการเป็น Tax Auditor ต้องทำอย่างไรค่ะ
บันทึกยังไงดีคะ ถ้าซื้อรถเป็นทรัพย์สินเงินผ่อนค่ะ
ส่งหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลังได้ไหมค่ะ
เช่ารถพร้อมคนขับหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่
ตั้งเป็นคณะบุคคลเพื่อเปิดร้านกาแฟ
กรมสรรพากรเตือนบริษัท ฯ ยื่น แบบ ภงด.50
ธุรกิจ Nursery (รับเลี้ยงเด็ก ) บันทึกบัญชี เหมือน นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการใหม
กิจการค้าปลีก ถูกเจ้าหน้าที่สรรพากร บอกว่าเสียภาษีน้อยเกินไป
เอกสารที่ต้องใช้ในการยกเลิกป้าย
การเปลี่ยนรอบบัญชี
การหักค่าใช้จ่ายกรณีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ตัวอย่างรายงานการยกเลิกสมาคม
การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ
ผู้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ชื่อภาษาต่างประเทศเราจะขอใช้ได้หรือเปล่า
ค่าปรับ ยื่นแบบช้าเท่าไร
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน
ขายสินค้าให้กับองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษี ต้องออกบิลยังไงคะ
นำรถยนต์ไปรีไฟแนนซ์ใหม่
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเสียภาษีอะไรบ้าง
ธุรกิจผลิตน้ำปลา ต้องจดทะเบียนการค้าอะไรหรือไม่
การออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
ส่งออกสินค้าตามราคา CIF กับ FOB
เป็นข้าราชการครู จดคณะบุคคลได้หรือไม่
ค่าเช่ารถ หรือ ค่ารับจ้างเหมารถบริการ และหัก ณ ที่จ่ายต่างกันหรือไม่
เงินกู้สัวสดีการพนักงาน บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
กรณีที่บริษัทจ่ายค่า Maintenance เครื่องจักร ให้กับต่างชาตต้องหัก ภงด. หรือไม่
ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร
การหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความแตกต่างกับการวางแผนภาษีอย่างไร
เงินทดลองจ่าย
คิดค่าเสื่อมทรัพย์สินกรณีเช่าโรงงาน
ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง
เงินกู้ยืมหุ้นส่วนผู้จัดการ
วิธีการบัญชีร่วมค้า
พระที่นั่งเพนียด
มีบัตรประกันสุขภาพอยู่แล้ว จะไม่ทำประกันสังคมได้หรือไม่
การต่ออายุของผู้สอบ
อยากยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต ทำอย่างไรค่ะ
การทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไปต้องทำบัญชีอะไรบ้างค่ะ
การออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
การคำนวนภาษีโรงเรือน
อยากทราบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
อยากตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ทำอย่างไรถึงจะสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ CPA
จำนองที่ดินกับธนาคาร ไม่ทราบว่าบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
ภงด.53 ยื่นเกินไป 1 รายการทำไงคะ
ค่ามาจิ้นหรือส่วนลดเงินดาวน์รถยนต์ที่ให้ลูกค้าทำใมบริษัทลงเป็น40(2)
ค่าปรับล่าช้าคีย์ยังไง
ส่งออก อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ไปต่างประเทศ จะเรียกคืนภาษีอะไรได้บ้างครับ
อยากทราบวิธีคำนวณการวัดพื้นที่ของการเสียภาษีโรงเรือน
หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 70 ของ ภ.ง.ด.90 คือยังไงคะ ช่วยบอกทีค่ะ
ปิดคณะบุคคลทำอย่างไรค่ะ
การส่งเสริมการลงทุนมีประโยชน์กับภาษีเงินได้อย่างไร
การลดหรือเพิ่มสำนักงานสาขาจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยหรือไม่คะ
บริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั้งหมดได้ไหม
ให้เช่าบ้านเสียภาษีอย่างไร
ดูแล ลูกเรือบางกอก แอร์เวย์ส เต็มที่
กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จดเป็นหุ้นส่วนได้ไหม
คอมอืด ช้า เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
ภงด 90 โสด+มีเงินได้ 25,000 ต่อปี ต้องยื่นหรือไม่
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ที่ใช้ภาษีซื้อได้หรือไม่คะ
วิธีคิดดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดจ่ายแต่ละเดือน คิดยังไงค่ะ
ภงด51 ยื่นตอนไหน
การเช่าช่วง ใครจ่ายภาษีโรงเรือน
อายุการยื่นภาษีซื้อ (กรณีเปลื่ยนที่อยู่)
อยากความแตกต่างระหว่าง คณะบุคคล vs ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ผู้ออกหนังสือรับรอง
เงินเดือนเท่าไรถึงจะถูกหักณที่จ่าย
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร
คณะบุคคล มีรายได้จากค่าที่ปรึกษา
กรรมการเรียนป.โท เป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ค่าชดเชยค่าเสียหายกรณีรถบริษัทขับรถชนมอเตอร์ไซด์
รายได้เกิน 1,800,00 รับงานกับเทศบาล จะจดเป็นคณะบุคคล,ห้างหรือบุคคลธรรมดี
เงินโอนกับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
การโอนเงินมาจากต่างประเทศ
รถยนต์ไม่เกิน10ที่นั่งซื้อมาเมื่อจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะเมื่อให้เช่ามีVATหรือไม่
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการงลบัญชี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วัดเขาวัง
วัดบรมพุทธาราม
ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจะต้องมีหน้าที่อะไร
ผู้ให้เช่า เปลี่ยนเลขที่ห้อง ของสำนักงานจะต้องดำเนินการอย่างไร
รายงานการประชุม ตัวอย่าง
การกำหนดรหัสบัญชี
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนสินค้าขาย
จะกรอกภงด 50 อย่างไรดี
ร้านขายของชำที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ต้องจดทะเบียนอะไรไหมค่ะ
เขตจอมทองขึ้นกับสรรพากรพื้นที่ไหน
เงินจ่ายให้ครั้งเดียวตอนออกจากงาน
กรอก ภงด50
เรื่องภาษีซื้อต้องห้าม
มีมาตราฐานฉบับใดบ้างที่เกี่ยวกับลูกหนี้
ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับทางราชการ พอหมดระยะเวลาเช่าบริจาคให้
ข้อแตกต่างกฎหมายภาษีอากร-มาตรฐานการบัญชี
กิจการที่ได้ยกเว้น vat กับ vat 0 มีอะไรบ้างค่ะ
การตีราคาและการบันทึกบัญชีสำหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทำอย่างไรตะ
เมื่อนายจ้างได้รับเงินประกันสังคมจากค่าแรงจะนำส่งเงินกองทุนประกันสังคมเมื่อใด
อยากทราบความสำคัญของการด้อยค่าของสินทรัพย์ และทำไมต้องพิจารณาการด้อยค่าด้วยครับ
ได้เงินเดือน,เงินชดเชยตามกฎหมาย,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำนวณภาษี อย่างไรดี
บริษัทซื้อรถมอเตอร์ไซด์ไว้ใช้ในหน่วยงาน ทางบริษัทสามารถขอเครมภาษีคืนได้ไหมครับ
ลาออกจากงาน ได้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนานมาก
การยื่นแบบฟอร์มกรณีบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมสูญหาย
การเสียหัก ณ ที่จ่าย ของการบริการขนส่งสินค้่าโดยผ่าน Fed ex
กรณีจ่ายค่าแรงลืมหักภาษี
แบบ พค.0401 หาย
ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพบัญชี
การหักภาษีเงินได้นักแสดง
จะเขียนรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีอย่างไร
เมื่อใบสำคัญการจดทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ชำรุด หรือสูญหายจะทำอย่างไร
ใครเป็นผู้ยื่นขอจองชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
มาดูวิธีการดูแล iPhone ให้อยู่กับเรานานๆ กัน!!!
โดนจ่ายภาษีปี 55 แล้วยื่นภาษี 56 แต่ผ่อนผันไปจ่าย 57
ร้อน
ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอคืนภาษัได้ไหมค่ะ
บัญชีลูกหนี้ในงบดุลอยู่ไหนค่ะ
ยื่นภาษีไม่ตรงกำหนด